UNICEF Türkiye’den 2015 Seçimleri İçin Çağrı: Çocuklar İçin OY VERİN

unicef_HKPUNICEF Türkiye, “Çocuklar için OY VERİN” kampanyası çerçevesinde 14 Nisan 2015 Salı günü Partimize gelerek kampanya hakkında görüşme yaptı.

Çocuklar İçin Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi Sorumlusu Göktan Koçyıldırım, Erken Çocukluk Gelişimi Program Sorumlusu Erden Göktepe ve Çocuk Koruma Programı Asistanı Cansu Bilgiç’ten oluşan UNICEF Türkiye Heyeti ile HKP Genel Sekreter Yardımcımız Av. Sait Kıran ile Ankara Kadın Çocuk Komitesi üyeleri Sultan Kıran, Meliha Kuşçu ve Gülsüm Sarıoğlu yoldaşlar görüşme yaptılar.

UNICEF heyeti adına söz alan Göktan Koçyıldırım kampanyaları hakkında bilgi verdi. 2015 seçimlerine giderken tüm siyasi partileri çocuk haklarıyla ilgili önemli konuları parti programlarına ve 2015 seçim kampanyalarına dahil etmeye çağırdıklarını belirtti. Bu çerçevede bugün Türkiye’de özelikle “Kız ve Erkek Çocuklar için Fırsat Eşitliği, Tüm Çocukları Kapsayıcı Politikalar ve Çocuklara Yatırım ve Çocukların Güçlendirilmesi” başlıkları altında özetlenen konuların partilerin programlarına alınmasını ve 2015 seçim kampanyalarında aktif biçimde kullanılmasını beklediklerini anlattı.

UNICEF Türkiye’nin çalışmaları ve kampanya detayları hakkında bilgi verdi. UNICEF Türkiye olarak bütün partilere görüşme için çağrıda bulunduklarını, çağrılarına ilk yanıt veren partinin HKP olduğunu belirterek takdirlerini bildirdi.

Daha sonra heyetten Erden Göktepe de söz alarak kampanya hakkında bilgi verdi.

Sait Kıran Yoldaş, HKP olarak, UNICEF Türkiye’nin kampanyasını anlamlı bulduğumuzu, destekleyeceğimizi, Parti Programı’mızda çocuk haklarına yönelik düzenlemelerin bulunduğunu, programımızdan örnekler sunarak açıkladı.

Çocuk haklarının toplumdaki sorunların bütününden ayrılamayacağını, bu nedenle çözümünün de bütün toplumsal sorunların çözümü ile bağlantılı olduğunu ve HKP programının tüm sorunlarımızın çözüme yönelik önerilerimizi gösterdiğini, çözümün gerçek bir Demokratik Halk İktidarı kurmak olduğunu anlattı.

Çocuk hakları sorunlarının çözümü için UNICEF vb. kurumların spesifik çalışmalarının önemini göz ardı etmediklerini, ancak gerçek çözümün toplumun bütününün sorunları ile organik bir bağlılık içinde olduğunu bunun da Demokratik Halk İktidarıyla olanaklı olduğunu anlattı.

Samimi bir ortamda geçen görüşmede ayrıca UNICEF’e yönelik eleştirilerimizi yöneltti Sait Yoldaş. Bugün ülkemizde özellikle Tayyipgiller iktidarının uyguladığı Ortaçağcı politikalarla laikliğin ortadan kaldırıldığını, eğitimde 4+4+4 uygulaması ile laik eğitimin yok edildiğini, tüm okulların imam hatipleştirildiğini, çocuk gelinlerin alabildiğine arttığını, laikliğin olmadığı yerde demokrasi ve özgürlükten söz edilemeyeceğini; ancak UNICEF’in en temel çocuk haklarının ihlali demek olan ve kurum olarak kendilerinin maddi varlık koşulunu da ortadan kaldıran bu Ortaçağcı gidişe karşı çıktığına ilişkin açıklamasını, eleştirisini görmediğimizi belirtti.

Son 12 yılda 14 misli artarak 5500’e yaklaşan kadın cinayetlerinin, kadına yönelik artan şiddetin ve kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdan çekilmesi için mevcut iktidar tarafından yapılan uygulamalarında bu Ortaçağcı gidişin ürünü olduğunu, buna karşı UNICEF’in karşı durması gerektiğini anlattı.

Yine ülkemizde gelir eşitsizliğinin alabildiğine arttığını, çocuklarına cep harçlığı veremez, sağlıklı bir kahvaltı yaptıramaz durumda çok sayıda vatandaşımızın bulunduğunu, bu temel sorunun çözülemediği durumda; UNICEF olarak yaşama geçirmek istedikleri taleplerin gerçekleşme olanağının bulunmadığını söyledi.

Özel bir eleştirimizin ise ABD’nin Irak işgali öncesinde uyguladığı abluka nedeniyle 600 bin çocuk ilaç ve besin olmadığı için ölürken, UNICEF’in en temel yaşam hakkını ortadan kaldıran ABD’yi kınamamasını kabul etmediğimizi söyledi.

Heyet adına söz alan temsilciler ayrı ayrı duyarlılığımızı ve eleştirilerimizi anladıklarını, ancak kendilerinin konumunun ayrı olduğunu; UNICEF’in Birleşmiş Milletler’e bağlı bir enternasyonel örgüt olduğunu, bu çerçevede birbirinden farklı ideolojilere, uygulamalara sahip 193 ülkede farklı hükümetlerle bu konuda çalıştığını, nihai amacının ideolojilerden bağımsız olarak çocuk haklarının hayata geçmesi olduğunu, aynı nedenle UNICEF’in açıklamalarında kullandığı dile özen gösterdiğini ifade ettiler. Tüm BM kurumlarının politik tartışmaların dışında durmaya çalışarak öncelikle ilgilendikleri konuya odaklandığını, ülkelerin ve hükümetlerin zaman zaman bu konudaki çalışmaları yanlış anlayabildiklerini ve bu nedenle geçmişte bazı sorunların da yaşandığını belirttiler.

Biz kendilerini anladığımızı, ancak yukarıda belirttiğimiz hususların vazgeçilemez noktalar olduğunu; laikliğin olmadığı yerde demokrasi ve özgürlüğün olamayacağını, kurum olarak kendi varlıklarının maddi zemininin de ortadan kalkacağını belirttik. Ayrıca Irak’ta katledilen 600 bin çocuğun durumunda olduğu gibi en temel yaşam hakkının ortadan kaldırılması karşısında fonların kesilmesi gibi gerekçelerin önemsiz kaldığını, UNICEF’in mutlaka ABD’yi eleştirmesi gerektiğini belirttik.

Bundan sonra söz alan Kadın Çocuk Komitesi’nden Yoldaşlarımız, eğitimde ve günlük yaşamda ana ve kadın olarak karşılaştıkları sorunları örneklerle anlattılar.

Heyete her Parti Programımızı hem de gazetemizin son sayısın verdik.

Heyet görüşmenin verimli geçtiğini, eleştirilerimizi bütün açıklığıyla ve samimi olarak anlattığımız için memnun olduklarını belirtti. Biz de eleştirilerimize karşın olumlu bütün çabalarına destek olacağımızı, kapımızın her zaman kendilerine açık olduğunu söyleyerek görüşmeyi sonlandırdık.

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

 

Print Friendly, PDF & Email