“Ülkemizdeki 13 ila 15 milyon istilacı, ABD Emperyalistlerinin BOP’unun bir enstrümanıdır”

Saygıdeğer Arkadaşlarım;

28 Mayıs’ta, Tayyip bir kez daha kendini Cumhurbaşkanı seçilmiş olarak açıkladığında onu ilk kutlayan, Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban oluyor.

Neden bu kadar iştahla Tayyip’in kazanmasını istemiş bu kişi?

Anlatıyor:

‘“Erdoğan’a sadece iyi şanslar dilemedim, ayrıca çok fazla dua da ettim’ diyen Macaristan Başbakanı Orban, ‘eğer kazanmasaydı bu bir trajedi olurdu’ ifadelerini kullandı. Orban Erdoğan’ın kazanmaması durumunda bir, iki, üç milyon mültecinin bu yaz bitmeden Macaristan sınırında olabileceğini savundu.”[1]

Demek ki neden Tayyip’in kazanması için dualar etmiş bu kişi?

Milyonlarca sığınmacı Macaristan sınırlarına yığılacak, sınırlarımızı zorlayacak, ülkemize girecek, ülkemizi şehirlerimizi, caddelerimizi, meydanlarımızı işgal edecekti, diye. Adam burjuva lideri. Fakat en azından ülkesini savunuyor, vatanını düşünüyor.

Peki ya bizimkiler? Ya Tayyipgiller?

Bunlar sıfır numara satılmış. ABD devşirmesi, ABD piyonu, ABD kuklası, ABD’nin emir eri bunlar. Levent Gültekin’in Tayyip’in çok yakın bir çalışanından öğrendiğine göre, o çalışanın Levent Gültekin’e aktardığına göre; “Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor.” “Tayyip Erdoğan başkasına çalışıyor”, diyor o kişi. Evet arkadaşlar, aynen bunu aktardı Levent Gültekin. İnternette videosu da var.

Biz de bunlar iktidara geldiklerinden itibaren aynı şeyi diyoruz. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman, bunlar Kuvayimilliye’ye, Kurtuluş Savaşı’mıza, Mustafa Kemal’e, İnönü’ye düşman. Ve Amerika’nın BOP’unun hizmetkarı bunlar. Türkiye’yi BOP cehennemine götürmek için çalışıyorlar bunlar. O sebepten “sığınmacı” adlı 13-15 milyon istilacıyı Türkiye’ye doldurdu bunlar.

Kaçak Saraylı Tayyip, Amerika’yla gizli anlaşma yapıyor. Suriyeli 9 milyon istilacı yetmiyor; Afganistan’dan da istilacı gönderiliyor. Getirtiyor Tayyip Amerika’nın buyruğuna uyarak. Biden’la gizli anlaşma yapıyorlar. Afganistan’da Amerika’yla çalışmış, orada her türlü silahı kullanmayı öğrenmiş, orada her türlü savaş tekniğini öğrenmiş 18 ila 40 yaş arasında insanlardan oluşan bir milyon Amerikan uşağının Türkiye’ye gelmesi, getirilmesi konusunda anlaşma yapıyor. Devletin hiçbir kaydında bu anlaşma yok.

Tercüman olarak yanında kim var?

Merve Kavakçı’nın Türk vatandaşı olmayan kızı. Amerikan basınından öğreniyoruz bunu. Ve kafileler halinde bunlar yürüyerek İran’dan geçip, İran’ı baştan başa kat edip Van’dan Türkiye sınırına giriyorlar. Ve oradan kaçakçılar eliyle ülkemizin bütün şehirlerine yayılıyorlar. Zaten ondan önce de gelen yarım milyon Afgan vardı; etti bir buçuk milyon…

Bunlar saf, masum insanlarımızı kandırmak için neyi kullanıyorlar, hangi demagojiyi yapıyorlar?

Ensar-Muhacir… Güya bunlar Ensar oluyor, gelenler de Muhacir. Yahu daha önce de anlattık; 8500 kişilik nüfusa sahip Medine’ye Mekke’den göç eden Hz. Muhammed ve onun etrafındaki Müslümanlar 226 kişi… Sadece 226 kişi… Bunların her şeyi yalan, düzen, kandırmaca, aldatmaca, hile.

