YSK, somut belgelerle kanıtladığımız Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahteliği ve…

YSK, somut belgelerle kanıtladığımız Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahteliği ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptali ile ilgili başvurumuzu, hiçbir somut gerekçe göstermeden reddetmiştir

Bilindiği gibi Yüksek Seçim Kurulu, kanuna aykırı bir şekilde, yeni bir uygulama icat ederek “e-devlet üzerinden diploma örneği verilebileceği”ne hükmetmiş ve Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Partili hukukçularımız, Erdoğan’ın sunduğu iddia edilen diplomanın 4 yıllık bir üniversite diploması olmadığı, kendisinin hiçbir zaman diploma aslı sunamadığı, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edilmemesi gerektiğini belirterek YSK’ye başvuruda bulunmuştu. Hukukçularımız, aynı başvuruda Tayyip Erdoğan hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulmasını da talep etmişlerdi.

Partili hukukçularımız yaptıkları başvuruda ayrıca, Erdoğan’ın geçmişte kullandığı diploma fotokopileri ve sözde noter onaylı fotokopiler üzerinde de ya imzaların ya da mühürlerin bulunmadığı, bulunanların ise açıkça ve çıplak gözle görülebilecek şekilde üzerinde tahrifat yapıldığını belirtmişlerdi.

Erdoğan’ın GEÇMİŞ SAHTE DİPLOMA FOTOKOPİ ÖRNEKLERİNİ DE SUNARAK Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığımız itiraz başvurusunda, gerekçelerimizin hiçbirisi araştırılmadan, tartışılmadan ve cevaplanmadan; Tayyip Erdoğan’ın “başvuru evraklarında eksiklik olmadığı anlaşıldığından” denilerek, bu kadar kısa, bir cümlelik gerekçeyle itirazımız reddedilmiştir. Söz konusu YSK kararı aşağıdadır.

Kişi diktatörlüğünde, YSK, sunulan diploma fotokopisini inceleme görev, yetki ya da cesareti görememektedir kendinde. Bu hiç şaşırtıcı değildir elbette.

Aynı YSK, yasada olmayan koşullar yaratarak, yasayı çiğneyerek, Partimizin seçim yeterliliğini gasp ederek Partimizi seçimlere sokmayan YSK’dir.

Olsun varsın. Biz Tarihe not düşüyoruz. Çünkü Tarihi temsil ediyoruz. Tarih olgunlaştığında, bu dosyaların hepsi açılacaktır. Hiç şüpheniz olmasın!

YSK kararından sonra başkaca adli ve idari başvurularımız da olacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Mayıs 2018
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email