Yurtiçi Kargo Direnişçileri İşe İade Davalarını Kazanmaya Devam Ediyor

 


Yurtiçi Kargo Direnişçileri İşe İade Davalarını Kazanmaya Devam Ediyor

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Sendikamıza üye oldukları için işten atılan İstanbul, Ankara, Konya, Çayırova’dan işten atılan ve aylarca işyerleri, şube, aktarma merkezlerini direniş alanına çeviren, İstanbul’da Fransız Konsolosluğunu işgal eden Yiğit Yurtiçi Kargo Direnişçileri, işe iade davalarını da kazanmaya devam ediyor.

Ankara 12. İş Mahkemesi, 13 Yurtiçi Kargo Direnişçisinin davasını sonuçlandırdı.

1-Mahkeme, işten çıkarmaların haksız olduğuna,

2-İşçilerin baştan beri Yurtiçi Kargo’nun işçisi olduğuna karar vererek, acentelik ilişkisinin muvazaalı olduğuna,

3- İşe iade yönünden Yurtiçi Kargo’nun 4 ay boşta geçen süre ile işe başlatmama durumunda 5 aylık ücret ve diğer alacaklardan  Yurtiçi Kargo’nun, acente ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğuna karar vermiştir.

Yurtiçi Kargo’nun İşçi ve sendika düşmanlığı bir kez daha Ankara 12. İş Mahkemesi tarafından da tescillenmiştir.

Sendikamıza üye olduğu için işten çıkartılan işçilerden Ankara’da 13, İstanbul’da 2 ve Konya’da 1 işçi olmak üzere şu ana kadar toplam 16 işçinin davası sonuçlanmış ve kazanılmıştır.

Yurtiçi Kargo’da ki “Daha İnsanca Yaşayabilecek Bir Ücret ve Çalışma Koşulları İçin Örgütlen Sendikalı Ol, Nakliyat-İş’e Üye Ol” mücadelesi devam etmektedir. 02.01.2014

 

 

Yaşasın Yurtiçi Kargo Direnişimiz !

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız !

 

Print Friendly, PDF & Email