YAŞASIN BİRNAK DİRENİŞİMİZ

DİSK/ NAKLİYAT-İŞ SENDİKASINDAN BİR DİRENİŞ DAHA!

YAŞASIN BİRNAK DİRENİŞİMİZ

Konya’ da faaliyette bulunan Birnak Teks. Mob. Turz. Taş. ve Oto San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde İşçilerin tamamına yakını anayasal haklarını kullanarak Nakliyat-İş sendikasına üye olmuşlardır. Birnak işyeri, İzmir’de Nak Kargo, İstanbul da ise Yöntem ve Tempo Loj. Adlı, ambar taşımacılığında, sendikasız ve toplu iş sözleşmesiz, işçileri kölece çalıştırmak için kurulan işletmelere Konya’da acentecilik yapmaktadır.

İşçilerin örgütlenmesini hazmedemeyen ve işçileri sendikasız-toplu iş sözleşmesiz köle gibi çalıştırmak isteyen Birnak işvereni, ilk olarak 17 Ağustos günü bir işçiyi, ardından 18 Ağustos günü de sekiz işçiyle beraber toplam dokuz işçiyi işten çıkarmıştır.

DİSK/Nakliyat-İş Konya Bölge Temsilciliği olarak işverenin bu tutumunu protesto etmek amacıyla 19 Ağustos günü saat: 12.00’da Birnak işyerinin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

Basın açıklamasını, DİSK Konya İl Temsilcisi ve Nakliyat-İş Bölge Temsilcisi Ali ÖZÇELİK yaptı.

Basın açıklamasında, Birnak işvereninin içyüzünü, işçileri sendikasız-toplu iş sözleşmesiz olarak kölece bir şekilde çalıştırmak için yapılan tezgâhları ayrıntılı şekilde anlatan Ali ÖZÇELİK; İşverenin yapmış olduğu bu uygulamanın kanunsuz lokavt olduğunu ve kabul edilemeyeceğini, bugünden itibaren işten çıkartılan üyelerimizin işyerinin önünden ayrılmayarak işverenin yasa, hak, hukuk tanımaz, işçi sendika düşmanlığını protesto etmek ve işe geri dönmek için Direnişe geçtiklerini belirtti. Birnak’taki işçi kıyımına karşı gereken mücadeleyi her zaman vereceğimizi söyleyen ÖZÇELİK, atılan sendikamız üyesi işçiler geri alınana, sendikamızla yapılan protokol görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi vurguladı.

Yaklaşık 90 kişilik bir kitleyle gerçekleştirilen eyleme DİSK/Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlü olan Mahle Mopisan İşçileri ve Halkın Kurtuluş Partisi de destek verdi. Basın açıklaması sırasında sık sık; “Birnak İşçisi Direnişin Simgesi”, “İnadına Sendika İnadına DİSK”, “Davamız Ekmek Davasıdır”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganları atıldı.

Konya’dan Kurtuluş Partili İşçiler olarak, Birnak’taki işçi kıyımına er geç son verecek ve direnişimizi zaferle sonuçlandıracağız.

Yaşasın Birnak İşçilerinin Örgütlü Mücadelesi!

Yaşasın Birnak Direnişimiz!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

 

Konya’dan

Kurtuluş Partili İşçiler

DİSK Konya İl Temsilcisi ve Nakliyat-İş Bölge Temsilcisi Ali ÖZÇELİK’ in yaptığı açıklama;

 

KONYA BİRNAK’DA SENDİKAMIZA ÜYE OLDUKLARI İÇİN

KEYFİ BİR ŞEKİLDE İŞTEN ÇIKARTILAN

DOKUZ ÜYEMİZ İŞE GERİ ALINANA KADAR

MÜCADELEMİZ VE DİRENİŞİMİZ DEVAM EDECEKTİR.

