Yine kamu malı, yine rant, yine talan

Kaçak Saraylı; tarihsel kökenlerine uygun davranmaya devam ediyor.

Yine kamu malı, yine rant, yine talan,

 

Marmaris Okluk Koyu’nda bulunan Hazineye ait arazi; 1991 yılında Devlet Konukevi için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsis edilmişti. Bu taşınmaz üzerinde tek katlı prefabrik bir bina inşa edilip Cumhurbaşkanlığının kullanımına sunulmuştu.

Doğa ve kamu malı düşmanı olan AKP’giller; Doğal güzellikler içerisinde bulunan bu araziden yine bir kaçak saray, yine yandaşlara rant ve yine yağma çıkarmıştır.

Kaçak Saray ve devasa yatlar için bölgede imar planı değişikliğine gidilmiş, yandaşlara hazırlatılan bilimsellikten uzak projelerle devletin paraları bir avuç vurguncu yandaşa peşkeş çekilmiştir.

Yapılan inşaat ile Marmaris Ormanları tahrip edilirken, denizden püskürtme yolu ile oluşturulan yapay plajlar, denizde bulunan özellikli balık ve bitki çeşitlerini katletmiştir. Katletmeye de devam etmektedir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeye doymayan kaçak saraylı ve onunla birlikte bu suçu işleyen Başbakan ve diğer kamu görevlileri hakkında, bu yeni vurgunları ve peşkeşleri için de suç duyurusunda bulunulmuştur.

Onlar vurgun ve talan peşinde koştukça biz de enselerinde olmaya devam edeceğiz. Bugünkü yargı mekanizmasını ele geçirmiş olabilirler, ancak halkın haklarının gasp edilmesi suçlarında zamanaşımı olmayan Demokratik Halk İktidarındaki Halkın Adaletinden kaçamayacaklar. 23.06.2017

HKP Genel Merkezi

SUÇ DUYURUSU:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                           :Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

V E K İ L L E R İ                : Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Pınar Akbina, Av. Doğan ERKAN,  Av. Ferit CÖHCE

Atatürk Bulvarı Emlak Bankası 146-N blok Blokları B Blok K:4  D:16  Fatih/İstanbul

Ş Ü P H E L İ L E R                        : 1- Recep Tayyip Erdoğan-  Cumhurbaşkanı,

2-  Binali Yıldırım – Başbakan

  3- Mehmet Özhaseki- Çevre ve Şehircilik Bakanı

  4- Veysel Eroğlu – Orman ve Su İşleri Bakanı

  5- Nabi Avcı- Kültür ve Turizm Bakanı

  6-Ahmet Arslan- Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

  7- Nurettin Taş- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü

  8- Amir Çiçek -Muğla Valisi

  9- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyeleri

 10-Soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak; menfaat temin eden

      şüphelilerin fiillerine onay veren,  görmezden gelen diğer kamu

      görevlileri.

S U Ç                                     : Görevi Kötüye Kullanma (TCK. 257) İhaleye Fesat Karıştırma

(TCK 235. Md.),  Görevi İhmal (TCK 257/2 fıkra), Devlet

Malına Zarar Vermek, Haksız Kazanç Sağlamak,

 

İHBAR VE BEYANLARIMIZ:

 

Marmaris Okluk Koyu Devlet Konuk Evi, 16 dönümlük bir alan içerisinde bulunan 230 metrekare alan üzerine oturan, tek katlı, dört yatak odası ve salonu bulunan bir bina ile koruma personelinin kalabileceği prefabrik yapıdan oluşmaktadır. Denize doğru uzanan beton bir iskele ile tek helikopter inişine uygun bir helikopter pisti bulunmaktadır. Birinci derece sit alanı olduğu için inşaat yapma olanağı bulunmamaktadır. Hazine tarafından 17 Temmuz 1991 de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsis edilmiştir. (https://eksisozluk.com/okluk-yerleskesi–2343315  erişim tarihi 12.04.2017)

Basında çıkan haberlere göre; Marmaris’teki Cumhurbaşkanlığı konutu yenileniyor

(http://www.egehaber.com/genel/marmaristeki-cumhurbaskanligi-konutu-yenileniyor-h143979.html erişim tarihi 12.04.2017),  Erdoğan’ın ‘saray sevdası’nın bedeli, 300 milyon TL

