TAYYİPGİLLER; SAĞLIK HİZMETLERİNE YENİ PARALAR EKLEYEREK HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

SAĞLIKTAKİ HALK DÜŞMANI DÖNÜŞÜM İZMİR’DE PROTESTO EDİLDİ!

Sağlık alanında AB-D ve Tayyipgiller Hükümeti’nin yeni yılla beraber uygulamaya geçirdiği halk düşmanı politikaları, HKP İl Örgütü olarak Alsancak Devlet Hastanesi önünde yaptığımız bir eylemle protesto ettik. Eylemde İl Başkanımız Av. Tacettin ÇOLAK bir konuşma yaptı.İl Başkanımızın konuşmasında; “Tayyipgiller’in bu uygulamalarıyla artık halkımız için (zaten yetersiz olan) sağlık güvencesi tamamen ortadan kalkıyor.Primini ödedin mi, sağlık hakkından yararlanırsın. Paran kadar sağlık hakkından yararlanırsın. Parasını ödeyemeyen insanlarımız, gelir testi adı altında, ne olduğu, nasıl olduğu Tayipgiller’in insafına kalmış bir yöntemle yoksulluğunu ispatlamaya ve sadaka kabilinden bu hizmetten yararlanmaya mahkûm ediliyor. Bu durumda bir anda 11 milyon insanımızın sosyal güvenceden yoksun kalması söz konusu olacaktır.“ dedi.

 İl Başkanımız, halkımızın en temel hakkı olan sağlık hakkından yoksun bırakılmasına ve artık “parası olanın” sağlık hizmetinden yararlandırılmasına, sağlığın tamamen özelleştirilmesine, partimizin sessiz kalmayacağını ve AB-D emperyalistlerinden, Tayyipgillerden mutlaka hesap sorulacağını vurguladı.Basın açıklamasına yoğun ilgi gösteren halkımızı partimiz saflarına çağırdı. Eylem, “Sağlık Haktır Satılamaz!” , AKP Sağlığa Zararlıdır!” , “ Parasız Eğitim, Parasız Sağlık!” sloganlarıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.03.02.2012

                                                                                                   İzmir’den Kurtuluş Partililer

Okunan Basın Açıklaması;

 

TAYYİPGİLLER; SAĞLIK HİZMETLERİNE YENİ PARALAR EKLEYEREK

HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

HKP Programında; “Her türlü sağlık hizmeti parasız olacak. Sağlık da eğitim gibi kamu hizmeti olacak. Sağlıktan para kazanma yasaklanacak” yazılıdır. Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere tüm Emekçi Halklarımızın Demokratik Halk İktidarında Devletin sağlık hizmetine bakışı böyle olacak.

Peki, bugünkü devletin ya da Tayyipgiller Hükümetinin sağlık politikası nedir? Tam bir teslimiyet.. Tam bir İhanet.. Tam bir yalan, demagoji ve ikiyüzlülüktür.

Sözde bugünkü Anayasanın 55. maddesinde; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”, 60. maddesinde de; “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” denilmektedir.

Oysa gerçeklikte Emekçi Halkımız, bu “Hak”larını kullanırken, binbir türlü sınırlamanın yanında, devletin bu hizmetlerinden ancak parasını ödeyerek yararlanabilmektedir. En temel insan haklarından olan sağlık hakkı hızla “paran kadar sağlık” uygulamasına dönüştürüldü.

Tayyipgiller, iktidara geldikleri günden bu yana ülkenin bütün değerlerine saldırdıkları gibi Sağlık alanındaki kazanımları da birer birer ortadan kaldırmaktadır.

Sağlık alanında IMF ve Dünya Bankası’nın hazırladığı, (uygulandığı tüm ülkelerde olumsuz sonuçları ortaya çıkmış olan) “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında bir programı uygulamaya devam ediyorlar. Genel Sağlık Sigortası, SSK Hastanelerinin kapatılması, Aile Hekimliği uygulaması ve en son çıkardıkları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, kamu sağlık sistemini toptan özel sektöre devretmeyi amaçlamaktalar.

Mecliste kendi milletvekillerinden bile kaçırarak çıkarttıkları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle:

 • Türkiye çapında kırk tane “Sağlık İşletmesi” kurulacak. Bu işletmelerin yönetimi, istediği personeli almaya-çıkarmaya, istediği bölümü ya da hastaneyi açmaya–kapatmaya yetkili olacak. Bu tür kararlar kârlılık hedeflenerek alınacak.
 • Hastaneler A, B, C, D, E olarak sınıflara ayrılacak. Hastanenin sınıfı, kârlılık durumuna göre belirlenecek. Kâr etmeyen hastaneler alt basamaklara itilecek ve buralara yatırım yapılmayacak.
 • Serbest Sağlık Bölgeleri kurulacak. Yani buralarda hizmet veren sağlık kuruluşları tıpkı Ekonomik Serbest Bölgelerdeki işverenler gibi ne mesleki ne mali ne de idare hiçbir denetime tabi tutulmayacaklar.
 • Uygulanmakta olan % 20 ilaç katılım payı, Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde elliye kadar çıkarılabilecek.
 • Yine uygulanmakta olan muayene katılım payına ilaveten reçete başı ücret ve ilaç sayısına göre de ücret alınmaya başlanacak. Yani Halkımız artık reçetede yer alan üç kutuya kadar ilaç için 3 TL katılım payı ödeyecek. Buna ilave her bir kutu ilaç için 1 TL daha ödeyecek. (Aile hekimlerinin yazdığı reçeteler de buna dâhil.)
 • Acil Servislere başvurular da şarta bağlanarak ücretlendirilecek.

