“Yüzyılın Felaketi” AKP’giller; İnsana, Hayvana, Doğaya Verdikleri Zararların Hesabını Eninde Sonunda Verecekler!

AKP’giller Zulmünde Sıra Sokaktaki Hayvanlara Geldi
Uyutmak = Katliamdır!

Hepimizin bildiği gibi AKP sokak hayvanlarıyla ilgili bir kanun teklifi hazırladı. Sokak köpekleri toplatılıp barınaklara yerleştirilecek, sahiplendirilmeleri için ilan açılacak 30 gün içinde sahiplenmeyen köpekler uyutulacak, yani öldürülecekler. Öldürülerek boşalttıkları yerlere yeni köpekler getirilecek. Yani öldürerek sokakları köpeklerden arındıracaklar. Bu yasa tasarısını kabul etmeyen hayvanseverler 2 Haziran’da birçok ilde olduğu gibi İstanbul Yenikapı’da da “Hayvan, Kadın, Çocuk ve Doğa İçin Adalet Mitingi” adı altında bir miting gerçekleştirildi. Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz de davet edildik bu mitinge.

31 Mart Yerel Seçimlerinde hezimete uğrayan ve siyasi karizmasını çizdiren AKP’giller İktidarının insan, hayvan ve doğa düşmanı Muaviye-Yezid diniyle afyonlanmış meczup hüloğcu kitlesinin güvenini yeniden kazanmak için çıkarmak istediği sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etmek için, hayvan sever halkımızla birlikte “Patili Canlarımızı AKP’giller’in Zulmüne Terk Etmeyeceğiz!” sloganımızı haykırmak için, biz de Yenikapı’daydık.

Yazın kavurucu sıcağı, AKP’giller’in beton yığını haline getirdiği Yenikapı miting alanında kat be kat fazla hissedilmesine rağmen yediden yetmişe, kadını erkeği, koltuk değnekleriyle, tekerlekli sandalyesiyle gelen engelli vatandaşlarımızın ve patili dostlarımızın oluşturduğu yoğun kalabalıkla birlikte yüreğimizden gelen, “İnsana Sevgi, Hayvana Sevgi, Doğaya Sevgi” sloganımızla, Yüzyılın Felaketi AKP’giller İktidarının gerçek yüzlerini gösteren sözlerden oluşan dövizlerimizle biz de vardık miting alanında.

Günebakan çiçeklerinin güneşe yüzlerini dönmesi gibi; 22 yıldır AKP’giller İktidarında çocuklarımıza yapılan taciz ve tecavüzleri, sokak ortasında katledilen kadınlarımızı, güvencesiz çalışmadan kaynaklı yaşanan iş cinayetlerini, pırıl pırıl akan derelerimizin, nehirlerimizin, oksijen deposu ormanlarımızın, rant uğruna, kâr uğruna Parabalalarına peşkeş çekilmesini sindiremeyen, öfkelenen binlerce insanımızın, miting alanına yürürken Parti bayraklarımıza, dövizlerimize yüzünü döndüğü, bizlerle fotoğraf çektirdiği, sloganlarımıza ortak olduğu miting alanında biz de vardık.

Tüm yaşamını İnsanlığın Kurtuluş Davasına adamış, bu uğurda kendi deyimiyle “belaya atlar giderim”, diyen, Genel Başkan’ımız Sayın Nurullah Efe Ankut, kaybettiği her patili dost için “can taşıyor onlar da, duyguları hisleri var onların da”, diyerek saatlerce gözyaşı döken, yüreği sevgi dolu Gerçek İnsan, Gerçek Devrimcidir. Tayyipgiller’e hakaretten aldığı 12 yılı aşkın cezanın yanında, sokakta beslediği hayvanları tekmeleyen, manzaramı kapatıyor diye ağaç katliamı yapan, hayvan ve doğa sevgisinden yoksun hatta onlara düşman Tayyipgiller hüloğcusu mahalle sakinlerine onların anladığı dille verdiği yanıtlar sonucu 8 aydır ev hapsinde. Onun evde tutsak olduğu bu günlerde, yüreğindeki isyanı haykırmak, “Katil AKP Hesap Vereceksin”, demek için biz de vardık Yenikapı miting alanında.

