Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşam Ücreti İstiyoruz!

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak geçen hafta AKP’giller Hükümeti tarafından açıklanan, 2020 yılı için belirlenen Asgari Ücreti protesto ettik.

Kadıköy Süreyya Operası önünde gerçekleşen eylemimizde hep bir ağızdan “İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme Son” diye haykırdık.

Hayat şartları gittikçe zorlaşırken, halkımız pahalılık cehennemi altında inim inim inlerken, işsizlik rakamları 5 milyona ulaşmışken belirlenen bu rakamla milyonlarca emekçiye kazık atılmıştır.

2.324 TL’lik Sefalet Ücreti’ne karşı basın açıklamamızı İstanbul İl Başkanımız Av. Pınar Akbina gerçekleştirdi. Akbina, “Yoksulluk Sınırı (gıda harcaması ile birlikte giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı) 7 bin 92 TL’dir. Asgari Ücret, Yoksulluk Sınırının 3’te birinden bile daha azdır. İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımız yoksulluk sınırının altında öldürmeyip süründürecek bir ücretle yaşamaya bir kez daha mahkûm edilmiştir” dedi. Akbina,  “İnsanlarımızın cinnet geçirip intihar ettiği bu Parababaları düzeninde, Çalışma Bakanlığı’nın önünde de eylem yapan Partimiz HKP dışında herkes suskun” diye konuştu.

Eylemimizde sık sık, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!”, “Sefalet Ücretine Hayır!”“Örgütsüz Halk Köle Halktır”, “Örgütlü Halk Yenilmez” sloganları atıldı.

Açıklamamızda, HKP önderliğinde kurulacak Halkın İktidarında, temel insan haklarından olan eğitim ve sağlığın parasız olacağını, Asgari Ücret’in, insanın insanca yaşayacağı bir ücret olacağını dile getirdik.

Eylemimizde, Parababalarının sömürü ve soygun düzenine karşı, Halkın İktidarını kuracağımızı ve bu Kanser Düzenini yıkacağımızı bir kez daha haykırdık.

Halkımız tarafından yoğun ilgiyle takip edilen eylemimiz alkışlarla sona erdi.

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

Yapılan Açıklama:

Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşam Ücreti İstiyoruz!

Asgari Ücret 26 Aralık 2019’da, dün AGİ dahil 2.324 TL olarak açıklandı. Aslında Asgari Ücret 2.104,02 Liradır. AGİ Birlikte 2324 Lira olmuştur.

5 işveren temsilcisi + 5 Bakanlık temsilcisi + 5 Türk-İş temsilcisinden oluşan; bir anlamda tamamen İşveren temsilcisi olan Komisyon’dan daha fazlasını beklemek ölü gözünden yaş ummak olmaz mıydı zaten?

En çok üyesi olduğu için komisyonda “işçi temsilcisi” olarak yer alan TÜRK-İŞ tarihi boyunca hep hükümet ve Sermaye Sınıfının çıkarları doğrultusunda davranmıştır. Ağustos ayında yapılan zam pazarlığında 6+4’e razı olan Türk-iş Başkanı ne demişti?

“Uzasa işi karıştıracağız. Böyle kapattım iyi oldu”. İşçi Sınıfını “uzatmadan” satıp geçmiştir.

Komisyonun mevcut yapısı Sermaye Sınıfının çıkarlarına hizmet etmektedir. 2020 yılı için belirlen Asgari Ücret-Sefalet Ücreti de bunun kanıtıdır.

Asgari Ücret görüşmeleri devam ederken beklentiye giren milyonlarca emekçiye bir kez daha kazık atılmıştır.

2.324 TL’lik Sefalet Ücreti nasıl bir ortamda belirleniyor?

Yapılan en son araştırmalara göre Türkiye nüfusunun en zengin %1’nin  servetinin toplamı Türkiye’deki servetin %54,3’üne sahip. Nüfusun geri kalan %99’nun yani 79.2 milyonun toplam servet içindeki payı ise % 45,7. Kısacası en zengin yüzde birin serveti %99’un servetinden daha fazla.

