Tayyip Erdoğan’ın geçerli bir üniversite diploması sunamaması sebebiyle…

Halkın Kurtuluş Partisi, Tayyip Erdoğan’ın geçerli bir üniversite diploması sunamaması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptali talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu

    Halkın Kurtuluş Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AKP Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin geçersizliği ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı adaylığının İPTALİNE karar verilmesi ve hakkında TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması isteminde bulundu.

Yusuf Halaçoğlu; “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan Diploma sahtedir.” diyerek, R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığını iddia etmiş ve “1981 yılında mezuniyet belgesi almışsın, mezuniyet belgende ne resim var, ne gizli damga var, soğuk damga var. Dekanın da mührü yok. İmza var, mühür yok. Kazıntı ve silinti yoktur diyor diğerlerinde resim var, soğuk damga var. Seninkinde niye öyle değil? Oraya not düşülmüş, ‘elden aldım’ diye. Mezuniyet belgenin sonrasında kurulmuş bir üniversiteden nasıl mezun olabilirsin? Marmara Üniversitesi’nin diplomasını nasıl alırsın diye soruyorum ve İşletme mezunu olarak nitelendiriliyor. Halbuki İşletme ile alakası yok.” diyerek ısrarla iddialarının arkasında durmuştur.

Halaçoğlu’nun bu iddialarından hemen sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu söylenen ve bir örneğini YSK’ya sunduğumuz renkli bir Diploma basına servis edilmişti. Oysa bu diplomada da Rektör ve Dekan imzaları yoktur. İmzasız diplomanın hiçbir geçerliğinin olamayacağı da son derece açıktır.

Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma aslını yayınlamıştır. Bunun da örneğini YSK’ya sunduk. R. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. Noterliği’nin 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemi ile onaylattırılan diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan farklılıklar arzetmektedir. Çıplak gözle görülen en önemli farklar şunlardır: Birincisinde Rektör ve Dekan imzaları olmadığı halde Noter onaylı ikincisinde bu imzalar bulunmaktadır. Yine birincisinde mühür olmadığı halde ikincisi mühürlüdür. Dahası her iki diplomanın mizanpajı ve yazı karakteri de birbirinden çok farklıdır. Demek ki bu da sahte bir diplomadır.

Fakat her durumda, R. Tayyip Erdoğan’ın 1981 yılında mezun olduğu okulun üç yıllık olduğu ve Marmara Üniversitesi’nin de 1982 yılında kurulduğu kesindir.

Önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine Tayyip Erdoğan’ın sunduğu diploma fotokopisinin sahte olmasına dayanarak yaptığımız suç duyurusunda ise, kafa karıştıran ve adı geçenin üniversite mezuniyeti konusundaki şaibeleri arttıran bir sonuca da Ankara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ulaşmıştır. Buna göre savcılık KYOK kararında, Tayyip Erdoğan’ın İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNU OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KYOK KARARI VERMİŞTİR. Savcılığın bu kararını da YSK’ya sunduk.

Sonuç olarak elde hiçbir zaman aslı ya da geçerli bir sureti olmayan, üzerinde oynandığı belli olan sözde diploma suretleri vardır. Gerçekte ise 4 yıllık bir fakülte diploması yoktur.

Bu nedenlerle Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Bu adaylığı iptal edilmeli ve YSK kendisine sunulan çıplak gözle bile tespit edebileceği sahtelik için suç duyurusunda bulunmalıdır.

Bu taleplerle ve gerekçelerle Partimiz, tarihi sorumluluğuyla YSK’ya başvurmuştur.

Tarih, gerçekleri ve suçluları er ya da geç ortaya çıkaracaktır. 22.05.2018

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
GENEL MERKEZİ

 

Dilekçeyi aynen yayımlıyoruz:

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

BAŞVURUDA BULUNAN..: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
                                              Karanfil Sokak No. 24/15  Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ………………: Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Ferit CÖHCE, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Doğan ERKAN, Av. Pınar AKBİNA.

                                              Ortak Adres: Sezenler Cad.. No: 4/15  Sıhhiye/ANKARA

 İSTEM KONUSU…………………….: 24 Haziran  2018 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AKP Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin geçersizliği ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı adaylığının İPTALİNE karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması istemidir.