Cihat Yaycı var, Emekli Amiral, biliyorsunuz. Tayyip’in mobbingi sonucu yani ona psikolojik şiddet uygulaması, onu aşağılaması sonucunda istifaya zorlanmış ve istifa etmiş bir Amiral. Göçle ilgili bir konuşması var bu Amiral Cihat Yaycı’nın. Yeniçağ internet sitesinde yayınlanıyor bu yazı:

“Emekli Amiral Cihat Yaycı kontrolsüz göçle birlikte bir ulus devletin nasıl yıkılacağını tek tek sıraladı. Yaycı, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun özetini yaptı.

“Göç ve göçmen sorunu bütün dünya için büyük sorun teşkil ederken, emekli Tümamiral Cihat Yaycı bu göç sorununun ulus devletler için nasıl yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu anlattı.

“Yaycı, göç akınlarıyla ulus devletlerin 7 adımda nasıl yıkıldığını tek tek sıralarken şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin doktrinleri Naval Postgraduate School isimli okulda oluşturulur. Bu okulda doktrin haline getirilmiş bir tez: ‘Göçler ulus devletleri yıkmak için bir silah olarak nasıl kullanılır?’

“Bu doktrine göre bir devlet göç akınlarıyla 7 basamakta yıkılır;

“O devletin politikasını istediğiniz yönde değiştirebilirsiniz.

“Gerekirse toprak elde edebilirsiniz.

“Kendi ülkenizde istemediğiniz unsurları o ülkeye göçmen akınıyla ihraç edebilirsiniz.

“Göçmenleri casus olarak kullanabilirsiniz.

“Tecrübeli teröristleri sızdırarak bu ülkeleri karıştırabilirsiniz.

“İstediğiniz gibi propaganda yaparak algıyı değiştirebilirsiniz.

“Birleştirici çimento haline gelmiş, bütün köklü gelenek, örf ve adetlerini, bir milleti millet yapan bütün unsurları ortadan kaldırabilirsiniz.

“Türkiye’deki göç durumuna da değinen Yaycı, ‘Dünyada 193 tane devlet var. BM rakamlarına göre Dünya’daki toplam kayıtlı sığınmacıların neredeyse %20’si yani 1/5’i Türkiye’de’ ifadelerini kullanarak büyük bir tehlikeye dikkatleri çekti.”[2]

Demek ki arkadaşlar, ABD Emperyalist Haydudu BOP’u uygularken yani Türkiye’yi en az üç parçaya bölme planını, Laik Cumhuriyet’i yok etme planını uygularken ve vatanımızı da parçalama planını uygularken; bizim de yıllardan bu yana tespit ettiğimiz gibi, bu “sığınmacı” adlı istilacıları da kullanıma sokuyor bir silah olarak, bir araç olarak, bir enstrüman olarak. Çok net…

İşin tuhafı, sadece ABD ve AB Emperyalist Haydutları Türkiye’nin yıkılmasını, parçalanmasını savunmuyor; onlarla işbirliği halindeki AKP’giller de aynı amaca hizmet ediyorlar. Bunlar da büyük bir heveskârlıkla BOP’u hayata geçirmek için uğraşıyorlar. Başta Tayyip ve bütün avenesi…

Ne yapıyorlar bunlar?

Kuvayimilliye’ye ve Kurtuluş Savaşı’mıza saldırıyorlar. Kurucu önderlerimize, liderlerimize, kahramanlarımıza saldırıyorlar. Türkiye Cumhuriyet’ini var eden kahraman komutanlarımıza saldırıyorlar. İhanetlerin en büyüğünü yapıyorlar.

Ve ne diyorlar bunlar?

Bunların “Hocam” dedikleri Fesli Kadir, bunların ruhiyatlarını dile getirmişti; “Keşke Yunan galip gelseydi”, diyerek. İşte bunların hepsi aynı düşüncededir. Hiçbiri farklı değil.