(PrintPocketPinterestGoogle+TumblrWhatsAppTwitterTelegramFacebook21), Okluk Koyu birinci derece SİT alanı (http://www.diken.com.tr/erdoganin-saray-sevdasi-devam-ediyor-sirada-vahdettin-ve-huber-koskleriyle-marmaristeki-konukevi-var/erişim tarihi 12.04.2017),

Sahil doldurulacak, Doğal Sit alanı, Yeni Konukevi yapılıyor, AL SANİ’NİN YATI YANAŞABİLECEK (http://www.abcgazetesi.com/cennet-koya-seyh-marina-49954h.htm                                              erişim tarihi 12.04.2017) tarzında haberler çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir.

 

TBMM de 2015 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın sunduğu Cumhurbaşkanlığı 2015 bütçesi ile 2015 yılı için ayrılan 397 milyon TL’lik bütçenin tam 300 milyon TL’nin ‘saray‘lara harcanacağı, Vahdettin Köşkü,  Tarabya’daki Huber Köşkü’ ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki Devlet Konukevi’nin yenileme çalışmalarına geri kalan kısmının da  düzenli personel giderlerine tahsis edileceği açıklanmıştır.

(http://www.haberler.com/2015-yili-butcesi-plan-ve-butce-komisyonu-nda-6655645-haberi/

erişim tarihi 12.04.201)

 

Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu Ve iskele Projesi

 “PROJE TANITIM DOSYASI”

(http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/16608# erişim tarihi 15.04.2017 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü)

24.02.2017 tarihinde yapılan Muğla İli, Marmaris İlçesi, Okluk Koyu Mevkii Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu Ve iskele Projesi tanıtımından öğrendiğimize göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu Ve İskele Projesi adı altında 30.000.000 TL bedelli bir proje yaptırıldığı görülmüştür.

Bu proje ile basında çıkan haberlerin doğruluğu ortaya çıkmıştır.

 

1-  Projeye göre; 113.443,74 m2 proje alanı belirlenmiştir. Toplam 113.443,74 m2 proje alanı içerisinde 15.295,127 m2 alanda yat yanaşma yeri, iskele, plaj ve dolgu yapılacaktır. Ayrıca, toplamda yaklaşık 10.966,229 m2 alanda dolgu yapılacaktır.

Bu alanın yaklaşık olarak 3.667,288 m2 kısmına kum dolgu, kalan 7.298,941 m2 kısmına ise kum ve/veya çakıl dolgu yapılacaktır.

Dolgu malzemesi benzer plajlardan temin edilecektir.

 

2-  Proje kapsamında planlanan iskelelere 1.300 DWT kapasiteden büyük yatlar yanaşmayacaktır.

Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi kapsamında Yat Yanaşma Yeri – 1 olarak planlanan alana süper yat boyutunda yatlar yanaşacak olup 170 m uzunluk  ve 18,3 m en olacaktır. Yat Yanaşma Yeri – 2 olarak planlanan alana mega yat boyutlarında olan yatlar yanaşacak olup 50 m uzunluk ve 10,5 m en olacaktır. Her iki yat yanaşma yerinin kıyı yapıları için gerekli olacak usturmaça, babalar ve merdivenler olacaktır. Kıyı yapılarının genişliği arttırılabilecektir.

3- Proje alanında inşaat aşamasında 9 ay, ayda 25 gün, günde 10 saat 1 vardiya olarak üretim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Planlanan plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacaktır. Bungalovların ucunda iskeleler yer alacaktır. Güneşlenme iskelesi dışında kıyı yapılarının yapılacağı kıyı şeridi bakir durumdadır. Proje alanında herhangi bir kıyı yapısı mevcut değildir.

Projede gösterilen somut veriler bunlardır. Proje ile ilgili bahsedilen diğer hususlar; yasaya göre yapılacaktır, yönetmeliğe uygun olacaktır, imara uygun olacaktır, bakanlığa bildirilecektir vs. şeklinde devam eden yer yer tekrarlarla dolu bir projedir.