 

Konya’da bulunan Birnak Teks. Mob. Turz. Taş. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde çalışan işçilerin tamamına yakını sendikamıza üye olmuşlardır. BİRNAK işyeri, İzmir’de Nak Kargo, İstanbul’da ise Yöntem ve Tempo Loj. adlı, ambar taşımacılığında, sendikasız ve toplu iş sözleşmesiz, işçileri kölece çalıştırmak için kurulan bu işletmelere Konya’da acentecilik yapmaktadır. Nak Kargo İzmir’de ambar işçilerini sendikasız-toplu iş sözleşmesiz çalıştırmak için 1995-96 yıllarında faaliyete başlayan bir işletmedir. Yöntem ve Tempo Loj. ise geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da yine işçileri sendikasız ve toplu iş sözleşmesiz çalıştırmak için kurulan işletmelerdir.

Konya’da bulunan BİRNAK işyeri de aynı şekilde sendikasız-toplu iş sözleşmesiz faaliyette bulunmak amacı ile kurulmuştur. BİRNAK Şirketi de çalışan işçileri, 4857 sayılı İş Kanununun 2. Maddesine aykırı bir şekilde kanun-hak-hukuk tanımadan asıl işi bina güvenliği ve yönetimi olan alt işveren durumundaki Ersan Bina Tesis Yön. Tic. Ltd. Şti’ne devretmiştir.

Ersan Bina Tesis Yön. Tic. Ltd. Şti merkezi İstanbul’dadır. Türkiye’nin değişik illerinde bulunan birçok işyerinde birkaç bin işçi çalıştırmaktadır. Ersan Ltd. Şti. de işçilerin sendikasız toplu iş sözleşmesiz çalıştırılması amacı ile kurulan Anayasa, hak-hukuk tanımadan faaliyet gösteren bir işletmedir. Yani BİRNAK işverenin faaliyet amacı, yasa hak hukuk tanımadan işçileri kölece çalıştırmaktır.

Burada çalışan işçilerin tümü, asıl işveren-alt işveren ilişkisi 4857 Sayılı yasanın 2. Maddesine göre muvazaalı-hileli olduğundan dolayı Birnak’ın işçisidir. Sendikamız bu hukuksuzlukla ve üyelerimize yönelik baskılarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Konya Valiliğine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına ve Konya Bölge Çalışma Müdürlüğüne gerekli başvuruları yapmıştır.

Sendikamız daha önce gerek BİRNAK gerekse ERSAN işverenleri ile görüşmeler yapmıştır. Sendikamızla üyelerimiz adına bir protokol yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. Bunun üzerine de sendikamız tarafından pir protokol önerisi iletilmiş, görüşmeler yapılmıştır.

17 Ağustos 2011 Çarşamba günü ise bir üyemize işten çıkartıldığı işveren tarafından söylenmiştir. Üyemizde bunu kabul etmeyerek çalışmaya devam etmiştir. 18 Ağustos 2011 Perşembe günü ise tekrar bu üyemize işbaşı yaptırılmaması üzerine diğer üyelerimizde arkadaşlarına sahip çıkmışlar, bundan dolayı da ERSAN işverenliği telefonla dokuz üyemizi arayarak işten çıkartıldıklarını belirtmiştir.

İşverenin yapmış olduğu bu uygulama kanunsuz lokavttır. Kabul edilemez. Bu günden itibaren işten çıkartılan üyelerimiz işyerinin önünden ayrılmayarak işverenin yasa, hak, hukuk tanımaz, işçi sendika düşmanlığını protesto etmek ve işe geri dönmek için direnişe geçmişlerdir. Sendika olarak tüm örgütlülüğümüz ve tüm üyelerimizle birlikte DİSK’e bağlı diğer sendikalarımızla beraber BİRNAK’taki işçi kıyımına karşı gereken mücadeleyi vereceğiz.

Başta Konya Valiliği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Konya Bölge Çalışma Müdürlüğünü başvurularımızla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatmaya çağırıyoruz.

Atılan sendikamız üyesi işçiler geri alınana, sendikamızla yapılan protokol görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar mücadelemize davam edeceğiz. 19.08.2011

 

YAŞASIN BİRNAK İŞÇİLERİNİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ!

YAŞASIN BİRNAK DİRENİŞİMİZ!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

YAŞASIN NAKLIYAT-İŞ YAŞASIN DİSK!

NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI

     GENEL MERKEZİ


Print Friendly, PDF & Email