Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi ekonomimize katkı sunacakmış!..

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) olarak, Sakarya ili, Arifiye ilçesindeki KAMU MALI Olan Tank-Palet Fabrikası’nın 1.804.131 m2 taşınmazı ile 25 Yıllığına Katar’a Özelleştirme yolu ile devredilmesi kararına karşı, bu devir işleminin 4046 Sayılı Yasaya, Anayasaya aykırılığı nedeniyle DANIŞTAY 13. Dairesinin 2019/ 194 Esasında görülmekte olan YÜRÜTMEYİ DURDURMA ve İPTAL istemli davayı 17.01.2019 tarihinde açmıştık.

Danıştay 13. Dairesi, Yürütmeyi Durdurma istemimizi 11.04.2019 tarihli kararı ile OY ÇOKLUĞU ile reddetmiştir. Daire, yapılan işlemin Yasaya, Hukuka uygun olduğunu, işlemin ekonomiye katkı sunacağını gerekçe göstermiştir. Danıştayın 5 üyeden oluşan kurulunda sadece 1 üye karara katılmamış, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI yönünde görüş bildirmiş, karara muhalefetini şerh olarak düşmüştür.

Partimiz, Yürütmeyi Durdurma ve İptal istemli dava dilekçesinde; yapılan bu özelleştirmede kamu yararı olmadığı, stratejik bir değeri olan bir kurumun devrinin mevcut 4046 Sayılı Özelleştirme Yasasına aykırı olduğu gibi, anılan yasanın 18. Maddesine göre komisyonlar aracılığı değer tespiti yapılmadığı, burada çalışanların sendikal örgütlülüğünün ortadan kaldırıldığı, bugüne dek yapılan özelleştirmelerin ülke ekonomisine katkı sunmadığı gibi, ülke kaynaklarının heba ve hiç edildiğini belirtmiştir.

Şayet yapılan özelleştirmelerin ülke ekonomisine katkısı olsa idi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İç-Dış Borcunun 450 MİLYAR DOLARLARDA, işsizliğin % 20’lerde olmaması gerektiğini belgeleriyle ortaya koymuştuk.

Bugünler için Emperyalist güçlerce iktidar yapılan AKP hükümeti, Özelleştirmeleri, daha doğrusu Kamu Mallarını daha kolay satmak için Anayasa maddelerinde, İdare Mahkemelerinde değişiklikler yaparak, hak arama yollarını engellemiştir.

Danıştay 13. Dairesi bu çerçevede Yürütmenin Durdurulması Hakkındaki istemimizi reddederken; “itiraz yolu kapalı olmak üzere…” karar vermiştir.

Böylece, Partimizin ve toplum bireylerinin, Yargının Yürütmeyi ret kararlarına karşı itiraz yollarını tıkamıştır.

Hak aramaya engel üstüne engel çıkarılmaktadır. Danıştay, Yürütmenin Durdurulması talebimizi reddederken, sanki esasa ilişkin karar verir gibi, davayı bitirici karar vererek yasayı ve hukuku hiçe saymıştır.

Partimiz, AKP’nin bu işlemlerine karşı hem Ceza Yargısında, hem de Hukuk ve İdari Yargıda toplumun, ülkenin çıkarları için mücadele etmeye devam edecektir. 09.05.2019

Yaşasın Ekonomide, Siyasette Tam Bağımsız Türkiye!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Danıştay 13. Daire 2019/194 Sayılı Yürütmenin Durdurulmasının reddi kararı:

         

Print Friendly, PDF & Email