Ülkede Kanunsuzluk Diz boyu! HKP; Bir Kez Daha Seçimlere Sokulmuyor

YSK’nin 02.01.2019 tarih ve 1 sayılı kararıyla; 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce, illerin en az yarısında teşkilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olan 13 partinin yerel seçime katılabileceği ilan edildi.

Oysa YSK kararındaki bu gerekçe (en azından partimiz HKP açısından) doğru değil, haksız ve hukuksuzdur.

Zira, Partimizin 31 Mart 2019 tarihinden altı ay öncesi olan Ekim 2018 itibariyle Türkiye çapında 58 ilde örgütlenmesi tamamlanmıştır. Daha doğrusu bu örgütlenme barajını partimiz 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimlerinden önce de sağlamıştı ve bu seçimlere de aynı gerekçelerle keyfi olarak sokulmadı. Partimizin Büyük Genel Kurulunuzu yapmadınız da diyemezler. 3 Büyük Genel Kurul yaptık çünkü…

Bütün bu örgütlenme barajlarına ilişkin; gerek İl ve İlçe kuruluş çizelgeleri ile gerekse kuruculara ait evrakların tamamı Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosunun elindedir. Genel Kurulumuzla ilgili tüm evraklar da öyle…

Öyle ki, Partimiz yukarıda belirtilen Örgütlenme Barajını ve Büyük Genel Kurul koşulunu yerine getirdiği için; 2015 Haziran ve Kasım Milletvekili Seçimleri ile 2014 Yerel Seçimlerine katılmıştır.

Katıldığı bu üç seçimde de oylarını katlayarak artırmıştır. Bu seçimlerdeki örgütlendiğimiz İl sayısı 44 iken, bugün itibariyle örgütlenmemiz 58 İl’e çıkmıştır.

Fakat Ocak 2017’den bu yana gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse YSK tarafından Partimize kanunsuz ve keyfi engeller çıkartılmaktadır. Bu engellemelere karşın, Partimizin Hukukçuları tarafından Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e gerekli başvurular yapılmıştır.

Ancak Devlet; Ocak 2017’den bu yana YSK eliyle yalan söyleyerek kanunsuzluk yapıyor. Keyfilik yapıyor.Yürürlükteki yasalara uymayarak, kendilerine teslim edilen kuruluş belgelerini yok sayıyorlar. Tabiî suç işliyorlar.

Bu suçlular hakkında geçmişte de gerekli yasal girişimleri başlatmıştık, ancak bir sonuç alamadık. Her ne olursa olsun, bu son suç fiili nedeniyle de gerekli başvuru yapılacaktır.

HKP’nin seçimlere sokulmama nedenini biz çok iyi biliyoruz. Çünkü Genel Başkan’ımız 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde yaptığı TRT Konuşmalarında; ülkedeki vurgunun, talanın, hırsızlığın, Allah’la adam kandırmanın, AB-D Emperyalistlerince uygulamaya konulan “Büyük Ortadoğu Projesi”nin, Mecliste kayıkçı dövüşü yapan Amerikancı partilerin tam bir teşhirini yaparak, İşçi Sınıfımızın ve emekçi halkımızın gönlünde sarsılmaz bir yer edindi. Hırsızlar imparatorluğunun ise korkulu rüyası oldu.

HKP’li Dayı’nın bir daha TRT konuşması yapmasına tahammül edemiyorlar. İşte bu nedenle, kendi yasalarına bile uyma zahmetine katlanmayıp kanunsuzluk yapıyorlar.

Biliyoruz, günümüzde yargıyı AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürdüler. Bu son kanunsuzluğa karşı yaptığımız başvurularımızı da sonuçsuz bırakacaklar. Ancak, bu devran böyle gitmeyecek. Eninde sonunda bu kanunsuzlukların hesabı sorulacak.

Belki Partimizin bugün seçimlere katılmasına engel olabilirsiniz, ancak HKP’nin başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere tüm emekçi halkımız nezdinde büyüyüp gelişmesini ve AB-D Emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerinin Yeni Sevrplanlarına karşı yürütülen İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın genelkurmayı olmasını engelleyemeyeceksiniz.

Korkunun ecele faydası yok. HKP önderliğinde, emekçi halkımızın Demokratik Halk İktidarı kurulacak. 03.01.2019

HKP GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email