 

BÖLGENİN HUKUKİ DURUMU

GÖKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi  1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.10.2001 tarih ve 715 sayılı kararı ile yerleşme alanları 3. derece doğal sit, diğer özel çevre koruma bölgesinin tamamı ise ‘1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmiştir.

SİT alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile ilan edilen doğal, arkeolojik veya kentsel alanlardır. Bu alanlar da  SİT ‘in korunması, geliştirilmesi ve bakımı için gerekli olan yapılar (wc, işçi barakası, bekçi kulübesi, büfe, seyir terası v.s.) ancak Ö.Ç.K.K.B nın olumlu görüşü alınarak yapılabilir. (yeni düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bunun dışında hali hazır arazi kullanımı sürdürülür. Bu alanlarda kazı yapımı önlenecek (bilimsel amaçlı kazılar dışında) toprak, taş alınmayacak kireç, taş, tuğla, mermer gibi ocaklar açılmayacaktır.

Ormanlık alanlarda 6831 sayılı  Orman Kanununda belirtilen ormanların bakımı, korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amaçlı tesisler dışında hiçbir tesis yapılamayacaktır.

Yat yanaşma yeri küçük çapta, kısa süreli yanaşmalara imkan tanıyan bu yat limanlarında yat turizminin geliştirilmesi hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulacak, karadaki kullanımlar için yukarıdaki şartlarla yapı yapılacaktır, bu alanlarda her 100 yat için karada en fazla 0,5 ha yer ayrılacak, yapılar kıyı çizgisinden en az 10 m. içeride yapılacaktır, parsel sınırından çekme mesafesi en az 15 m.dir

Planlama alanı içerisinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar sonucunda ayrılması gerekli görülen kamu kurum alanlarında dinlenme tesisi  yapılamayacaktır.

Kıyının herhangi bir noktasından kuş uçuşu 500 m. derinliğe kadar olan kuşak içinde, ormanın devamlılığının sağlanması için alınacak kültürel tedbirler, ormanların periyodik bakımı ile ilgili faaliyetler, çevrenin ve denizin kirlenmemesi için alınacak tedbirler ile planda önerilen yat yanaşma yerleri ve nokta günübirlikler dışında her türlü yapılaşma yasaktır

(http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=banner&Id=138 erişim tarihi 15.04.2017)

Mevzuat :

Anayasa’nın 43. Maddesinde ifade edilen ; Kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği,

2872 Sayılı Çevre Kanunu ilkelerine göre ;  Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasının esas olduğu, ulusal mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınarak koruma statüsü kazandırılmış alanlar ve ekolojik değeri olan hassas alanların her tür ölçekteki plânlarda gösterilmesi zorunlu olduğu,  koruma statüsü kazandırılmış alanların ve ekolojik değeri olan alanların, plân kararı dışında kullanılamayacağı, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olduğu, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasak olduğu, ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının  ve su ürünleri istihsal alanlarının korunarak kullanılmasının sağlanması ve kirlenmeye karşı korunmasının esas olduğu,

621 sayılı Kıyı Kanununa göre ; Kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, kıyıların, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu, kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmesi gerektiği ayrıca kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunlu olduğu,

2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre; Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla kullanma izni verilemeyeceği veya irtifak hakkı tesis edilemeyeceği,

Milli Parklar Kanunu madde 14 kapsamında Bu Kanun kapsamına giren yerlerde;

a) Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerinin bozulamayacağını,

b) Yaban hayatın tahrip edilemeyeceği,

c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamayacağı,

d) Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünlerin üretimi, avlanma ve otlatma yapılamayacağını,

e) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamayacağı ve işletilemeyeceği veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamayacağı,

6831 Sayılı Orman Kanunun 17/1-2 maddesine göre de; “Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere; her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması, işlenmesi ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasak ” olacağı vurgulanmıştır.

