Tekirdağ Gezi Parkı Davasında Beraat!

 

Tekirdağ Gezi Parkı Davasında Beraat!

Yayalaştırma projesi adı altında yaptıkları proje ile Taksim’i halka, işçi ve emekçi sınıfına resmen kapatan Tayyipgiller Mayıs ayının sonlarına doğru gözlerini Taksim’deki Gezi Parkı’na dikti. Sözde eski tarihi yapısını dizayn edeceğiz deyip, Gezi Parkı’nın olduğu yere AVM dikerek şu an yolsuzluklardan içeri alınan yandaşlarına halkın Gezi Parkı’nı peşkeş çekecekti. Ancak çevrecilerin toplanmasıyla başlayan Gezi Parkı’ndaki eylemler Tayyip’in polisi tarafından uygulanan orantısız güçle sindirilmeye çalışıldıkça halk; bu doğa tahribatına,  diktatörce halkın özel hak ve hürriyetlerine müdahale eden, vatan, halk düşmanı iktidara karşı, tüm Türkiye’de alanlara indi.

Bizler de Kurtuluş Partililer olarak bulunduğumuz bütün alanlarda, en önde yerimizi aldık. 2 Haziran’da Tekirdağ’daki Gezi Parkı protestolarında Partimiz üyesi ve yöneticilerinin de bulunduğu eylemden dolayı cadı avı başlatılmış ve yoldaşlarımızın da içinde bulunduğu 6 kişiye dava açılmıştır. Davamızı savunmak için 28.01.2014 Salı günü Tekirdağ adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesindeydik.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet suçlaması ile yargılanan 6 kişi Kurtuluş Partili Avukatlar tarafından yiğitçe, hakim ve savcılara dahi hukuk dersi veren bir şekilde savunuldu ve davayı açanların yargılandığı bir duruşma oldu. 2911 sayılı Kanunun ölü bir kanun halini aldığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Anayasaya aykırı olduğunu belirten avukatlar öncelikle yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiğini talep ettiler. Talep Mahkeme tarafından reddedildi ve duruşmaya devam edildi. Katıldıkları eylemlerin haklılığını savunan sanık ifadelerinden sonra avukatlar, Gezi Direnişi’nin haklılığı ve asıl yargılanması gerekenlerin Direniş sırasında insanlık dışı saldırılarda bulunanların olduğu yönünde savunmalarını yaptı ve Derhal Beraat Kararı verilmesini talep ettiler.  Mahkeme tüm sanıklar hakkında Derhal Beraat Kararı verdi.

Bu Dava da bir kez daha gösterdi ki direnen halkların önünde hiçbir şey duramaz. Nerede bir Kurtuluş Partili varsa orada sömürüye ve zulme karşı mücadele vardır. Bu mücadele bütün halkların mücadelesidir. Eninde sonunda verdiğimiz İkinci Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırıp emperyalistleri ve yerli uşakları olan Tefeci-Bezirgân sermayedarları geldikleri gibi geri göndereceğiz! 28.01.2014

 

Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır.

Halkız Haklıyız Kazanacağız!

Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!

Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

Tekirdağ’dan Kurtuluş Partililer

Print Friendly, PDF & Email