TÜRK-İŞ’in Aralık ayı araştırmasına göre Açlık Sınırı (dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı) 2 bin 163 TL’dir. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası’nın ekim ayı araştırmasına göre Yoksulluk Sınırı (gıda harcaması ile birlikte giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı) 7 bin 92 TL’dir. Asgari Ücret, Yoksulluk Sınırının 3’te birinden bile daha azdır. İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımız yoksulluk sınırının altında öldürmeyip süründürecek bir ücretle yaşamaya bir kez daha mahkûm edilmiştir.

İşsizlik sayısının resmi rakamlarla bile 5 milyonu bulduğu,

Zam üstüne zamların yapıldığı, hayat pahalılığının canları yakıp kavurduğu,

İş cinayetlerinin artık sıradan haberler arasına bile girmediği, sokulmadığı,

2020 yılı için Cumhurbaşkanı maaşı 81.250, Milletvekili maaşı 24.471, Bakan maaşı 30.000, Asgari Ücret Komisyonu TÜRK-İŞ temsilcisinin maaşı 40.000 Lira olduğu Ülkemizde asgari ücret (AGİ dahil) 2.324 Lira olmuştur.

Ekonomi Profesörü Steve Hanke’ye göre “Türkiyede gerçek enflasyon % 43” 2020 yılı vergi harçların artış oranı % 20.58, 2019 yılı içerisinde elektrik ve doğalgaza da % 32 zam yapılmışken; TÜİK Aralık ayı enflasyonu % 10.56 iken asgari ücret artışı % 15 olmuştur. Asgari ücretin sefalet ücreti olduğu bir kez daha tescillenmiştir.

 İnsanlarımızın cinnet geçirip intihar ettiği bu Parababaları düzeninde, Çalışma Bakanlığı’nın önünde de eylem yapan Partimiz HKP dışında herkes suskun.

Yine bir susmayan HKP var. Her söze “Başta işçi sınıfımız gelmek üzere” diye başlayan, Türkiye İşçi Sınıfı tarihine onlarca “işgal, grev, direniş” hediye eden Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri susmadılar, susmayacaklar. Nerede bir haksızlık varsa HKP orada, nerede bir zulüm varsa HKP zalime karşı mücadelede, nerede bir ezilen varsa HKP ezilenin yanında ezene karşı savaşta. Bu devam edecek, ta ki Halkın İktidarı kuruluncaya kadar.

HKP önderliğinde kurulacak Halkın İktidarında, temel insan haklarından olan eğitim ve sağlık parasız olacak. Asgari Ücret, insanın insanca yaşayacağı bir ücret olacak.

Partimizin Programında Asgari Ücretin nasıl belirleneceği şöyle anlatılır:

“ÜCRET: Asgari ücret normal geçim endeksinden aşağı düşmeyecek. Günümüzde uygulanmakta olan asgari ücretin böylece 4 mislinden fazla bir artış sağlanmış olacak. Normal geçim endeksi de üretimimizin verimindeki artışa paralel olarak yükseltilecek. Kişi emeğinin, sağlığının ve ulusal verimliliğin zararına olan prim usulü kaldırılacak. Ücretler, her hafta başı muntazam ödenecek. Genel tatil günleri tam ücretli olacak. Zorunlu haller ve işin niteliğinden dolayı o günler çalışana çift gündelik verilecek. Kadın, çocuk, din, ırk, farklarına bakmaksızın: AYNI İŞİ görene AYNI ÜCRET verilecek.”

Halkın İktidarında, ne intihar eden baba, ne sokakta yatan insan olacak.

Halkın İktidarını kuracağız, bu Kanser Düzenini yıkacağız. 27.12.2019 

“İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme Son!”

“Sefalet Ücretine Hayır!”

“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!”

HKP Genel Merkezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email