Soma Cinayetinin Faillerinin Peşini Bırakmayacağız

soma-daki-maden-Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez Kömür İşletmesi’nde 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen ve 301 işçi kardeşimizin yaşamını yitirmesine neden olan İş Cinayeti sonrasında, anılan işletmede daha önceden denetim yapan ve görevlerini ihmal/suistimal eden iş müfettişleri hakkında yaptığımız suç duyurusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “soruşturma izni verilmemesine dair” kararı, Danıştayca ortadan kaldırılmıştır.

Danıştay 1. Dairesi; aynı konuyla ilgili Partimiz HKP ile birlikte suç duyurusunda bulunan çeşitli kişi ve kurumun itirazlarını birleştirerek verdiği kararında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26.08.2014 tarih ve İTK-04 sayılı “soruşturma izni verilmemesine ilişkin” kararının eksik inceleme ürünü olduğuna ve bu nedenle kaldırılmasına karar vermiştir.

Danıştay yapılan itirazlarımız sonrasında; Haklarında suç duyurusundan bulunulan ve Soma Kömürleri AŞ Eynez İşletmesinde denetim yapan iş müfettişlerinin, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kazaya neden olan kişilerin belirlenmesi ve kusur durumlarının tespit edilmesi amacıyla görevlendirilen bilirkişilerce düzenlenen 05.09.2014 tarihli Bilirkişi Raporunda; kazanın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar ile bu kişilerin sorumluluk derecelerinin belirlendiği,

Oysa Bakanlığın; “Bu tespitler çerçevesinde 2009-2014 yılları arasında anılan maden ocağını denetleyen iş müfettişlerinin denetim görevlerinin kapsamı ve konuları dikkate alınarak raporda belirtilen aykırılıkları/olumsuzlukları tespit edip etmedikleri, düzenledikleri raporlarda bu tespitlere yer verip vermedikleri, anılan hususlarda işlem yapılmasını önerip önermedikleri veya işlem tesis edip etmedikleri, bu bağlamda söz konusu işlemleri tesis etmekle yetkili ve görevli birimler de belirlenerek iş müfettişlerinin görevleri kapsamındaki gerekli işlemleri yapıp yapmadıkları hususlarının ayrıntılı olarak araştırılması, bilirkişi raporundaki tespitler ve belirlenen kusur durumlarına göre ön inceleme konusu eylemlerin ve bu eylemlerde sorumluluğu bulunanların belirlenmesi gerektiğinden itirazın kabulüyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 26.08.2014 tarih ve İTK-04 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına” karar vermiştir.

Bu karar; Soma Katliamını kapatmak isteyen, sorumluları koruyan ve kollayan başta Devlet Başkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere resmi ve özel tüm yetkililere verilmiş bir cevaptır.

Partimiz HKP Soma Katliamı ve diğer katliamların takipçisi olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla. 27.02.2015

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Print Friendly, PDF & Email