Peki, sokak hayvanlarına yönelik çözümümüz nedir?

Miting alanında dağıttığımız bildirimizde de yazıldığı gibi, Partimizin programının ve mücadelesinin temelini oluşturan SEVGİ’dir çözümümüz. Tüm sevgisizliğin, acımasızlığın, haksızlıkların, kötülüklerin kaynağı siyasidir. O vakit bu sorunun temel çözümü de siyasidir. İnsana, hayvana, doğaya dost bir iktidar kurmaktır temel çözüm. Bu çıkartılmak istenen “Hayvan Soykırım Yasası”nın şu andaki çözümü de çok kolaydır. Bakanlık, Belediye ve hayvan sever gönüllülerin iş birliği.  Kırsal alanlarda yaşanılabilir barınaklarda hayvanlar toplanıp veterinerler tarafından tedavisi yapılacak, kısırlaştırılacak ve birkaç seneye de sokak hayvanları sorunu kalmayacak.

İnsana, hayvana ve doğaya yapılan katliamları lanetliyoruz!

İnsan hayatının sürmesinin bitkiler ve hayvanlarla birlikte, doğal dengeyi bozmadan mümkün olabileceğini biliyoruz!

Uyum içinde tüm canlıların varlığını sürdürdüğü bir dünyayı kurma mücadelemiz kazanıncaya kadar devam edecek.

Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek!

2 Haziran 2024

HKP İstanbul İl Örgtütü

*************** 

 

AKP’giller’in Patili Dostlarımızın Katliam Fermanı Olan

Yasa Tasarısına Karşı Çıkmak İçin

İzmir’de Tüm Öfkemizle Alanlardaydık!

Yüzyılın Felaketi AKP’giller’in patili dostlarımıza yönelik katliam fermanı yasa tasarısına “Hayır” demek için Hayvansever örgütlülüklerinin ve hayvanseverlerin İzmir İlimizde 2 Haziran 2024, saat 15.00 te düzenlediği mitinge, programının ve mücadelesinin temeline sevgiyi koymuş tek parti olarak, hayvan hakları mücadelesini de siyasi mücadelesinin bir parçası olarak gören tek parti olarak, her haksızlıkta olduğu gibi bu konuda da sesimizi, sözümüzü, mücadelemizi yükseltmek, sokaktaki canlarımızın yanında olmak, birinin bile feda edilmesine izin vermemek için HKP İzmir İl Örgütü olarak katıldık.

Tabiî miting çalışmalarımıza, mitingin gerçekleştirileceğini duyduğumuz andan itibaren başladık. Partimiz tarafından hazırlanan, katliam yasasını deşifre eden, neden mücadele edilmesini gerektiğini anlatan ve eyleme çağrı yapan görselleri sayfalarımızda paylaşarak, halkımızı mitinge çağırdık.

Miting günü eylemimize, Konak Parti İl Örgütümüzün önünde oluşturduğumuz kortej ile başladık. Eylem için hazırladığımız dövizlerimiz, Kalpaklı Mustafa Kemal ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, yazılı flamalarımızı taşıyarak Kordon boyunca sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdük. Yürüyüşümüz boyunca halkımız da sloganlarımıza alkışlarla destek verdi.

Toplanma alanı olan Cumhuriyet Meydanı’na kortejimiz, dövizleriyle ve sloganlarıyla coşkulu biçimde girdiğinde, alanda daha önce toplanmış olan kitlenin alkışlarıyla karşılandık. Coşkumuza ve patili canlarımızın yaşam hakkına yönelik içten haykırışlarımıza toplanan kitle de katıldı ve sloganlarımızı birlikte attık.

