TESEV’ci, dolayısıyla da Sorosçu Kemal!..

TESEV’ci, dolayısıyla da Sorosçu Kemal!..

Hiç değilse Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve vatan millet düşmanı Fesli Kadir kadar olsun tutarlı ol be! Açık ol!..

Bak, ne diyor o?

“Keşke Yunan galip gelseydi”, diyor.

Yani bu denli vatansız ve milletsiz o. Ama bunu açık söylüyor.

Sense, hep ikili oynarsın, hep sinsisin, hep riyakârsın, hep insanları kandırma peşindesin…

Bir yandan Kuvayimilliye ve Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza düşman, o savaşı ve önderleri Mustafa Kemal’leri, İnönü’leri Ermeni ve Pontus Soykırımcılığıyla suçlayan, ABD devşirmesi hainleri partine doldurursun, onları yönetimlere, vekil seçtirtip Meclise taşırsın; bir yandan da geçen gün yaptığın gibi, Mustafa Kemal’in Gençliğe Hitabesi’nden söz edersin parti toplantılarında, Bursa Nutku’nu okursun…

Ayıptır be!

Utan, utan!

Sizin gibilerden nefretin de ötesinde iğreniyoruz biz. Bak, yeni değil bu yönteminiz. İslam Dünyasında Emevi Saltanatıyla birlikte ortaya çıktı. “Muaviye-Yezid Dinciliği” diyoruz biz buna.

Hanedanlık kurup İslam’ın şura anlayışına son verdiler bu hainler. Hilafeti saraylara mahkûm ettiler. Hiçbiri samimi Müslüman değildi…

Hz. Muhammed soyundan 23 kişiyi, toplam 82 yoldaşlarıyla birlikte Kerbelâ’da günlerce aç susuz bıraktıktan sonra vahşice katlettiler.

Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin kızı Zeynep’i cariye yapmaya yeltendiler. Fakat korkup vazgeçtiler sonra bundan.

Durup dinlenmeden kamu malı aşırdılar…

Bütün bu namussuzluklarını, hıyanetlerini gizlemek için de her yerde görkemli camiler inşa ettirdiler. Oysa Hz. Muhammed böylesi riyakârların camilerinin içyüzünü çoktan teşhir etmiş, onları “Dırar Mescitleri” yani zulüm mescitleri olarak mahkûm etmişti.

Bugüne gelirsek; Kaçak Saraylı Tayyip ve onun AKP’gilleri de, aşırdıkları 2 trilyon dolar civarındaki kamu malını gözlerden kaçırmak ve kendilerini koyu dindarlar olarak pazarlayabilmek için durup dinlenmeden camiler inşa ettiriyorlar, laik ve bilimsel eğitimin kökünü kazıyıp, Ortaçağ’ın karanlık dünyasına ait medreseleri, tarikat yurtlarını onun yerine geçiriyorlar. Zavallı cahil insanlarımız da onların hain ve mücrim içyüzlerini göremediği için inanıp kanıyor bunlara.

Sen de aynısını oynuyorsun, Sorosçu Kemal!..

Sen de düşmansın Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza Mustafa Kemal’lere, İnönü’lere…

Sen de Mustafa Kemal’leri, İnönü’leri ve silah arkadaşlarını, Ermeni Pontus, Süryani ve Dersim Soykırımcılığıyla suçluyorsun, düşünce dünyanda.

Ama bu hainane kanaatlerini bir günah bebesi gibi karnında taşıyorsun. Çünkü Fesli Kadir kadar olsun açık oynadığın anda CIA, MOSSAD ve FETÖ üçlüsünün bir kaset kumpasıyla oturtulduğun CHP’nin tepesinde bir hafta bile kalamayacağını adın gibi biliyorsun. İşte o sebepten hep ikili oynarsın…

Meclisteki kankin HDP’nin şefleri de öyle. Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin legal plandaki örgütü olan HDP şefleri de hep CIA tarafından on yıllar öncesinden belirlenip devşirilmiş karakterlerdir. Sadık CIA, dolayısıyla da ABD hizmetkârlarıdır onlar. Ama gerektiği anda bunlar sol, hatta sosyalist bile oynamaktan geri durmazlar. Bunlar da Irak’taki benzerleri Barzani kadar olsun dürüstlük ve namus taşımazlar. Barzani hiç değilse açık oynamaktadır. Solcuyuz molcuyuz edebiyatına hiç girmemektedir. Ama buradakiler aynen sizin gibi hep ikili oynar.

Yine CIA yönetimindeki Süper NATO’nun yani Kontrgerilla’nın Türkiye’eki özel örgütü olan, Kaçak Saray’ın Arka Bahçelisi’nin MHP şefleri de öyle. Onlar da gerçekte sıfır numara Amerikan işbirlikçisi ve hizmetkârı oldukları halde milliyetçi oynayarak cahil, bilinçsiz insanlarımızın milli duygularını sömürürler ve onları kandırırlar. Üstelik de vatan sevmenin ustası olan biz Gerçek Devrimcilerin üzerlerine salarlar eli kanlı cellâtlar olarak, kandırdıkları o cahil insanları.

Ne kadar zalimsiniz yahu, ne kadar riyakârsınız, ne kadar hainsiniz, ne kadar ikili oynayıcı, dönek ve fırıldaksınız…

Ne kadar iğrençsiniz…

Aslında insani değerlerin tümünü dirhem dirhem çürütüp birer insan sefaletine dönüşmenizden dolayı acınacak tiplersiniz hepiniz.

Ne için yaşıyorsunuz bu dünyada?

Sizce yaşamanın anlamı ne?

Akıl erdiremiyoruz ki buna…

Bir insan, ihanetiyle ve ikiyüzlülüğüyle nasıl yaşam sürdürür bir ömür böyle?..

Anlayamıyoruz bir türlü. Ama sizler çok iyi beceriyorsunuz, bu kalıptan kalıba geçmeyi, bu fırıldak gibi dönmeyi… Mallar, mülkler, koltuklar, ünler, pozlar için takla üstüne taklalar atmayı…

Fakat sanmayın ki bu hep böyle sürüp gidecek. Elbet bir sonu olacak bu düzenbazlıkların, bu sahtekârlıkların, bu kandırmacaların, bu ihanetlerin, bu ABD hizmetkârlıklarının. Ve bir gün mutlaka çıkarılacaksınız Halkımızın karşısına…

Bekleyin o günü…

Gelecek o gün…

Ve korkun, karşılaşacağınız acı sonunuzdan dolayı…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

29 Ocak 2018

 Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Print Friendly, PDF & Email