Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı Bedence Aramızdan Ayrılışının 46’ncı Yıldönümünde İzmir’de Anıldı.

Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı Bedence Aramızdan Ayrılışının 46’ncı Yıldönümünde İzmir’de Anıldı.

HKP İzmir İl Örgütü olarak, Türkiye Devriminin Önderi Kıvılcımlı Usta’yı gerçek ve tek savunucuları olarak İzmir’de andık. Daha doğrusu devrimci kavgamızda yaşatmaya devam ediyoruz. Ve hala yolumuzu aydınlatıyor. Kıvılcımlı’nın düşünce ve davranış oğulları-kızları olarak her anma yıldönümünde olduğu gibi bu yılda aynı heyecan ve coşku ile Ustamıza layık öğrenciler olarak öncelikle yaptığımız afiş çalışmaları ile İzmir’i donattık. 11 Ekime kadar, yani ustamızın bedence aramızdan ayrıldığı tarihe kadar gece-gündüz demeden devam etti afişleme çalışmalarımız.

11 Ekimde Karşıyaka Çarşıda stand açarak ustamızı anma çalışmamız devam etti. Yine aynı gün Karşıyaka Çarşıda saat 18’de yoldaşlarımızın katılımıyla bir eylem yaptık. HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ın konuşma yaptığı eylemde sık sık, “Kıvılcımlı Yaşıyor HKP Savaşıyor”, “Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Katil ABD Ortadoğudan Defol”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” sloganları atıldı. Halkın ilgiyle izlediği eylemde Tacettin Çolak’ın yaptığı konuşmayı aynen yayınlıyoruz.

Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı, Türkiye Devriminin Önderi,

Partimizin İlk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı; Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor.

Kıvılcımlı, daha çocuk yaşında vatan toprağının düşman çizmeleriyle kirletilmesine isyan etmiştir. Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Aydın Cephesinde savaşan Yörük Ali Efe Çetesine kızan yazılarak, daha Mustafa Kemal Samsun’a çıkmadan Yunan maskeli Emperyalist işgalcilerle savaşa girişmiştir.  Düzenli orduya geçilince de kavgadaki ataklığı ve becerisi nedeniyle Kuvayımilliye Köyceğiz Askeri Kumandanlığına atanmıştır.

Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşının ateşi içinde Marksizm-Leninizmle tanışarak Sosyalizm davasına atılmış ve daha 19 yaşındayken (1921 yılında) Türkiye Komünist Partisinin en genç kurucusu olarak, Gençlikten sorumlu Merkez Komite’de üyesi olmuştur.

Hikmet Kıvılcımlı; 50 yıllık Sosyalizm davasının yarısını Burjuvazinin zindanlarında yürütmüştür. Poliste gördüğü sayısız işkenceden hep başı dik çıkmış, yoldaşlarını ele vermemiştir.

Cezaevindeki günlerini “derviş sabrı” ile geçirmemiş, 1929 yılındaki İzmir Tevkifatında mahkeme heyetine söylediği gibi; hapishaneleri kızıl bir Üniversiteye çevirmiştir. Elindeki sınırlı olanaklar Türkiye’nin ve Dünya’nın en önemli sorunlarına el atmış, kimsenin cesaret edemediği birçok alanda orijinal araştırmalar yapmış, çözümler üretmiştir.

Onlarca cilt kitap ve binlerce sayfayı bulan yazılarıyla ülkemizin sınıf ilişki ve çelişkilerini çözümlemiş; devrim stratejisini ve taktiklerini netçe belirlemiştir. “Devrim Nedir?” anıt eseriyle Devrim sorununu netçe çözümlemiştir. Ülkesinde kapitalizmin gelişimini ve emperyalizm olgusunu kanıtlamış, Ulusal Sorunu irdelemiş ve çözümünü göstermiştir. Yine Kadın Sorunu’ndan, Dil konusuna, Tarihsel Materyalizmden, Sosyal Sınıf tanımlamasına kadar birçok konuya açıklık getirmiştir.

Ülkemizin içinden çıkıp geldiği Osmanlı Tarihini, İslam Tarihini araştırmış, bununla da yetinmemiş, Tarih Devrim Sosyalizm adlı anıt eseri ile Antika Tarih’in üzerinde örtülü olan şalı kaldırmış, insanlığın 6000 yıldır karanlıkta kalan dönemini, Tarihsel Devrimler çağını aydınlığa kavuşturmuştur.

Zindan dışındaki sınırlı özgürlük zamanlarında da boylu boyunca pratik mücadelenin içinde yer almıştır.  Kendi deyimi ile “devrimcinin dinlenmesi bir çay içimlik kadardır”.

