Siyonist İsrail, arkasında AB-D Emperyalistleri Katletmeye, Kan Dökmeye, Acılar Çektirmeye, Ocaklar Söndürmeye devam ediyor

 

Siyonist İsrail, arkasında AB-D Emperyalistleri Katletmeye, Kan Dökmeye, Acılar

Çektirmeye, Ocaklar Söndürmeye devam ediyor

AB-D Emperyalistlerinin, Ortadoğu’da petrol kaynaklarına jandarmalık yapması için görevlendirdikleri Siyonist İsrail bir kez daha kuduz hayvanlar gibi, hiçbir hak hukuk tanımadan Filistinlilere canice saldırmaya, Müslümanları kadın çoluk çocuk demeden katletmeye devam ediyor. ABD Emperyalizmi tarafından teknolojinin son sözü silahlarla donatılan ve ABD’ye organik bağlarla bağlı bu yapay kukla devlet, geçen Çarşambadan bu tarafa Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda içinde kadın ve çocuklarında olduğu en az 94 Filistinliyi katletti, katletmeye de devam ediyor.

Emperyalizmin kuduz köpeği İsrail, Gazze’ye hak hukuk tanımadan canice saldırabiliyor, insanları katledebiliyorsa, Filistinlileri kırıma uğratıyorsa ve bu insanlık dışı saldırılarını rutine bindirmişse, bu öncelikle ağababalarından yani kendilerini oraya bekçi köpeği olarak diken, başta ABD olmak üzere, Batılı Emperyalistlerden aldığı güçten kaynaklanmaktadır. Biliyor ki bu Siyonist cellât, AB-D Emperyalistlerinin koruması, kollaması altındadır. Nitekim ABD Emperyalizminin siyah maskeli temsilcisi B. Obama; “Dünyada, topraklarındaki sivillerin üzerine sınırları dışından füze yağmasına müsamaha gösterecek hiçbir ülke yoktur. İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz” diyerek Siyonist İsrail’in katil, eli kanlı yöneticilerine “arkanızdayız, katliamlarınıza devam edin” mesajını gönderiyor.

Mazlum Halkların direnişi söz konusu olduğunda, emperyalizme karşı özgürlük mücadelelerini yükselttiklerinde, “insan hakkı, demokrasi” diyerek ayağa kalkan AB Emperyalistleri de, Siyonist İsrail’in bu katliamlarına desteklerini sunuyorlar.

Elbette ki AB-D Emperyalistlerinin de çıkarınadır kuduz bekçi köpeğinin yaptığı bu katliamlar, döktüğü kanlar, kıydığı canlar. Çünkü İsrail, petrole bekçi köpekliği yapmaktadır. Beslemek lazım köpeği, yemlemek lazım sürekli olarak. Allah göstermeye Arap Halkları birleşmeye, yeraltı zenginliklerine sahip çıkmaya, uydu olarak kuruluveren İsrail’i bölgeden kovmaya, bekçi köpeğinin kulübesini başına yıkmaya kalkarsa, o zaman ne yapacaktır AB-D Emperyalistleri? Nasıl yaşayacaklardır o zaman AB-D Emperyalistleri sömürmeden, kan dökmeden, acılar çektirmeden, katliam yapmadan?

İşte Irak, işte Afganistan, işte Libya, işte Suriye ve işte Filistin. Buralarda Halklara yaşatılanlar, AB-D Emperyalistlerinin daha uzun yaşaması içindir.

Dökülen kanlar, çekilen acılar, yapılan katliamlar, kıyılan canlarla varlığını sürdürebiliyor, AB-D Emperyalistleri. Onların besin kaynağıdır mazlum halklara çektirilen cefalar ve ezalar. Bu saldırılarla ne kadar sindirilebilirse, ne kadar özgürlük mücadelesinden uzak tutulabilirse, ne kadar dağıtılabilir ve birbirine düşürülebilirse, ne kadar adım atamaz hale getirilebilirse halklar, AB-D Emperyalistlerinin ömrü de o kadar uzun olacaktır. İşte ondandır AB-D Emperyalistlerinin Siyonist İsrail’in bu insanlık dışı saldırılarının arkasında durması, onları desteklemesi…

Daha acı bir durum var ki, içler açısı. AB-D Emperyalistlerine karşı, dünyada ilk zaferle sonuçlanan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sonunda, onun ürünü olarak kurulmuş bir devlet olan, Mazlum Halklara örnek olan Türkiye’nin başına çöreklendirilen Tayyipgiller AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu Halklarına yönelik Haçlı Savaşında Zangoçluk yapmakta, Ebu Rigaller gibi yol göstermektedir. Halklarımızı uyutmak için sözde sert sözlerle kınıyor Siyonist İsrail’i Gazze saldırısından sonra ama askeri antlaşmalar halen yürürlükte. Göstermelik tehditler savuruyor daha doğrusu kuru sıkı atıyor, diğer taraftan Ortadoğu’da İsrail’e karşı en net tutumu sergileyen ve en net tavrı koyan Suriye Önderliğine karşı AB-D Emperyalistlerinin maşalığına soyunuyor. Asarız, keseriz, diyorlar arkasından Müslümanlara karşı Haçlı seferlerinin komutanı ABD Emperyalistlerinin siyah maskeli temsilcisi Obama’yı arayarak aman diliyor. Efendisine danışmadan tepki bile koyamıyor, adım atamıyor ve medet umuyor acıların, katliamların temsilcisinden.

İnsanlık tarihi göstermiştir ki, insanlar sürgit hayvan yerine konamaz. Halklar eninde sonunda isyan eder sürü hayvanı yerine konmasına, isyan eder ve kendi kaderini kendi ellerine alır. Onurlu Türkiye Halkları da er veya geç yeter artık diye isyan edecek, Arap Halklarının katledilmesine katkı sunan, onlarla düşmanlaşmaya giden yolu açan Tayyipgiller’den hesap soracaktır. Demokratik Halk Devriminin zaferiyle yönetimi ele almış, Demokratik Halk İktidarıdır bu hesabı soracak olan.

Filistin Halkı da, Ortadoğu Halkları da er veya geç AB-D Emperyalistlerine ve onların bekçi köpeği İsrail’e karşı, kendi içlerindeki yerli satılmışlara karşı ayağa kalkıp hesap sormak için yürüyüşe geçeceklerdir. AB-D Emperyalistlerinin ve onların Ortadoğu Taşeronu Siyonist İsrail’in yaptıklarının yanlarına kalmayacağını göstereceklerdir tüm dünyaya. Mazlum halklarla, AB-D Emperyalistleri arasında bu hesaplaşma eninde sonunda olacak. İnsanlık düşmanı emperyalistler ve onlara hizmet edenler, ettikleri zulmün, döktükleri kanın, çektirdikleri acıların hesabını mazlum halklara vereceklerdir. 20.11.2012

 

Kahrolsun AB-D Emperyalistleri ve Onların Maşası, Ortadoğu’daki Petrol Bekçisi Siyonist İsrail!

Yaşasın Direnen Mazlum Halkların Mücadelesi!

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email