TAYYİPGİLLER’İN ANAYASACILIK OYUNUNDA YER ALMAYACAĞIZ!

BASINA ve KAMUOYUNA
TAYYİPGİLLER’İN ANAYASACILIK OYUNUNDA YER ALMAYACAĞIZ!
TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK imzasıyla, Partimiz Genel Başkanı Nurullah ANKUT’a hitaben yazılan yazıda özet olarak; “1982 Anayasası’nın yasakçı ve vesayetçi zihniyetinden uzak, herkesin “işte benim anayasam” diyebileceği bir anayasa yapılması için Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduğu”ifade edilerek, görüş ve önerilerimizin iletilmesi talep edilmiştir. Yazının devamında ise “şeffaf ve demokratik bir anayasa dileğiyle”vurgusu yapılmıştır.
Bu talep üzerine, görüşlerimizin “şeffaf”olması için konuyu “demokratik”kamuoyuyla paylaşmayı uygun gördük.

 

Hemen belirtelim: AKP’de şeffaflığın, demokrasinin, özgürlüğün zerresi bulunmaz!
 
Neden mi?
Ben meclisim, gerekirse Anayasa Mahkemesini bile kapatırım” diyen,
“Yargı seçilmiş hükümete karışmasın” diyen,
Dünya Halklarının baş düşmanı ABD Emperyalizminin Irak işgalinde kullandığı insanlıktan çıkmış katil, sapık, tecavüzcü Conileri için “ABD askerlerinin ülkelerine sağ salim dönmeleri için dua ediyorum” diyen,
Tayyipgiller’in başının, yüz kızartıcı suçlardan 7 tane dava dosyasının olduğu ve “dokunulmazlık” sebebiyle beklediği, normal koşullarda muhtar bile olmayacağı bilinmekte iken, konu dokunulmazlıklardan açılınca, zamanın hâkimleri için “ben hâkimlere güvenmiyorum”  diyen,
Kendileri dokunulmazlık zırhlarıyla korunurken, haklarında kesinleşmiş hiçbir ceza olmaksızın, “Ergenekon Davası” isimli uydurma operasyonla TÜM YASAL ve ANAYASAL HÜKÜMLERİ AYAKLAR ALTINA ALARAK, Mustafa Kemalci İlerici-Yurtsever Subayları, ABD’nin bağrında dincilik yapan İblis’e dokunan demokrat gazetecileri, bilim insanlarını, yazarları, aydınları Silivri ve Hasdal, Metris Toplama Kamplarında tutsak eden,
Daha basılmamış kitapları bile toplatarak Hitler’lere, Mussoni’lere, Pinochet’lere, Kenan Evren’lere bile rahmet okutan,
KHK’ler ile Meclisi fiilen lağveden, Anayasayı yok sayan, Yasama (kanun yapma) gücünü de kendi üzerine alan,
Sırf HSYK, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Yargıyı ele geçirmek üzere Referandum aldatmacasıyla Anayasa değişikliği yapan,
Bu anayasa değişikliğinden sonra blok listelerle, blok oylarla HSYK’yi güdümlerine sokan, yüksek yargıya 200 hâkim atayan (kıdem ve süre şartlarını KHK ile ortadan kaldırarak), nihayetinde YANDAŞ YARGI, CEMAAT YARGISI yaratan, yüksek yargıyı AKP’nin hukuk bürosuna dönüştüren,
Ceza mahkemelerine temyiz harcı getiren, hukuk davalarına “gider avansı” getiren, yargıyı tümüyle paralı-ticari bir pazara dönüştüren, böylece emekçi-yoksul halk kesimleri için hak arama yollarını kapatan ve adil yargılanmayı imkânsız kılan,
IMF’nin emirleriyle İşçi Sınıfımızın kazandığı hakları ellerinden alan, kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya çalışan,
Sağlığı ve eğitimi tamamen paralı hale getirmeye çalışan,
Tüm kamu işletmelerini özelleştirerek yerli-yabancı Parababalarına yok pahasına peşkeş çeken,
Kendi maaşlarını, geçinemiyoruz diyerek, 17.000 TL’ye yükseltirken, Emekçileri 701 TL (66.35 TL Asgari Geçim İndirimi dahildir. Oysa asgari ücretin neti 634.35 TL’dir.) asgari ücrete (sefalet ücretine) mahkûm eden, bu rakamı açıklarken de utanmadan sıkılmadan; “işçilerimizi enflasyona ezdirmedik” diyebilen,
Ortaçağcı zihniyetlerin ve erkek egemen düzenin kurbanları olan kadınların, kadın cinayetlerinin sayısı giderek artmakta iken, kadınlarımız için “aşüfte” diyen,
Emekçilerin üzerine Güvenlik Güçlerini azgınca saldırtan, TEKEL işçilerini dondurucu soğuklarda havuzlara atan Tayyipgiller’den “Şeffaf” ve “Demokrat” bir anayasa yapmasını beklemek, ölü gözünden yaş beklemekle eşdeğerdir.
Arkasını yerli-yabancı Parababalarına dayamış, varlığını bu güruha borçlu Tayyipgiller’in yapacağı Anayasa, Halkın anayasası olamaz. Bu yapılacak Anayasa, ABD ve AB Emperyalistlerinin isteklerine, daha doğrusu emirlerine göre şekilleneceği için, Emekçi Halklarımızın çıkarına hizmet etmeyecektir.
Bu nedenle Tayyipgiller’in yerli yabancı Parababalarının emirlerine göre şekillendireceği, onlara hizmet eden bu ANAYASA’nın figüranı olmayacağız.
Bizce cevabı aranacak ve 250 yıl önce sorulmuş olan soru şudur:
 
Ulusların yasalarını imtiyazlarıyla
büyük oranda belirleyen
soyluların suçları
hangi yasalarla cezalandırılacak?”
                                               Cesare Beccaria
 
Biz bu sorunun cevabını biliyoruz. Gerçek Demokratik Halk İktidarının kurulacağı, gerçek Halk Anayasası’nın yapılacağı gün için, önerilerimiz bugünden hazırdır. Bunlar Partimizin ilk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı’nın 27 Mayıs Anayasası’nın yapım sürecinde, Temmuz 1960 tarihinde yayımlanmış “Anayasa Teklifi” çalışması ve bunun bir yönüyle günümüze uyarlanmış hali olan “Halkın Kurtuluş Partisi Programı”dır. Bunları da halkımızla tartışıyoruz, tartışacağız; AKP ve onun güdümündeki Meclis ile değil… 04.01.2012
 
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

 

GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email