Kısacası iyi bir “devrimci nasıl olunur?” sorusuna kendi yaşamıyla en güzel cevabı vermiştir.

Hikmet Kıvılcımlı yurtseverdir. Hem de öylesine değil ölümüne yurtseverdir.

O, kendi deyişiyle bu ülkenin ikinci kategori insanlarının düşünmeye dahi cesaret edemeyeceği, yüzlerce kez uğratıldığı en kanlı işkencelere, sağlı-sollu uğradığı her türlü ihanete, yalnız Türkiye’ye değil, dünya devrimcileri içinde de, en uzun süre zindanlarda yatan birkaç devrimciden biri olmasına rağmen “bu kara topraklar” için bir an olsun nöbet yerini, yani yurdunu terk etmemiş bir yurtseverdir.

Kıvılcımlı halkseverdir hem de ne halksever.

O, “Örgütsüz Halk Köle Halktır! Örgütlü Halk Yenilmez!” diyerek, bulduğu her fırsatta halkını örgütlemek için olağanüstü çaba göstermiştir. Örneğin halkımızın içinde yakıldığı, Parababalarının yarattığı İşsizlik ve Pahalılık cehenneminden kurtulması için birçok halkçı aydını da örgütleyerek İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği (İPSD)’nin kurulmasını sağlamıştır. İPSD öncülüğünde büyük şehirlerde, halkın yoğun olarak katıldığı mitingler düzenlemiştir. Dışarıda kaldığı kısacık sürelerde halkın bilinçlenmesi ve başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, tüm ezilen halkların örgütlenmesi için insanlık onurundan başka her şeyini İşçi Sınıfı Davasına vakfetmiştir.

 Çünkü O, insanın hayvan yerine konulmasına karşı isyan etiği için sosyalist olmuştur. Ve bir kez olunca da son soluğunu verene kadar halkların kurtuluşu için, insanlığın kurtuluşu için, bıkmadan, usanmadan ve yılmadan mücadele etmiştir.

“İnsanlığın önünde iki rahmetten biri var: ya bilesiye, tüm bilinçli, kıyasıya, öldüresiye ve ölesiye Milli Kurtuluş Savaşı göze alınır yahut sürünesiye, sömürülesiye, çürüyesiye, geberesiye, kullaşılır, köleleşilir. Ya Kurtuluş Savaşı ya da en soysuzca Köleleşmenin Mezar Taşı” diyen Hikmet Kıvılcımlı, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Onun günümüzdeki Partisi de yani Partimiz de bu ülkenin en yurtsever, en halksever partisi olmakla gurur duymaktadır. Ve;Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır” diyerek, halkların bilinçlenmesi, örgütlenmesi için mücadeleyi, bıkmadan, usanmadan, yılmadan sürdürmektedir.

İşte bu bilinçle;

Ülkenin iktidar koltuklarını işgal edenlerin ölü numarası yaparak görmezden geldiği Ege’deki Adalarımızın Yunanistan tarafından işgal ve ilhakına karşı mücadele ediyoruz. Vatan topraklarımızı savunuyoruz.

Başta işçi sınıfımız gelmek üzere emekçi halkımızın örgütlenmesi, kurtuluş bilincine ulaşması için inatla ve inançla çaba sarfediyoruz.

AB-D Emperyalistlerinin halklarımızı birbirine kırdırarak ülkemizin Yeni Sevr bataklığına çekilmesi ve Suriyeleştirilmesi projesi olan BOP’a karşı Türk ve Kürt Halklarının kardeşliği temelinde mücadele yürütüyoruz.

Ülkemizin Ortaçağın karanlığına sürüklenmesine, halkımızın temiz din duyguları sömürülerek Allahla aldatılmasına bıkmadan usanmadan karşı koyuyoruz.

AKP’gillerin vatan satıcılıkları, vurgunları, soygunları, ihale yolsuzlukları, kamu mallarını yerli yabancı parababalarına peşkeş çekmeleri, çevre ve doğa tahribatları gibi birçok alandaki suçları hakkında dosyalar açıyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarını, Laikliği ortan kaldırmalarına karşı mücadele ediyoruz.

Bizlere bıraktığı onlarca teorik-pratik mirası ile yolumuzu aydınlatmaya devam eden Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın bedence aramızdan ayrılışının 46’ncı yılında saygıyla anıyoruz. 11.10.2017

HKP İZMİR İL ÖRGÜTÜ

 

Print Friendly, PDF & Email