AÇIKLAMALAR……………………: 1- Bilindiği gibi, 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun  2. maddesinin; altıncı fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanun’da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.” demektedir.

            2- Bu açıdan aldığınız 26/04/2018 tarih 290 sayılı kararınızın “III- Aday gösterilmede aranacak belgeler “ başlıklı kısımda şöyle demekteydiniz:

“…

3- Adayın; a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği,

b) Yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği,

c) İmzasını içeren yazılı muvafakati,

ç) Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden veya e- devlet üzerinden milletvekili adaylığı için alınan adlî sicil ve arşiv kaydının aslı,”

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığı, daha önce defalarca gündeme getirilmişti.

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde MHP Grup Başkanvekili olan Yusuf Halaçoğlu; “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan Diploma sahtedir.” diyerek, R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığını iddia etmişti.

 Bütün bu tartışmalara ve ciddi iddialara rağmen, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilmiş ve üç adayın yarıştığı seçimi R. Tayyip Erdoğan’ın kazandığı Sayın Başkanlığınızın 15/08/2014 tarih ve 3719 sayılı kararı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu seçimlerden sonra da Cumhurbaşkanı’nın diploması ile ilgili tartışmalar bitmemiş, seçim öncesindeki iddiaların sahibi Yusuf Halaçoğlu; “Ben, Cumhurbaşkanına diploman sahte diyorum beni mahkeme vermiyor. Normal başka bir şey olsaydı çoktan verirdi. Diyorum ki; 1981 yılında mezuniyet belgesi almışsın, mezuniyet belgende ne resim var, ne gizli damga var, soğuk damga var. Dekanın da mührü yok. İmza var, mühür yok. Kazıntı ve silinti yoktur diyor diğerlerinde resim var, soğuk damga var. Seninkinde niye öyle değil? Oraya not düşülmüş, ‘elden aldım’ diye. Mezuniyet belgenin sonrasında kurulmuş bir üniversiteden nasıl mezun olabilirsin? Marmara Üniversitesi’nin diplomasını nasıl alırsın diye soruyorum ve İşletme mezunu olarak nitelendiriliyor. Halbuki İşletme ile alakası yok.” diyerek ısrarla iddialarının arkasında durmuştur.

 Gerçekten de Halaçoğlu tarafından iddia konusu yapılan eksikliklerin tamamı, ekte bir örneğini sunduğumuz 3/4/1981 tarihinde verilen “Mezuniyet Belgesi”nde bulunmaktadır. (EK-1) Dahası bu tarihte yani 1981 ve öncesinde adı geçen okulda öğretim süresinin üç yıl olduğu açık seçiktir.  

3- Halaçoğlu’nun bu iddialarından hemen sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu söylenen ve bir örneğini ekte sunduğumuz renkli bir Diploma basına servis edilmişti. (EK-2) Oysa bu diplomada da Rektör ve Dekan imzaları yoktur. İmzasız diplomanın hiçbir geçerliğinin olamayacağı da son derece açıktır.

 4- Son olarak, Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma aslını yayınlamıştır. (EK-3) Ekte örneğini sunduğumuz ve R. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. Noterliği’nin 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemi ile onaylattırılan diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan farklılıklar arzetmektedir.

Çıplak gözle görülen en önemli farklar şunlardır: Birincisinde Rektör ve Dekan imzaları olmadığı halde Noter onaylı ikincisinde bu imzalar bulunmaktadır. Yine birincisinde mühür olmadığı halde ikincisi mühürlüdür. Dahası her iki diplomanın mizanpajı ve yazı karakteri de birbirinden çok farklıdır. Bu durumda, bu diplomalardan hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğu sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Bize göre her ikisi de sahtedir.

 Çünkü; EK-1’de sunulan Mezuniyet Belgesi’nde her ne kadar mühür ve resim yoksa da, Marmara Üniversitesi yazılmadığı gibi, Mezun Olduğu Bölüm hanesi boştur.  Oysa “diploma”larda Mezun Olduğu Bölüm hanesinde “İşletmeci” olarak yazmaktadır.