Hal böyleyken, 19.06.2017 tarihli ODATV haberinde;

“Marmaris Okluk Koyunda inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlığına Dubai’de denizin doldurulmasıyla yapılan ünlü palmiye adasında uygulanan yöntemle plaj yapılacağı,  birbirine bitişik üç hilal şeklinde olması planlanan plaj için kıyı alanı, özel donanımlı bir gemiyle püskürtülen tonlarca kumla doldurulacak. Bu yöntemle 3 bin 600 metrekarelik kumsal oluşturulması planlanıyor. Dubai’deki ünlü sahte cennet Palmiye Adası da, denizin benzer yöntem ile gemiden püskürtülen kumlarla doldurulmasıyla oluşturulmuştu.”  http://odatv.com/cumhurbaskani-erdoganin-300-odali-yeni-sarayina-dubai-usulu-dev-plaj-1606171200.html

Yapay oluşturulacak plaj projesi ile deniz üstü, deniz altı ve çevre tamamen kirlenecek buradaki eko sistem tamamen tahrip olacaktır.

Projeyi Hazırlayan Firma

Enpo Mühendislik Çevre Danışmanlık Madencilik İnşaat ve Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi,  Karatay-Konya adresinde 100.000,00 TL hisse bedelli tek ortaklı bir şirket iken 22 Ocak 2014 tarihinde Uşak Ticaret Sicile nakil edilmiştir. 10.10.2016 tarihinde de şirket  AKP Konya Milletvekili adayı Mücteba Gökşen’e devredilmiştir. Şirket tekrar Konta Ticaret Sicile nakil edilmiştir. Bu şirketin ulusal ya da uluslar arası büyük projelerde imzası yoktur. Bilinen Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Projesi ve de Zeytinyağı Fabrikası kapasite artırma projesidir. Kaldı ki böyle bir projenin özellikle Kıyı Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği ve Orman Mühendisliği üzerinde gelişmesi gerekirken yan mühendislik dalları üzerinde çalışan bir firmaya havale edilmesi, proje gibi projeyi hazırlayan firmanın da bu işlenen suç ile ilgisini ortaya koymaktadır.

Halkın Kurtuluş Partisi; Ülkesinin coğrafyasına, havasına, bitkisine, yer altı yer üstü değerlerine, kıyılarına, denizlerine, akarsularına, ormanlarına, dağlarına ve tarihten önceki bize kalan medeniyetlerin kalıntılarına gözümüz gibi bakıp kollamamız gerektiğini ilke edinip tüzük ve proğramında açıkça belirtmiştir. Doğal ve tarihsel güzelliklerimizin kaybolması halinde tekrar yaratılamayacağını, yaşatılamayacağını bilince çıkarıp hareket eden bir siyasi parti olarak;

Yukarıda açıklandığı üzere özel  koruma altında bulunan kamu malını şüphelilerden Recep Tayip Erdoğan, Binali Yıldırım başta olmak üzere diğer kamu görevlileri eliyle işgal ve tahrip edilmesine sessiz kalmasını beklenemez.

Bu nedenle ;

a-) Sanıkların bilerek ve kasten memuriyet görevlerini kötüye kullandıkları (TCK.257/1,2);

b-) Memuriyet görevlerini kullanarak kişi ve kurum kayırma (Ayrımcılık) suçunu işledikleri ( TCK.122/1-a);

 c-) Bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep oldukları ve böylece irtikap suçunu işledikleri (TCK. 250/1);

d-) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak Nitelikli dolandırıcılığa aracılık ettikleri (TCK.158/1-d, e) sabittir.

Bu nedenle şüphelilerin hakka, hukuka, hakkaniyete ve yasaya en küçük bir saygı duymadan, paravan şirketler aracılığıyla kamu mallarını yağmalamalarının önüne geçilmek zorunluluğu vardır.

Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı ve Kamucu Partisi olan müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi, “tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olan kamu mallarının göz göre göre, devlet başkanına peş çekilmesine seyirci kalmamaktadır. Halkına olan sorumluluğu nedeniyle işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur. Baştan beri anlatıldığı gibi kuvvetli şuç şüphesinin varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması gerekmektedir.

 

SONUÇ ve İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca resen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun anılan suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 23/06/2017

 

                Suç Duyurusunda Bulunan
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Vekilleri  

Av. Metin BAYYAR Av. Sait KIRAN-  Av. Azime Ayça OKUR- Av. Doğan ERKAN

Print Friendly, PDF & Email