SEN MİSİN İŞÇİ SINIFININ HAKKINI ARAYAN!

Asgari Ücret’in Arttırılması ve İptali İçin Açtığı Davanın Yargılama Giderleri Sebebiyle HKP Genel Merkezi’ne Haciz Memurları Geldi…

SEN MİSİN İŞÇİ SINIFININ HAKKINI ARAYAN!

            Halkın Kurtuluş Partisi, kurulduğu 2005 yılından bu yana her yıl, “Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşama Ücreti” sloganıyla, Parababalarınca belirlenen Asgari Ücret miktarının iptali ve arttırılması amacıyla Danıştay’da dava açmaktadır.

İşçi Sınıfımıza, Devletin kendi kurumu olan TÜİK tarafından belirlenen açlık seviyesinin dahi altında bir ücreti reva gören elbette Parababaları Devletinin ta kendisidir. Aynı zamanda Anayasal “Sosyal Devlet” ilkesine ve Uluslararası Sözleşmelere de aykırı biçimde belirlenen asgari ücret seviyesi, İdare Hukuku ilkeleri uyarınca açıkça iptal edilmesi gereken bir işlem olmasına, üstelik daha önce Danıştay Savcısı tarafından bile “açlık düzeyinin altında bir Asgari ücret belirlenmesi Anayasaya aykırıdır” mütalaasında bulunulmasına rağmen, Danıştay “ekonomik gerekçe” diyerek hukuku işletmemiştir.

Öyle ya, Parababaları yargısı, Parababaları devletinin kararına nasıl “dirensin”! Egemenlerin zor aracı olan pozitif hukuk, bizim gibi Ümmet “hukuku”ndan çıkamamış ülkelerde iyiden iyiye oyuncaktır. En temel evrensel, şekli hukuk kuralları bile çiğnenebilir bizde. Tayyipgillerin Deniz Fenerleri, “sıfırlayamadım babacım” paraları, ayakkabı kutuları, onlarca vurgun-soygun ekonomik gerekçe olmuyor, İşçi Sınıfına verilecek fazladan üç kuruş ücret “ekonomik gerekçe” oluyor, idareyi hukuken denetlemekle sorumlu en üst makam olan Danıştay’a! Şark Hukuku böyledir ne yazık ki…

Bu kadarıyla kalınsa, Marksist Hukuk teorisine uygun davranılmış deyip geçecektik. Lakin bir de davacıdan intikam alıyor Parababaları Devleti. Davalı Çalışma Bakanlığı avukatlık ücreti ve yargılama giderleri için Partimiz Genel Merkezine haciz memuru gönderiyor bu kez. 10 yıldır açtığımız davalarda, neden bu sene yapılıyor haciz işlemi diye sormadan da edemiyoruz. Partideki televizyon, telefon, masa ve sandalyelere haciz işlemi uygulanıp, yed-i emin sıfatıyla partide bulunan yoldaşlara bırakılıyor eşyalar. Devlet, Halkın Kurtuluş Partisinin masa ve sandalyelerinin parasıyla ekonomiyi düzeltecek!

Partimiz, Çalışma Bakanlığı’nın giderlerini karşılayacak bu haciz sebebiyle! Devletimiz “Sağolsun!” HKP, Parababaları Devletinden daha zengindir! Lakin bu zenginliği, Yurt ve Halk sevgisiyle dolu, tarih ve Sınıf Bilinciyle dolu kolektif yüreğinden, mensuplarının yüreklerinden, mücadele azimlerinden, insanlık davasına adanmışlıklarından gelen zenginliktir. İşçi Sınıfının kaybedecek hiçbir şeyi yoktur, kazanacağı ise koca bir dünya vardır! And olsun ki o dünyayı kazanacağız İşçi Sınıfına! Halkın tüm yargılama giderlerini tazmin edeceğiz o vakit, halkın artı değerini çalarak küplediğiniz servetlerinizi kamulaştırdığımızda, buna da And Olsun! 14.10.2014

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email