Yine onlardan biri… Halil Konakçı denen bir imam var değil mi? Bunların gözde imamlarından biri. Fesli Kadir’in günümüzde yaşayan temsilcisi ya da ikizi, ruh ikizi. Bakın, ne diyor Halil Konakçı, sosyal medya hesabından:

“Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hâlâ da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahüekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar.”[3]

Yani iki büyük hainane yalan söylüyor H. Konakçı. “Hatay Arap toprağıydı”, diyor. Hayır. Bu alçakça, namussuzca, puştca bir yalan. Hatay’ın çoğunluğu Türk’tü. Ve Hatay Meclisi, özgür iradesiyle yaptığı bir oylamada Türkiye’ye katılma kararını oybirliğiyle kabul etti, çıkardı. Bu karar uyarınca Hatay Türkiye topraklarına dahil edildi. Türk vatanı oldu resmen.

Gelelim ezan meselesine… Ezan, namaza Müslümanları çağıran bir duyurudur. Daha önce de söyledik; Namaz, Sümer’den kalma bir ibadet. Sümerlerin Güneş Tanrısı’na yaptıkları bir ibadet. Bize, doğaya, hayvanlarımıza, yiyecek içeceklerimize hayat verdi, diye Güneş Tanrısı’na yaptıkları bir ibadet namaz. Oradan gelme…

Namaz, biliyorsunuz, İslam’ın Mekke döneminde günde iki vakit kılınırdı. Medine’ye gelip cihatlar çağına girilince (tabiî cihat ganimeti bol, rahat bir yaşam oluştu, boş vakit bol) o zaman namaz beş vakte çıkarıldı. Beş vakit kılınır oldu.

İşte bu süreçte tartışılıyor; Hz. Muhammed sahabilerine soruyor, namaza nasıl çağıralım müminleri, diye. İşte Hıristiyanlar çan çalar. Biz çan mı çalalım, boru mu üfleyerek öttürelim, yoksa başka bir yol bulalım mı diye tartışırlarken Bilal-i Habeşi çıkıyor, ezanı kendi özgür iradesiyle okuyor. Yani ezanın bütün içeriği, muhtevası namaza çağrıdır. Bunun Türkçe yapılması, anlaşılması için daha uygun bir yoldur. Laik Cumhuriyet de, Mustafa Kemal, İnönü de bunu yapmış.

Bu ezanı yasaklamak mıdır? Namazı yasaklamak mıdır bu!..

Hayır, zinhar. Ama eğer Kurtuluş Savaşı’mız olmasaydı, işte o zaman namaz da kılınamazdı, ibadet de ettirilmezdi.

Fransız övgüsü yapıyor bu hain, bu vatansız, bu ulusal değerlerden yoksun kişi. Yahu Fransızlar Cezayir’de ne yaptılar?

Bir milyon Müslümanı katlettiler, sömürge tahakkümünde tutabilmek için Cezayir’i, bir milyon Müslümanı!

Afrika’yı ne yapıyorlar?

Yüzyıllarca sömürgeciliklerinde tuttular. Açık sömürgecilikleri bitirildi ama şimdi onlarca Afrika ülkesi Fransa’nın yarısömürgesi durumundadır. İşte tek tek ülkeler ve namuslu liderler isyan ediyorlar, örneğin Nijer’de, Burkina Faso’da, Mali’de olduğu gibi.

Bu ülkelerin bütün zenginlerini Fransa alıp götürüyor. Elektrik enerjisinin yüzde 76’sını nükleer santrallerden karşılıyor Fransa. Ve o santrallere yakıt olarak kullandığı uranyumu bu Afrika ülkelerinden getiriyor, başta Nijer olmak üzere. Ama o ülkeler dünyanın en yoksul ülkeleri arasında. Kanını emiyor Fransız Emperyalistleri, doğal kaynaklarını sömürüyor bu mazlum Afrika halklarının. 54 Afrika ülkesinin 21’inde bugün Fransızca resmi dil olarak kullanılıyor, konuşuluyor. Yani o 21 ülkenin canına okumuş Fransa.

İşte bu hain H. Konakçı, o sömürgeci katili, o sömürgeci canavarı, o sömürgeci haydut devleti savunuyor. “Keşke Hatay Fransız işgalinde kalsaydı”, demiş oluyor. Cümlelerinin anlamı bu.

