Sendikamız Türkiye Genelinde Nakliyat Ambarlarında Çalışan 1300 İşçi Adına Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

 

DİSK/Nakliyat-İş Sendikasından:

Basına ve Kamuoyuna

Sendikamız Türkiye Genelinde Nakliyat Ambarlarında Çalışan 1300 İşçi Adına

Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

 

İstanbul Topkapı Nakliyeciler Sitesinde faaliyet gösteren 120’ye yakın Nakliyat Ambarında çalışan

1000’e yakın sendikamız üyesi adına 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

 

Toplu iş sözleşmesi iki yıl süre ile geçerli olacak. Daha önce yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış tüm haklar yeni sözleşmede de yürürlükte olacaktır.

* Nakliyat Ambarlarında kapasite oranında işçi istihdam edilecek. Bu durum sendika ve işveren tarafından belirlenecektir.

* Haftalık çalışma süresi 42,5 saattir.

* 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde tüm kadın üyelerimiz ücretli izinli sayılacak.

* Disiplin Kurulu kararı olmadan işçi işten çıkarılamayacak. Disiplin Kurulu’nda sendika ve işveren eşit temsil edilecek.

* İşyeri temsilcileri ve sendika yöneticileri ayda iki gün ücretli izinli olacak.

* Yıllık izin süresi bir aydır.

* Alt işveren (taşeron) çalıştırılmayacak. Eğer çalıştırılırsa bu durumda sözleşme orada da aynen geçerli olacaktır.

* Kıdem tazminatı yıllık 40 gün üzerinden hesaplanacaktır.

* Yasal İhbar önellerine kademelere göre birer hafta ilave edilecektir.

* Ücretlere birinci yıl ortalama %16,3 oranında aylık zam yapılacak. Miktar olarak kademelere net 170,00 TL, 235,00 TL ve 250,00 TL zam yapılacak.

Ayrıca yılda 4 tam maaş tutarında ikramiye ödenecektir.

Aylık ücretler TİS’le kademelere göre net 1.650.00 TL ile 2.150.00 TL arasında olmuştur.

* İkinci yıl ücret zammı aynı oranda olacaktır.

* İşe giriş ücreti net 1.400.00 TL olacaktır.

 

Sendikamız ayrıca Kocaeli, Adapazarı, Zonguldak, Karabük, Bartın, Konya, Malatya, Erzurum, Giresun, Yalova, illeri ile ilçelerindeki Nakliyat Ambarlarında çalışan 300’e yakın sendika üyesi adına da toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.

İmzalanan toplu iş sözleşmeleri ile kararlı mücadeleler sonucu elde edilen ekonomik-demokratik kazanımlar korunurken bu toplu iş sözleşmelerinde yıllık ücret zamları ortalama %10-15 arasında olmuştur. İdari ve diğer ekonomik, demokratik haklar, çalışma koşulları İstanbul Topkapı Nakliyat Ambarlarındaki toplu iş sözleşmesi gibi olmuştur.

Sendikamız genel olarak İstanbul başta olmak üzere diğer illerde ve ilçelerde çalışan toplam 1300 işçi adına toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.

Geçtiğimiz Kasım ayında çıkarılan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası sermaye örgütlerinin, sarı sendikaların ve onların iktidarı olan AKP tarafından mücadeleci İşçi Sınıfı sendikacılığı tasfiye edebilmek amacıyla çıkartılmıştır. Bu yasa uluslararası sözleşmelere, hukuka, İLO ilkelerine de aykırıdır.

Bu yasal düzenlemeye karşın İşçi Sınıfımız ve sendikamız mücadele tarihinden, halk isyanı olan Taksim Gezi Direnişi’nden almış olduğu devrimci güçle tüm engellemelere, baskılara karşın mücadelesine devam edecektir. 23.07.2013

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email