 

Aile Hekimliği Yasasına göre;

Hastalar, önümüzdeki günlerde Aile Hekiminden sevk almadan direkt hastaneye başvuramayacaklar. (Bu maddenin uygulamasını sürekli olarak erteliyorlar.)

 

Genel Sağlık Sigortası kapsamında, uygulaması 1 Ocak 2012’ye bırakılan hükümlerle;

 • Sosyal güvencesi olmayıp geliri asgari ücretin 2/3’ü kadar olanlardan, sağlık katılım payı alınacak.
 • Yani Halkımız gelir testi yaptırarak önce aylık gelirini tespit ettirecek. Kişi başına düşen aylık geliri 295 TL’den az olan insanlarımız fakir olarak kabul edilecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Ama kişi başı aylık geliri Asgari Ücretin üçte birinden fazla olan bütün vatandaşlar bundan sonra Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalacaklar. Geliri Asgari Ücretin üçte biri ile Asgari Ücret arasında olanlar, aylık 35,4 TL, Asgari Ücret ile Asgari Ücretin iki katı olanlar aylık 106,38 TL, Asgari Ücretin iki katından fazla olanlar 212,76 TL tutarındaki zorunlu primleri ödemek zorunda kalacaklar.
 • 1 Ocak 2012’den itibaren aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan herkes her ay düzenli olarak Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorundadır artık. Ödenmesi zorunlu olan primler, ödenmediği takdirde sürekli olarak birikecek ve daha sonra faizi ile birlikte halkımızdan tahsil edilecek. Üstelik gelir testi yaptırmayan herkesin aylık geliri asgari ücretin iki katından fazla kabul edilecek ve aylık 212,76 TL prim ödemeleri istenecek bu kişilerden.
 • Yine yoksul halkımıza sağlık hakkından faydalanmak için bir kolaylık sunmaya çalışan Yeşil Kart uygulaması da artık kalktı. Bundan sonra Yeşil Kart’lı insanlarımız da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına girmiştir.
 • Öte yandan SGK tarafından ücreti ödenen ilaç sayısı ve miktarları, her geçen gün azaltılmaktadır.

Yapılan hak gaspları o kadar çoktur ki, hangi birini sayalım? İşte en çarpıcılarından bir kaçı daha:

Doğum yapan kadınlara, eski kanuna göre 6 ay boyunca bebeğini emzirebilmesi için asgari ücretin üçte biri oranında süt parası veriliyordu. Bu para, 6 ay boyunca hesaplandığında 1.000 liranın üstünü buluyordu. Yeni yasayla süt parasını asgari ücretin yüzde onuna indirdiler. Yani yaklaşık 65 TL, 6 ay boyunca 390 TL bile değil. İşte bunların insana verdikleri değer.

Bir yakınını kaybeden ya da kendisi vefat eden sigortalının yakınlarına 3 Asgari Ücret değerinde cenaze parası veriliyordu, yeni Sosyal Güvenlik Yasası’yla bunu 2 asgari ücrete indirdiler. 2 TL olan muayene parasını 20 TL’ye kadar çıkarma yetkisi veriliyor SGK’ya. Yani sağlıkta katkı payı artıyor.

Tayyipgiller’in bu uygulamalarıyla artık halkımız için (zaten yetersiz olan) sağlık güvencesi tamamen ortadan kalkıyor. Primini ödedin mi, sağlık hakkından yararlanırsın. Paran kadar sağlık hakkından yararlanırsın. Parasını ödeyemeyen insanlarımız, gelir testi adı altında, ne olduğu, nasıl olduğu Tayyipgiller’in insafına kalmış bir yöntemle yoksulluğunu ispatlamaya ve sadaka kabilinden bu hizmetten yararlanmaya mahkûm ediliyor. Bu durumda bir anda 11 milyon insanımızın sosyal güvenceden yoksun kalması söz konusu olacaktır.

Genel Sağlık Sigortası önümüzdeki günlerde binlerce değil milyonlarca insanımızı kapsam dışında bırakacak ve halkımız İşsizlik Pahalılık Cehennemi yetmezmiş gibi bir de hastalıklar cehenneminde çoluk çocuk inim inim inleyecektir. Bunun sorumlusu ABD ve AB Emperyalistleri ve onların maşası olan Tayyipgiller hükümetidir. Sağlık en temel insan hakkıdır. Gasp edilemez. Halk sağlığı Tayyipgiller’in kâr amaçlı politikalarıyla tehlike altına sokulmaktadır. Bu çok ciddi bir İnsanlık suçudur. Sağlık hakkımıza sahip çıkmak için, Tayyipgiller’in onu tamamen yok etmesine dur demek için tüm halkımızı Halkın Kurtuluş Partisi saflarında örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. 03/02/2012

PARASIZ EĞİTİM PARASIZ SAĞLIK!

SAĞLIK HAKTIR SATILAMAZ!

Halkın Kurtuluş Partisi

İzmir İl Örgütü

Lütfen Resimlerin Üzerine Tıklayınız

{gallery}saglik_aciklamasi_2012{/gallery}

Print Friendly, PDF & Email