Sadece o kişi mi bu düşüncede olan?

Hayır. Mustafa Kemal’e ve İnönü’ye “İki Ayyaş” diye saldıran, Kaçak Saray’ın tepesine Amerika tarafından devşirilip, getirtilip çöktürülen ve bunların hepsinin şefi, reisi, sultanı, kralı, padişahı olarak duran kişi de aynı ruhiyatta, aynı anlayışta.

O da Ayasofya’da “hain ve zalim” diye saldıran Din İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın yanı başında durarak ve sessiz kalarak onaylamadı mı onun Mustafa Kemal’e saldırısını?

Yine Ayasofya’da dua ettirilen imam Mustafa Demirkan; “hain, zalim, kâfir”, diye saldırmadı mı Mustafa Kemal’e?

Saldırdı…

Bunlara Sütçü İmam’ı hatırlatmak isterim…

Antep’te ne yaptılar bunlar?

Maraş’ta ne yaptılar?

Şahinbey kime karşı savaşırken şehit düştü?

Karayılan kime karşı savaştı?

Sütçü İmam kime karşı savaştı?

Ve böyleleri için, içimizdeki bu tür hainler için ne diyor Sütçü İmam?

“Her kim ki Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayimilliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapar, bilin ki onların damarlarında kâfir kanı akar.”

Bakmayın bunların Müslüman oynadıklarına, Müslüman göründüklerine. Bunların dini Muaviye-Yezit Dinidir. İçerikten, muhtevadan, özden yoksun bir dindir. Bir sahte dindir. Sahtekârların dinidir bunların savundukları din. Bunların alayının “damarlarında kâfir kanı akar.” O yüzden bunların alayı Yunancı, Fransızcı, Amerikancı, İngilizci, Almancıdır.

Ve bu hain Halil Konakçı’nın Fransız Emperyalistlerini savunusu üzerine, Diyanet güya göstermelik bir “inceleme” başlatmış. Bakın, soruşturma falan değil; inceleme.

Yahu neyin incelemesini yapacaksın?.. Hainin söylediği sözler meydanda, neyi inceleyeceksin sen?..

Ona bile (inceleme başlatılmasına bile) Tayyip ve avenesi, Kaçak Saray’daki avenesi tahammül edemiyor. Bakın, Tayyip’in Başdanışmanı Oktay Saral ne diyor:

“Diyanet’e seslenen Saral, ‘Bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı’nın her daim yanındayız’ dedi.

“Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakcı Hocaefendi’ye onun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Aksi halde böyle yapmakla Halil Konakcı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı’nın her daim yanındayız.”[4]

Nasıl da demagoji yapıyor, değil mi arkadaşlar?

Nasıl da namussuzca, ahlâksızca, düzenbazca demagoji yapıyor. Sizin ne vatanınız var ne milletiniz var ne İslam’la bir ilginiz var. Sizler sıfır numara Amerikan uşağısınız, Fransız uşağısınız, İngiliz, Yunan uşağısınız. Ve sadece onlara hizmet ediyorsunuz. İslam sizin sadece peçeniz, maskeniz, cübbeniz. Başka hiçbir şey değil.

Sanmayın bu devran böyle sürecek. Hepiniz bu ihanetlerin bu satılmışlıkların cezasını bir bir vereceksiniz. Hiç kaçışınız yok!

Kalın sağlıcakla…

22 Ağustos 2023

[1]https://www.gazeteduvar.com.tr/macaristan-basbakani-orban-erdoganin-kazanmasi-icin-cok-dua-ettim-haber-1621815.

[2] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/cihat-yayci-kontrolsuz-gocle-bir-ulkenin-nasil-yikilabilecegini-tek-tek-anlatti-699907h.htm

[3]https://www.odatv4.com/guncel/halil-konakci-hatay-i-arap-yurdu-ilan-etti-94851137

[4] https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cumhurbaskani-basdanismani-oktay-saral-halil-konakciya-sahip-cikti-muhterem-hocaefendi-2108952

Print Friendly, PDF & Email