            5- Yukarıda ayrıntılıca belirttiğimiz nedenlerle onaylı diploma sunamayacak olan AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı “rahatlatacak” yeni bir karar aldınız. 29/04/2018 gün 327 sayılı kararınızda:

“Kurulumuzun 27/04/2018 tarihli ve 307 sayılı kararının “SONUÇ” başlıklı bölümünün 1. maddesinin (d) fıkrasında; 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin siyasi partiler tarafından Yüksek Seçim Kuruluna aday listeleri verilir iken her aday için, 2839 sayılı Kanunun 10 ve 11. maddelerine göre, seçilme yeterliliği ile ilgili öğrenim durumlarını gösterir diploma, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği (noter veya siyasi parti yetkililerince onaylanmış) ile adli sicil ve arşiv kaydı belgesi eklemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin siyasi partiler tarafından Yüksek Seçim Kuruluna aday listeleri verilirken Kurulumuzun 27/04/2018 tarihli ve 307 sayılı kararının “SONUÇ” başlıklı bölümünün 1. maddesinin (d) fıkrasında sayılan belgelerden; nüfus kayıt örneği, öğrenim/mezun belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ile askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin e-devlet kapısından (barkodlu) (www.turkiye.gov.tr) alınmış olanlarında kabul edileceğine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; 1- 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin siyasi partiler tarafından Yüksek Seçim Kuruluna Milletvekili aday listeleri verilirken, nüfus kayıt örneği, öğrenim/mezun belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ile askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin e-devlet kapısından (barkodlu) (www.turkiye.gov.tr) alınmış olanlarında kabul edileceğine,”

diyerek bunu sağladınız. Böylece anılan aday ONAYLI YÜKSEK ÖĞRENİM DİPLOMASI örneğini sunmaktan kurtulmuştur. Bunun yasaya aykırı olduğu kanısındayız. Kanuna karşı hile yolu açılmaktadır. Her koşulda ilgilinin üniversite mezuniyetini ispatlayamadığı, ortaya koyduğu belgelerin birbirleriyle çelişen, üzerinde oynanmış, sahte belgeler olduğu açıktır.

             6- Seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığına aday olan R. Tayyip Erdoğan tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen evraklar arasında EK-2’deki diploma varsa, Ergun Poyraz tarafından yayınlanan ve Noter onaylı olan ve ilkinden çok farklı içeriğe sahip ikinci diploma nedir? Ya da Noter’lik müessesesi gereğince Noter onaylı evraka itibar edilecekse de EK-2’de sunulan diplomanın sahteliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

 Fakat her durumda, R. Tayyip Erdoğan’ın 1981 yılında mezun olduğu okulun üç yıllık olduğu ve Marmara Üniversitesi’nin de 1982 yılında kurulduğu kesindir.

             7- Önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine Tayyip Erdoğan’ın sunduğu diploma fotokopisinin sahte olmasına dayanarak yaptığımız suç duyurusunda, kafa karıştıran ve adı geçenin üniversite mezuniyeti konusundaki şaibeleri arttıran bir sonuca da Ankara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ulaşmıştır. Buna göre savcılık KYOK kararında, Tayyip Erdoğan’ın İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNU OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KYOK KARARI VERMİŞTİR. Bu durumda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı elinde başka bir evrak mı vardır? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Seçim Kurulunuz bu durumu Ankara Cumhuriyet Savcılığından sormalıdır (EK-4).

     8- Bilindiği gibi; Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101. maddesinde; Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Oysa baştan itibaren anlatıldığı gibi ve ekte sunulan sahte belgelerden de anlaşılacağı üzere, Cumhurbaşkanlığına aday olan Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

 Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu Ergun Poyraz tarafından yayınlanan Noter onaylı belgenin ortaya çıkmasıyla bir kez daha kanıtlanmıştır.

      Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının derhal İPTAL edilerek,

      TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması için Sayın Başkanlığı’nıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Gereğini vekâleten dileriz. 22.05.2018

Halkın Kurtuluş Partisi Vekilleri 

Av. Metin BAYYAR    Av. Sait KIRAN    Av. Azime Ayça OKUR   Av. Doğan ERKAN

Print Friendly, PDF & Email