YSK’ye uyarımızdır: Diploması yok, Tayyip aday olamaz. Sorumluluğunu bil, Anayasayı çiğneme, kanunsuzluk etme!

Yüksek Seçim Kurulunun kallavi yargıçları…

Hepiniz de adınız gibi bilmektesiniz ki Tayyip Erdoğan’ın yüksekokul diploması yoktur!

Yine bu şahsın ve avanesinin kevgire dönüştürdüğü şu anki Anayasanın 101’inci maddesi bile der ki; “Bir TC vatandaşının Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan şartlardan birisi de, onun yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen bir diplomaya sahip olmasıdır.”

Bakın, bu gerçeği bugüne kadar ortaya konmuş olan pek çok kanıta ilaveten, bugünün CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de kısa süre önce açıkladı. “Benim de kanaatim diploması olmadığı yönündedir”, dedi. A. Şener ki AKP Kurucularından olduğu gibi, “Şu anki AKP Programının da ben yazdım”, diyor. A. Şener, bilindiği gibi, AKP’de hem Başbakan Yardımcılığı hem de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır.

Şu söylediklerini bir izleyelim, isterseniz:

Videonun Tapesi

Biliyorsunuz, sayın Erdoğan’ın diploması tartışılıyor ve ağırlıklı olarak da üniversite diploması olmadığı söyleniyor. Vaktiyle ben bir tartışmada diploması olabileceği gibi bir ifade kullanmıştım, doğrudur. Ancak o dönemde güvendiğim bir mecra, Oda TV, söylemekte mahsuru yok. Oradaki yayınlarda muhalif olduğu halde bir diplomasının olduğu, Aksaray Ticari İlimler Yüksekokulundan mezun olduğu gibi bir ifadeler vardı. Oranın yayınlarını da ciddi bulduğum için, güvendiğim için oraya istinaden bu ifadeyi kullanmıştım.

Ama daha sonraki dönemlerde biraz ilgi duydum, konuyu biraz yokladım. Bildiğini düşündüğüm insanlara sordum. Sonunda geldiğim nokta şu: Sayın Erdoğan’ın öğrenci belgesi var fakat bu öğrenci belgesi, dönem öğrencilerinin öğrenci belgesinin formatına benzemiyor. Farklı bir format.

Sayın Erdoğan’ın çıkış belgesi var, diplomadan önce çıkış verirler, biliyorsunuz. Diplomalar hazırlanana kadar o çıkış belgesi ile mezuniyetini ispat eder. Var ama çıkış belgesi, çıkış belgesi de dönem öğrencilerinin çıkış belgesine benzemiyor. Farklı bir formatta. Diploması var ama diploması, dönem öğrencilerine verilen diploma formatında değil. Dolayısıyla bir problem var.

Bu problem ne olabilir, diye bazıları ile görüş alışverişinde bulundum. Biri dedi; eskiden “muhbir öğrenciler” olurdu. Bunlar ellerindeki belgeleri resmi olarak kullanmasınlar diye formatını farklı yaparlardı. O nedenle dedi, bu gerçekten puanıyla kaydolmuş, puanı ile mezun olmuş, derslerini vererek mezun olmuş bir öğrenci görüntüsü vermiyor, demişti.

Ben de bugün itibari ile Sayın Erdoğan’ın bir diploması olduğu konusunda tereddüt içerisindeyim. Benim daha çok genel eğilimim de; böyle bir diplomasının olmayacağı kanaatindeyim. Ama sorduğunuz soru, diplomasız biriyle niye parti kurdunuz, diyorsunuz. O dönemde herkes diploması var zannediyor. Bu konu sonradan gündeme geldi. Askere gitmiş yedek subay olarak yapmış, milletvekili adaylığını almış, cumhurbaşkanı adaylığında ilgili kurumlar itiraz etmemişler. Hepsi bir vakıa ama yarın ortam değiştikten sonra bunlar incelenecek, incelendiği zaman Türkiye her şeyi gerçek bir şekilde görecek.[1]

***

Hemen hemen namuslu her aydın bilmektedir ki Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesinin dışında başka bir okul bitirmemiştir. Düz lise diploması alabilmek için Eyüp Lisesine başvurmamıştır, Eyüp Lisesiyle hiçbir ilişkisi olmamıştır. Dolayısıyla da düz lise diploması da yoktur onun. İşte bu sebeple de o zamanın yasaları gereği kendi alanı dışındaki bir yüksekokula başvuramamıştır. Bu sebeple de Marmara Üniversitesinde okuması, oradan diploma alması kesinlikle söz konusu değildir. Ortaya attığı, birbiriyle hiç benzerliği olmayan her iki diplomanın da sahte olduğu yüzde yüz oranında kanıtlanmıştır.

Bir önceki CB döneminde size verdiği sözde yüksekokul diploması, aslında bir sahtekârlık sonucu üretilmiş olup bunu üreten İstanbul 15’inci Noterine de, bir kamu kurumu olan Türkiye Noterler Birliği ceza vermiştir, bu kanunsuz işleminden dolayı.

Nasıl olmuştu bu?

Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın şoförü Hasan Tükenmez, bir sahte diploma fotokopisini, (bakın “fotokopisini” diyoruz) AKP’giller tarafından devşirilmiş İst. 15’inci Noterine götürüyor. Buradaki sözde hukukçu vatandaşlar, kanunsuzluk ederek o fotokopiden hareketle “Gerçek diplomayı gördük, ona uygun bir suret verdik”, diye beyanda bulunup altına da Noter mühür ve imzasını koyuyorlar.

İşte bu sahte belgeden üretilmiş olan Noter tasdikli sahte belgeyle Tayyip Erdoğan size başvuruyor, siz de o sahte belgeyi gerçek sayıp Erdoğan’ın CB adayı olabilmesi için yeterli şartlara sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Ve o şahsı Başkanlık yarışına sokmuş oluyorsunuz böylelikle.

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, Tayyipgiller her ne kadar devlet ve kamu kurumlarını ele geçirmişlerse de, onların hemen her birinde namuslu insanlar da vardır. 15’inci Noterde yapılan bu sahtekârlığı, oradaki bir namuslu kişi ifşa ediyor. Türkiye Noterler Birliği de 15’inci Notere bu kanunsuzluğundan dolayı uyarı cezası veriyor. Aslında o da görevini tam yerine getirmiyor.

Çünkü ortada böylesine açık, vahim bir kanunsuzluk varken yapılması gereken nedir?

Size götürülen o sahte belgenin sahteliğinin ilan edilmesi, onun yok hükmünde-çöp hükmünde olduğunun açıklanmasıdır. Ama böylesine dürüst, kanuncul bir karar verecek cesarete o kurum da ne yazık ki sahip değilmiş.

Medya, olayın açık edilmesi üzere şoför Hasan Tükenmez’e soruyor, bu sahteciliğin nasıl yapıldığını ve kendisinin o işte oynadığı rolü. Bu Hasan Hafız’ın verdiği yanıt gülünç mü desek, trajik mi desek bilemiyoruz. Ama aynen şöyle oluyor:

“Ben bir trafik kazası geçirdim. Belleğim silindi bu kaza sonucu. O yüzden de geçmişe dönük hiçbir şey hatırlamıyorum.”

Siyah beyaz dönemin eski Türk Filmlerinde de olurdu böyle olaylar. Fakat mutlu sona ulaşılırdı sonunda. Kahraman ikinci bir kaza daha geçirir, bu kez belleği geri gelirdi ve her şeyi hatırlamaya başlardı. Ya da birinci kazada kör olmuşsa ikinci kazada gözleri iyileşir, görmeye başlardı.

Burada bu ikinci kazanın ulaştırdığı mutlu sonu biz sizden beklemekteyiz:

“Birincisinde hadi neyse, diplomanın, bize sunulan sahte belgenin aslını faslını araştırmadık ama bu kez araştıracağız”, deyip işin aslına girin. Zaten girer girmez Tayyip’in diplomasızlığının yüzde yüz oranında bir gerçeklik değerine sahip olduğunu hemen göreceksiniz. Bu işi yapmanız kolay…

Sanırız Tayyip, yine size 15’inci Noterden aldığı sahte belgenin bir benzerini sunacaktır bu sefer de. Ha, Noteri değiştirebilir. Devşirdiği tek Noter o değil ki. Ama siz, diplomanın aslına ulaşıp onu ehil, yansız, işinin ve insanlığının sorumluluğunu taşıyan bilirkişilerden oluşan bir heyete inceletmelisiniz.

Tayyip’in ortaya attığı iki diploma, Abdüllatif Şener’in de netçe belirttiği gibi Marmara Üniversitesinin verdiği gerçek diplomalarla hiçbir benzerliğe sahip değildir. Onun Askere Alma Şubesine verdiği çıkış da aynı şekilde, Marmara Üniversitesinin verdiği çıkışlarla bir benzerlik taşımamaktadır. Tayyip’inkiler, yine A. Şener’in belirttiği gibi okullarda ajanlık yapan, öğrenci görünümlü şahıslara verilen sahtecilik belgeleridir.

Bir önceki seçim döneminde size “Tayyip’in diploması sahtedir, size sahte belge sunmuştur. Onun adaylığını kabul etmeyin”, diye Partimiz adına başvuruda bulunduk. Fakat siz, bizim bu başvurumuzu önemli bir ihbar sayıp bir araştırmaya girişmek yerine, bize kanunla, yönetmelikle, akıl ve vicdanla hiç ilgisi olmayan, sadece konuyu geçiştirmeyi amaçlayan; “Bize bir Noter onaylı yüksekokul belgesi sureti sunmuştur. Biz de onu geçerli sayıp karar vermişizdir. Bizim kararlarımız da kesindir”, diye cevap verdiniz.

Görevinizin, Anayasa ve kanunların size yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyi kabul etmediniz. Böylece de Tayyip ve avanesinin işlemiş olduğu yüzlerce suçun suç ortaklığını yapmış oldunuz. Korkunuzdan yaptınız bu işi.

