Üç Kızıl Karanfilimiz Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar ölümsüzdür! Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş ölümsüzdür!

Tarih 1 Eylül 1978… Bundan tam 44 yıl önce Parababalarının faşist cellâtları, halkının mutluluğu ve ülkesinin bağımsızlığı uğruna mücadeleye atılan Üç Kızıl Karanfilimizi, Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlarımızı kalleşçe, puştça katlederek bedence aramızdan aldılar.

Mahmut, İbo ve Sadi Yoldaşlar çilekeş halkımızın içinde bulunduğu yoksulluğa kayıtsız kalamayarak çok genç yaşlarda devrimci kavgaya katıldılar. Kendi kurtuluşlarını halkımızın yerli ve yabancı Parababalarının zulmünden kurtuluşundan bağımsız görmediler. Bu anlayış ve bilinç ile yürüttükleri devrimci mücadeleleri Parababalarına korku veriyordu. Öyle ki Yoldaşlarımız yaşadıkları Şentepe Mahallesini resmi-sivil faşistlerin zulmünden kurtarıp Şentepe Halkının gönlünde yer edinmişlerdi. Yoldaşlarımız inandığı gibi yaşayan ve buna uygun bir devrimci mücadele vermiş olan Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın teorisi ve pratiğini benimsemişlerdi. Parababaları işte bu sebepten korktular. Çünkü Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın teorik ve pratik mücadelesi, Türkiye Halkının biricik kurtuluş yolunu aydınlatıyor ve kendisini kanıtlıyordu.

Mahmut, İbo ve Sadi Yoldaşların mücadelesi Gerçek devrimcilerin, HKP’lilerin elinde dalgalanmaya devam ediyor. Ve tüm Devrim Şehitlerimizin hayatlarını ortaya koyarak mücadelesini verdiği ideallerini biz hayata geçireceğiz.

Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş Ölümsüzdür!

Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın bir sözü vardır; “Görev yapıyorduk, muhallebi değil… Görev yapmada çok iyi biliyoruz; vurmak da vardır, vurulmak da. Hepsi vız gelir ve de gelmelidir.”

Engin Yoldaş’ımız da tıpkı Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar gibi kavgaya genç yaşta katılıp şehit düşenlerdendi. Ve o da biliyordu ki; Usta’mızın bu sözü devrimci mücadele içerisinde somut bir gerçeklikti. Kendisinin Devrimci Derleniş neferi olması yani Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın öğrencisi olması, mücadelesini ve o kısacık yaşamını buna yaraşır şekilde yaşamasına olanak sağladı.

Engin Yoldaş’ımız 3 Eylül 1979 günü Ankara Karşıyaka’da faşist tarafından kalleşçe arkasından vurulmuş ve 14 Eylül 1979 günü Devrim Şehitleri kervanına katılmıştır. Yüz yüze karşılaşmaya yüreği yetmeyen faşistler, daha hayatının baharında Yoldaşımızı, sinsice arkasından kurşunlayarak katletmişlerdir. Çünkü Engin Yoldaş’ımız yiğitti, bilimliydi, bilinçliydi, kararlıydı, örgütlüydü. Dolayısıyla Faşistler için tehlikeydi. Bu yüzden onlar açısından böylesine bir tehdidin ortadan kaldırılması gerekiyordu.

Karanlık planlarını yaptılar ve genç Yoldaşımızı bedence aramızdan aldılar. Engin Yoldaş aldığı kurşun yaralarına rağmen “Kahrolsun faşistler” diye haykırabilecek kadar cesurdu, mertti, gözükaraydı. Engin Yoldaş’ın bu kısacık yaşamına sığdırdığı mücadelesi biz Gerçek Devrimcilere örnek olmalıdır. Çünkü bizler Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın düşünce oğulları ve kızlarıyız.

Bugün Engin Yoldaş ve Üç şehitlerimiz nezdinde tüm Devrim Şehitlerine sözümüzdür! İnsanlığın gerçek kurtuluşu olan Sosyalizmi bu topraklarda mutlaka hayata geçireceğiz!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar ölümsüzdür!

Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş ölümsüzdür!

Kahrolsun Faşizm Yaşasın Sosyalizm!

1 Eylül 2022

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email