Soma Katliamı’nı unutmadık, hesabını soracağız!

Soma Katliamı’na, bu taammüden cinayete sebep olanlar, Parababalarının Sömürü ve Soygun Düzeni, onun bekçiliğini yapan çıkar amaçlı suç örgütü AKP’giller ve Sarı Sendikacılıktır.

13 Mayıs 2014’te zalim Parababaları düzeni, doymak bilmeyen bir kâr hırsı uğruna 301 Maden İşçisini Soma’da acımasızca katletmiştir. Soma Katliamı, Parababalarının ve onların yıkılası düzeninin bekçisi AKP’giller’in iktidarı döneminde, işçi kanıyla yazdıkları korkunç bir iş cinayeti olarak İşçi Sınıfımızın Tarihinde kayda geçti. Nice ocaklar söndü, insanlığın yüreği dağlandı ama sömürü düzeninin iktidardaki temsilcilerinin kılları bile kıpırdamadı. Cinayetin yaşandığı gün AKP’giller’in Reisi Tayyip Erdoğan, tüm vicdansızlığıyla “Ölüm bu işin fıtratında var”, diye açıklama yaparak Soma’nın hükmünü vermişti bile.

Partimiz, bu katliamın ilk anından itibaren İşçi Sınıfımıza ve acılı ailelerine sahip çıkmak için Soma’ya gitmiş, olay yerinde inceleme ve görüşmeler yapmış, Soma Davası’nın her aşamasında tüm duruşma ve eylemlerde kesintisiz yer almıştır.

“Adalet nerede, söyleyin! Yeter! Dayanamıyoruz!”

Bu sözleri, yaklaşık 7 seneyi geçen dava devam ederken, oğlunu madende kaybeden işçi annesi, mahkemeye bile gelmeyen, getirilmeyen sorumlular için söylemişti. Ve şöyle devam etmişti yüreğinden acıyla süzülen sözlerine:

“Oğlum 27 yaşındaydı. İşten gelip yemek yemeden uyuyordu. Yanıyor madenin her tarafı diyordu. Bunlar neden ekrandan bakıyor, neden burada değiller?”

Bildiğimiz üzere, AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüştürülen sözde yargı mekanizmasında gerçekleşen duruşmalar sonucunda, bu katliamın baş sorumluları adeta ödül gibi cezalara çarptırılmıştır. Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel Almanya’ya Ticari Ataşe olarak atanıp ödüllendirilmiştir.

Soma’daki, Ermenek’teki, Şirvan’daki ve diğer bölgelerdeki bütün işçi katliamlarının asıl sorumluları AB-D Emperyalistleri ve onların yerli uşakları AKP’giller’dir. Dönemin Başbakanından bakanlarına, müsteşarlarına, genel müdürlerine, müdürlerine kadar tüm aktörler bu katliama ortaktır. Soma Holding patronu, yöneticileri ve üretim zorlaması yoluyla işçilere zulmeden mühendisleridir bu katliamın diğer failleridir.

CIA ideolojisi ve ajan uzmanları eliyle kurulan, sözde sendikacılarına yine CIA tarafından yıllarca eğitim verilen ve finansman sağlanan, İşçi Sınıfımızın içine Parababaları tarafından ajan olarak sokularak İşçi Sınıfımızın başına bela edilen sarı, gangster, sahte işçi konfederasyonu Türk-İş de katliamın faillerindendir. Mecliste göstermelik muhalefet yapan halk düşmanı, işbirlikçi, Amerikancı partiler de bu suçun ortağıdır.

İşçi Sınıfının Partisi HKP var olduğu sürece bu ve benzer katliamları asla unutturulmayacaktır. Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere, emekçi halkımız, aydın gençliğimiz, yoksul köylümüz ve tüm ezilen, sömürülen halk kesimlerimiz Partimiz HKP etrafında örgütlenecek ve bu kokuşmuş düzene mutlaka son verecektir. Eninde sonunda Demokratik Halk İktidarını kuracağız ve tüm iş cinayetlerinin hesabını mutlaka soracağız! Çünkü Halkın İktidarında İşçi Sınıfına, halka yönelik işlenmiş suçlarda zaman aşımı yoktur!

Kahrolsun İşçileri katleden Parababaları Düzeni!

Soma’nın hesabını soracağız!

13 Mayıs 2022
HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email