İzmir Mitingine halkımızın katılımı yoğundu ve yürüyüş korteji çok coşkuluydu. Evcil hayvanlarıyla, kucaklarında bebekleriyle gelenler, müzik gruplarıyla gelenler, yürüyüş kortejini renklendirdiler.

Biz de ses düzenimizle attığımız “Patili Dostlar Yalnız Değildir”, “Toprağıma, Suyuma, Hayvanıma, Dokunma”, “Katliam Yasasına Hayır”, “Öldüren Değil, Yaşatan Yasa İstiyoruz”, “Uyutmak Öldürmektir, Katliama Hayır”, “AKP, Yasanı Al Başına Çal”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek”, sloganlarımızla korteji yönlendirerek tepkiyi ve coşkuyu arttırdık.

Gündoğdu Meydanı’na da sloganlar eşliğinde girerek bildirilerimizi hayvanseverlere dağıttık.

Eylemde, bizi tanıyan, Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’u tanıyan hayvanseverler özellikle yanımıza geldi. Tanıştık, Genel Başkan’ımıza sevgi ve saygılarını iletmemizi istediler.

Bildiri dağıtımımız sırasında yaptığımız sohbetlerde, “En çarpıcı dövizleri HKP hazırlamış, çok beğendik”, diyenler oldu. Biz de onlara hayvan hakları mücadelesinin partimizin programında yer aldığını, bunun bizim için günlük bir eylem değil, siyasi mücadelemizin önemli bir parçasını oluşturduğunu anlattık.

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü olarak, Yüzyılın Felaketi AKP’giller’in patili dostlarımıza yönelik katliam yasasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

2 Haziran 2024

HKP İzmir İl Örgütü

*****************

AKP’giller’in Köpeciklerin Soykırımı Demek Olan

Katliam Fermanına Ankara’dan Haykırdık:

Katil AKP Hesap Verecek!

AKP’giller’in yasalaştırmaya çalıştığı, patili canlarımıza yönelik soykırım girişimini Ankara’da Protesto ettik. Kızılay Karanfil Sokakta yaptığımız açıklamada AKP’giller’in insana, hayvana, doğaya düşman yüzünü gösterdik Halkımıza.

Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Av. Ayça Okur Yoldaş okuduğu açıklamada; patili canlarımıza yönelik insanca, sevgiye, dostluğa dayanan yaklaşım nasıl olur onu anlattı Halkımıza.

Sloganlarımızla AKP’giller’in patili canlarımıza yönelik soykırım girişimini lanetledik. AKP’giller’in insana, hayvana, doğaya düşman politikalarına nefretimizi, öfkemizi haykırdık. Yüreğimizi burkan, içimizi acıtan, militan hayvansever Genel Başkanımız’ın deyimiyle, “bizleri çaresiz bırakan bu acımasızlığa, bu vicdansızlığa karşı hançeremizi yırtarcasına bağırdık.” “Katil AKP Hesap Verecek”, “Patili Dostlar Yalnız Değildir”, “Patili Canlar Öldürülemez”, “Uyutma Değil Katliam”, “Öldüren Değil Yaşatan Yasa”, “İnsana Sevgi, Hayvana Sevgi, Doğaya Sevgi İşte Kurtuluş Partisi”.

Eninde sonunda; çıkar amaçlı organize bir suç örgütü olan mafyatik, Ortaçağcı AKP’giller işledikleri binbir suça ilave olarak hayvanlara yönelik katliamlarından, doğaya verdikleri zarardan, ormanlarımızı, ağaçlarımızı yok etme suçlarından da yargılanacaklar. Hiçbir zararı olmayan, kendilerine bir öğün yemek verene ömür boyu sadakat gösteren, sınırsız seven masum patili canlarımızın da hesabını soracağız.

2 Haziran 2024

HKP Ankara İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email