Şu eski Alman Parlamenterin söylediklerine bir kulak verin…

Saygıdeğer arkadaşlar;

Şu eski Alman Parlamenterin söylediklerine bir kulak verin. Söylenenleri anladıktan sonra, her kim ki hâlâ ABD’yi, NATO’yu, Avrupa Birliği’ni ve Batı’yı savunuyor; o, apaçık bir şekilde Mazlum Milletlerin düşmanları safında yer alan bir Batı Emperyalizmi işbirlikçisidir, bir haindir, Mazlum Halkların düşmanıdır, tabiî dolayısıyla da İslam Dünyası’nın düşmanları arasındadır!

Bu, apaçık bir gerçektir…

İşte, eski Alman Parlamenter Jürgen Todenhofer’in söyledikleri:

***

Videonun Tapesi:

Dr. Jürgen Todenhöfer:

30-40 Iraklının bir Amerikan bombasıyla öldürüldüğünü duyduğunuzda, Iraklıların canının Batılılar için çok fazla bir değer taşımadığını göreceksiniz. Yahudi kökenli ABD’li yazar Susan Sontag ile ölümünden önce güzel bir sohbetimiz olmuştu. Sontag’a şöyle söyledim:

Gözlemlediğime göre 1 Amerikalı 10 Iraklı ediyor.

Şöyle cevap verdi:

Ne saçmalık! Bir Amerikalı 1000 Iraklı’dan daha değerlidir…

Buna benim kadar o da üzüldü.

Sunucu:

Bu çarpık idrak nereden geliyor?

Savaş makinaları pazarlamasına yenik mi düştük?

Herkes biliyor ki, ikisinin hayatı da aynı değerde. Neden bizde başka türlü tesir ediyor? Sanırım biz kendimizi bir yalan içerinse yerleştirmişiz.

Dr. Jürgen Todenhöfer:

Bu yalan şu:

İyi olan, asil olan, yardımsever olan bizleriz!

Gerçek bu değil. Böyle eğlenceli bir programda bu tür ciddi şeyleri söylemek zor… Bizce uygun, hayatın gerçekleri bunlar. İnanıyorum ki, biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha acımasızca zor kullandık.

Daha ciddi olmam gerekirse, Haçlı Seferlerinde 4 milyon kişiyi öldüren Müslümanlar değildi. Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda 70 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. 6 milyon Yahudi’nin ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. Aksine bütün bunlar, Batı dünyasının zorbalıklarıydı. Bunu bu şekilde idrak etmemiz lazım. (https://www.youtube.com/watch?v=jHCJ1FFCZYE)

***

Söyledikleri ne kadar doğrudur ve gerçeğin dile getirilişidir, değil mi?

İşte, Batı Dünyası’ndan da, binde bir oranında da olsa böyle gerçeklere odaklanmış insanlar çıkabiliyor.

Demek ki arkadaşlar; Batı, gerek Klasik Sömürgecilik Dönemi’nde olsun, gerekse Emperyalizm Çağı’nda olsun, Mazlum Milletleri ve Halkları katletmekten, onların doğal zenginliklerini yağmalamaktan ve o ülkeleri sömürgeleştirip, yarısömürgeleştirip köleleştirmekten asla geri durmamıştır, vazgeçmemiştir.

Sadece çıkardığı Paylaşım Savaşlarında ve Sömürgecilik Çağı’nda yüz milyonlarca masum insanın kanını içmiştir bu canavarlar…

Bunların gözünde Mazlum Doğu Halkları, hamam böcekleri ya da süne zararlıları kadar bir değer taşıyabilir. Daha fazlasını değil…

Dolayısıyla da bunların itlaf edilmesinde, katledilmesinde hiçbir sakınca yoktur…

Bin yıldan bu yana hep bu anlayışla davranmışlardır ve hep bu gözle bakmışlar, değerlendirmişlerdir, Mazlum Milletleri ve Halklarını.

Bu bakımdan, onlarla siyasi, askeri ve ekonomik ittifaklar yapıp birlikler kurmak; seri katillerle aynı evde yaşamayı kabullenmekten başka bir anlama gelmez.

Ve işte biz, tüm bu sebeplerden dolayı ABD ve AB Emperyalizmine karşıyız, düşmanız…

Özetçesi; Emperyalist Dünyaya düşman, Mazlum Doğu Dünyasına dostuz…

Tabiî, Atlantik ötesinde de Kuzey Emperyalizmine düşman, Latin Amerika Halklarına dostuz…

Siyonist İsrail Devleti’ne düşman, Mazlum Filistin Halkına dostuz…

Bu emperyalist canavarları, kendi ülkelerinin sınırları içine hapsetmek gerekir ki, kendi halkları bunların kanserleşmiş hayatlarına son verebilsin…

Yoksa bunlar durup dinlenmeden kötülük saçarlar, zulüm üretirler, kılları bile kıpırdamadan yüzbinleri, milyonları katlederler. Bunlardan asla Mazlum Milletler Halklarına bir fayda gelmez.

Demek ki ne kadar da doğru söylüyormuşuz; “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!”, derken… Ve onun Avrupalı müttefiki olan “Katil AB, Ortadoğu’dan defol!”, derken…

Eninde sonunda Mazlum Dünya Halkları bunları yenecek. Bu emperyalist haydutlar insan içine çıkamayacak, insan yüzüne bakamayacak. Tarihin lanetli sayfaları arasında yerlerini alacaklar. Ve geleceğin insanları büyük bir öfke ve tiksintiyle anacak bunları ve yaptıklarını…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

17 Mart 2018

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Print Friendly, PDF & Email