Fakat bakın; öyle görünüyor ki Tayyip ve avanesi artık yolcudur. Yapılan son kamuoyu araştırmaları da ortaya koymuştur ki, öncesinde Erdoğan’ın hep 5-10 puan gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bir anda 10-15 puan öne fırlayıvermiştir.

Akşener’in ayın 3’ünde ve 4’ünde oynadığı “ayrıldım döndüm” ortaoyunu sonucunda, kamuoyu yoklamalarında Tayyip’i her seferinde 5-10 puan geride bırakan Mansur Yavaş’la Ekrem İmamoğlu da TESEV’ci, Sorosçu Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına monte edilmiştir. Yani CB yarışına artık üçü birlikte katılacaktır. Bu sebeple de o iki büyükşehrin belediye başkanının oy potansiyeli de önemli oranda sandığa yansıyıp Kılıçdaroğlu’nun hanesine yazılacaktır. Özetçe; görünen odur ki Tayyip yolcu, Sorosçu Kemal’le Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu üçlüsü Başkan ve yardımcıları olarak devletin tepesine oturtulacaktır.

Türkiye’nin en kahredici ve acı gerçeği şudur ki 1950’den beri Türkiye’yi Türkiye yönetmiyor. ABD Emperyalist Haydudu yönetiyor. İktidarlara kimin getirileceğini, kimin ne zaman düşürüleceğini ve yenisinin kim olacağını hep o emperyalist çakal belirliyor.

Merkez Parti Başkanı Hukuk Profesörü Abdürrahim Karslı diyor ki; “AKP benim Çamlıca’daki evimde kuruldu. Amerikalılar ve İngilizler kurdu AKP’yi. Abdurrahman Dilipak da Ali Bulaç da buna şahittir. Çünkü o toplantılara bunlar da katıldı. Daha başka CHP’den de katılanlar oldu.” Abdurrahman Dilipak, bir köşe yazısında A. Karslı’nın bu açıklamalarını aynen doğruladı.

ABD’nin devşirip partileştirmesi, iktidara taşıması ve hep arkasında durması sayesinde Tayyip ve avanesi 21 yıldan bu yana Türkiye’yi felaketten felakete sürüklemesine rağmen iktidarda kalabilmiştir.

Ha, bunların en iyi yaptığı iş neydi, halkımızı kandırma bazında?

Din alıp satmak “İnsanları Allah’la Aldatmak.”

Ama işte bütün bunlara rağmen onlar yolun sonuna geldi. Halkımızı kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç etti. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem faciasında, hem öncesinde hiçbir önlem almayarak, üstelik hırsız müteahhitler ve yapı denetim şirketleriyle de suç ortaklığı ederek, “İmar Barışı” adı altında oy avcılığı yapabilmek için cinayetler işleyerek, hem de facia sonrasında ilk 48 saat askerin sahaya inip can kurtarmaya koşmasını engelleyerek on binlerce insanımızın, kurtarılabilecekken canından olmasına sebep olmuştur bu Tayyipgiller iktidarı. Yani iktidar olarak depremin de altında kalmışlardır bunlar.

İşte bütün bu nedenlerden dolayı, artık onların din alıp satmaları da pek bir işe yaramamaktadır. İşte iki örnek:

***

Videonun Tapesi

Diyarbakırlı Vatandaş: Yani şöyle bir şey var: Ülke diye bir şey kaldı mı sizce? Ben görmüyorum ülke diye bir şey. Evlatlarımızın geleceği kalmadı, kaldı mı? Eğitim sistemi diye bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı, değil mi?

Vallahi Yahudi gelsin, Papa gelsin, inan ki oyumu ona veririm. Yeter ki şu ülkeyi Müslüman biri yönetmesin ya! Yönetmesin hakikaten. Hayır, 20 yıldır Müslüman ülke. Müslümanlık üzerine kuruluyor da her şey, Allah Allah diyor da nerede, Allahlık bir şey var mı ya…

Kul hakkı yemek biz. Bilmem ne yapmak biz. Ne kaldı ya…

Şuraya bakar mısınız? Affedersiniz, köşe başlarında duran namussuzlara bakın. Bir bayan bile yoldan geçemiyor. Ülke benim mi? Ben buraya Halep’e taşınmışım ya. Altıparmak benim için Halep Halep. Şurası neydi, 20 yıl önce burası neydi?

Ben Kürdüm diye bana ev vermiyorlardı. 99 Depremi’nden sonra evlendim. Ben Diyarbakırlıyım; Adanalıyım diye uyduruyorduk, bize ev versinler diye. Ne oldu? Kimseye karşı değilim ama kusura bakmayın. Bu ülke benimse, bu vatan benimse, bu topraklar benimse, benim atalarım kan döktüyse; Burada ilk önce benim hakkım, anladınız mı?

Röportajcı: Bir şey sorayım. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı seçim olacağını söylüyor. Ne düşünüyorsunuz, bu seçimde ne olur?

Diyarbakırlı Vatandaş: İnşallah bu sefer gider de kurtuluruz ondan. Kendi gider, adamakıllı biri gelir de vallahi yönetsin şu ülkeyi ya. Yazık, çocuklarımıza yazık…

***