Umudunu hiç yitirmeyen bir önder: Mustafa Kemal

mustafa_kemal_HKPUmudunu hiç yitirmeyen bir önder: Mustafa Kemal

Umudunu en karanlık günlerde bile hiç yitirmediği için, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın önderidir Mustafa Kemal.

Mustafa Kemal özgür, bağımsız günlere olan umudunu hiç kaybetmediği, Halkına, mücadele arkadaşlarına hep umut verdiği için, Emperyalist Yedi Düvele karşı verilen bağımsızlık savaşı dünyada ilk olarak zaferle taçlandırılmıştır.

Düşman askeri çoktur, silahı, mermisi boldur, o günün koşullarında en ileri askeri teknolojiyle vatan topraklarını işgale gelmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı’nın intikamını alıp Türkleri Orta Asya’ya döndürmektir nihai hedefleri. O öz güvenle saldırır, bombaları yağdırır Emperyalistler. Umudu yitirmenin felaketin habercisi olduğunu bilen Mustafa Kemal askeri dehasını konuşturur. Askerine “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” sözüyle tarihe geçer ve Mazlum Halkların emperyalizme karşı ilk zaferi olan Çanakkale Savaşlarının kaderini değiştirir Mustafa Kemal. Ölümü göze alan, umudunu kaybetmeyen insan karşısında, bütün bombaların, en ileri silahların bir hiç olduğunu gösterir tüm Dünya Halklarına Mustafa Kemal.

Yerli İşbirlikçiler, Vahdettin’ler, Damat Ferit’ler kendi pis canlarını, saraylarını, geleceklerini kurtarmak için imzalarlar Sevr’i. Emperyalistler, “Hasta Adam Osmanlı”yı kurt dalamış sürü gibi parçalarlar.  İstanbul Limanları emperyalistlerin gemileriyle dolar. Emperyalistleri, Çanakkale’den İstanbul’a geçirtmemiştir Mustafa Kemal, ama yerli hainler yol verirler kaderlerini bağladıkları “emperyalist kurtarıcılarına”. İşte o gemileri görünce Mustafa Kemal “Geldikleri gibi gidecekler” der. Bu umuttur, Halkına güvendir, bu inançtır, kararlılıktır. Bu, “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”, diyerek ölümü göze almaktır. Bu, Mazlum Halklara mesajdır. Emperyalistlerin Halkların biarleşik gücü karşısında kâğıttan kaplan olduklarını tüm dünyaya göstermektir. Bu umut, bu inanç, bu kararlılık Nasır’a, Fidel’e, Che’ye, Chavez’e, Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayimilliyecilerin yarım bıraktığını tamamlayacak, Halklarımızı nihai kurtuluşa ulaştıracak İkinci Kurtuluş Savaşçılarına örnektir.

Bedence aramızdan ayrılışının 77’nci yılında Halkımıza hâlâ umut oluyorsa Mustafa Kemal, bu O’nun umudunu hiçbir zaman kaybetmemesinin, Halkına olan güveninin, tam bağımsızlığa olan düşkünlüğünün,  Laikliğe olan inancının, yarımız olan kadınlarımızı toplumda layık olduğu konuma taşıma çabasının sonucudur.

Ve bugün Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın verildiği yıllardan daha karanlık günler yaşıyoruz. İnsan soyunun en büyük düşmanları AB-D Emperyalistleri Yeni Sevr’i dayatıyorlar Halkımıza. Bayağı bir mesafe aldılar bu konuda. Yugoslavya’yı, Irak’ı, Afganistan’ı, Libya’yı ve en son Suriye’yi paramparça ettiler, sıranın Türkiye’ye geldiğini ilan ettiler. AB-D Emperyalistlerinin planladığı katliamlar Yeni Sevr’in yaşama geçmesi için. İki kurucu Halk arasındaki bin yıllık kardeşliği düşmanlığa çevirmek için.

Emperyalist sömürgenlerin zırhlılarına binip kaçan Vahdettin’ler, Damat Ferit’ler; Tayyipgiller bedeninde yeniden daha da güçlenmiş olarak döndüler ve AB-D Emperyalistlerinin Yeni Sevr politikalarına hizmet ediyorlar. Mustafa Kemal’in yadigârı tüm kurumlar, binalar işgal edilmiş durumda Ortaçağcı İrticacılar tarafından. Akıldaneleri AB-D Emperyalistlerinin Ilımlı İslam adı altında çizdikleri rota doğrultusunda Tayyipgiller Halkımızı Allah’la kandırarak, Ortaçağ Karanlığına doğru sürüklüyor.

Parababalarının en son demokrasicilik oyunu olan 1 Kasım Seçimlerinin galibi Amerikancı Ortaçağcı hareket Tayyipgiller’in AKP’sinin olması, Yurtsever Halkımızda bir moral bozukluğuna, umutsuzluğa yol açmış durumda. Mustafa Kemal’in Meclisini, birinin dinciliği, birinin altı okçuluğu, birinin Türkçülüğü, birinin Kürtçülüğü oynadığı arenaya çevirdiler, Amerikancılık paydasında buluşan partiler.

Mütareke döneminden daha kötü günleri yaşadığımız bugünlerde, Mustafa Kemal’in umudunu, Halkımıza olan güvenini, inancını, kararlılığını, yurtseverliğini, Antiemperyalist-Antifeodal yönünü, Tam Bağımsız bir Türkiye hedefini örnek alarak yükseltmeliyiz mücadeleyi.

Bu karanlık günlerden çıkacağız. Bu Amerikancı hainler, vurguncular, soyguncular, madrabazlar, katiller, hırsızlar düzenini baştan ayağa yıkacağız. Yepyeni tertemiz, halkımızın en yiğit, en dürüst, en fedakâr, en çalışkan, en hakkaniyetli ve en merhametli önderlerinin yani İkinci Kurtuluş Savaşçılarının öncülüğünde sadece halkın menfaatini düşünen, bunu sağlamak için uğraşan Gerçek Halk İktidarını kuracağız.

Zalimler, her geçen gün biraz daha zayıflayacaklar ve halkımız her geçen gün biraz daha uyanışa erecek. Ve bunun sonunda Şanlı Gezi İsyanı’mızın on katı, yüz katı isyanlar ortaya koyacağız, AB-D Emperyalistlerini defedeceğiz ülkemizden, bölgemizden. Yerli satılmışlardan, bizi Yeni Sevr’e götürmek için hizmet yarışına giren bütün hainlerden tüm ihanetlerinin hesabını bir bir soracağız.

Gelecek mutlaka bizim olacak.10 Kasım 2015

Yaşasın Mustafa Kemal’in İdealleri!

Yaşasın Batılı Emperyalistlere Karşı Verdiğimiz Birinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Yaşasın AB-D Emperyalistlerine Karşı Verdiğimiz İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

 

Print Friendly, PDF & Email