SİMON BOLİVAR’IN 200 YIL ÖNCE YAKTIĞI ÖZGÜRLÜK MEŞALESİ HUGO CHAVEZ YOLDAŞIN ELİNDE DÜNYAYI SARIP SARMALIYOR

SİMON BOLİVAR’IN 200 YIL ÖNCE YAKTIĞI ÖZGÜRLÜK MEŞALESİ HUGO CHAVEZ YOLDAŞIN ELİNDE DÜNYAYI SARIP SARMALIYOR

200 yıl önce Simon Bolivar ve öğretmeni General Miranda tarafından yakıldı özgürlük meşalesi o günkü sömürgenlere karşı. Bugün o meşale Venezüella’da Chavez Yoldaşın ellerinde daha da harlanarak, ABD ve AB (AB-D) Emperyalistlerinin ve yerli uşaklarının zulmüne karşı halklara umut, moral, cesaret oluyor. AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri ne yapsalar ne etseler önleyemiyorlar Yiğit Venezüella Halkının Yiğit Önderi Chavez Yoldaşın önderliğinde yükselen özgürlük ve Sosyalizm mücadelesini.

Simon Bolivar’ın Latin Amerika Halklarının birleşik güçlü tek bir ülke idealinin tüm Latin Amerika’yı sarıp sarmalaması çıldırmakta Emperyalistleri. Özgürlük ve Sosyalizm Mücadelesinin önderlerine karşı girişilen Karşı Devrimler, suikast girişimleri Venezüella Halkı ve Ordusu tarafından püskürtüldü, şimdi de Chavez Yoldaşın kanser hastalığından medet umuyorlar Emperyalist Haydutlar. Chavez Yoldaş, Kübalı Doktorların mahir elleriyle bu hastalığı da yeneceğini haykırdı tüm dünyaya ve Dünya Halkları umudu bir kez daha harlandı. Kanser Düzenine karşı mücadeleye boylu boyunca dalanları, insanlığın kurtuluş mücadelesine tüm varlıklarını adayanları dünyada durduracak hiçbir güç yoktur.

Marks, Engels, Lenin, Kıvılcımlı, Bolivar, Miranda, Che bedence aramızda yoklar ama onlar hala insanlığın kurtuluş mücadelesinde yol göstermeye, ışık olmaya devam ediyorlar. O yüzden AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçiler boşuna sevinmesinler, Chavez Yoldaşın ve Venezüella Halkının ellerinde harlanan Özgürlük Meşalesi hiçbir zaman sönmeyecek.

Latin Amerika’da harlanan özgürlük meşalesinin sıcaklığını ve aydınlığını Halkın Kurtuluş Partisi taşıyor bu topraklara. Venezüella’nın önemli her gününde birlikteyiz Venezüellalı Yoldaşlarla. Her türlü katkıyı sunmayı devrimci bir görev, enternasyonalist bir dayanışma olarak görüyoruz. Venezüella Halkının mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz. Bütün yoldaşlarımız haberdar Bolivarcı Devrimden, Yiğit Önderi Hugo Chavez’den ve Venezüella Halkının AB-D Emperyalistlerine karşı verdiği mücadeleden.

Bu anlayışla 2 Temmuz 2011 Cumartesi Bolivarcı Devrimin 200 ncü yılını kutlamak üzere Ankara’da Genel Merkez binamızda Venezüella Halkının ülkemizdeki temsilcisi yoldaşımız Raúl José BETANCOURT SEELAND ve elçilik görevlisi Berna TALUN ÜĞÜTEN arkadaş ile birlikte bir etkinlik düzenledik.


Raul Yoldaş 200 yıl önce özgürlük meşalesinin nasıl yakıldığını, Simon Bolivarın, O’nun öğretmeni Miranda’nın Sömürgecilere karşı verdikleri mücadeleyi, verilen o mücadelenin 200 yıl sonra Chavez Yoldaşın önderliğinde daha da büyüdüğünü anlattı. Bolivarcı Devrimin Venezüella Halkına kazandırdıklarını aktardı, devrimci coşkusu partili yoldaşlarımızı da coşkulandırdı.

Ankara İl Başkanımız Av. Sait KIRAN yoldaş da, Simon Bolivar’ın önderliğinde verilen özgürlük Mücadelesiyle Mustafa Kemal önderliğinde verilen Anti Emperyalist Ulusal Kurtuluş Mücadelesi arasında benzerlikleri ve farklılıkları aktardı. Ve Chavez Yoldaş önderliğinde Venezüella Halkının verdiği mücadelenin zaferle taçlanacağını, Emperyalistlerin hezimete uğrayacağını belirtti ve konuşmasını “Zafere Kadar Daima Kazanacağız” sloganlarıyla tamamladı.


5 Temmuz 2011 Salı günü Simon Bolivar’ın büstünün karşısında yeniden bir araya geldik Venezüellalı Yoldaşlarla, 5 Temmuz Özgürlük Gününü kutlamak üzere. Latin Amerika Ülkelerinin Büyükelçilik Yetkilileri, Ankara Üniversitesi Rektörü, Çankaya Belediyesi Başkanının katıldığı tören saygı duruşuyla başladı. Yapılan konuşmalardan sonra ilk olarak Çankaya Belediye Başkanı ve Raul Yoldaş tarafından Bolivar’ın Büstüne çelenk kondu. Ardından Partimiz tarafından hazırlanan “Bolivarcı Devrim 200 Yaşında Halkın Kurtuluş Partisi” yazılı çelenk Genel Başkan Yardımcımız Av. Metin BAYYAR ve Ankara İl Başkanımız Sait KIRAN tarafından Simon Bolivar Anıtına kondu.

Sonrasında Venezüellalı ve Partili Yoldaşlar ve Büyükelçilik görevlileriyle birlikte Miranda’nın Büstünün bulunduğu parkta General Mirandayı selamladık. Raul Yoldaş ve Metin Bayyar Yoldaşın yaptıkları kısa konuşmalarla 5 Temmuz etkinlikleri tamamlanmış oldu.

Simon Bolivar’ın, Mirandanın, Che’nin uğruna mücadele verdikleri İdealleri eninde sonunda yaşam bulacak. Eninde sonunda Latin Amerika’dan esen sol rüzgarlar dünya halklarını sarıp sarmalayacak.

Bilimsel Sosyalizmin Kurucuları Marks-Engels Ustanın, Bilimsel Sosyalizmi ete kemiğe büründüren Devrimler Kartalı Lenin Ustanın, Bilimsel Sosyalizmin 20 nci yüzyıldaki en büyük geliştiricisi Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı Ustanın, İnsanlığın Kurtuluşunu gösteren teori ve pratikleri doğrultusunda tüm dünya insanlığı, tek bir sosyalist aile olacak!

 

ANKARA’DAN KURTULUŞ PARTİLİLER

Print Friendly, PDF & Email