Recep Vurmuş Yoldaş Devrimci Mücadelemizde Yaşıyor, Yaşayacak!

Recep Vurmuş Yoldaş Devrimci Mücadelemizde Yaşıyor, Yaşayacak!

     23 Mayıs 2007’de Malatya’ya bir işçi örgütlenmesi için giderken yolda geçirdiği elim trafik kazası sonucu bedence aramızdan ayrılan Recep Vurmuş yoldaşı İzmir’de 23 Mayıs günü İl Örgütümüzde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle andık.

       Etkinlikte söz alan konuşmacılar Recep Yoldaş’ın hayatından, mücadelesinden örneklerle onun devrimci önderliğine vurgu yaptı. Öğrenciliğinde gençlik mücadelesi içindeki önderliğinden, işçi sınıfı içinde yürüttüğü sendikal mücadeleye, yaşadığı mahalledeki mücadelesine kadar örnek bir devrimci olan

Recep Yoldaş’ın insan sevgisinin, kararlılığının cesaret ve fedakârlığının her devrimcinin örnek alması gereken özelikler olduğuna değinilen konuşmalarda Recep Yoldaş’ın mücadele bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmanın bizlerin üzerine düşen bir görev olduğu belirtildi. Bulunduğu her alanda devrimciliğin verdiği sorumlulukla davranmasıyla, halkımızın can yakıcı sorunlarına eğilip çözümler üretmesiyle her yaştan her kesimden insanın güvendiği, sevip saygı duyduğu bir devrimci önder olmayı başarmış olan yoldaşımızın bu yönleriyle de örnek alınması gerektiği söylendi.

            Gençliğinde, sendikal mücadelede Recep Yoldaş’la birlikte mücadele eden yoldaşları onunla ilgili duygularını paylaştı, anılarını anlattı. Özelikle genç yoldaşların Recep Vurmuş’un devrimci önderliğin, karakterini iyi tanıyıp örnek alarak birer Recep Vurmuş olmak için çalışmaları gerektiği üzerinde duruldu. Etkinliğe Recep Yoldaş’ın ağabeyi de katıldı, düşünce ve duygularını paylaştı.

            Etkinlik Recep Yoldaş’ın ömrünü adadığı ve bugün ondan bizlere kalan insanlığın kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırıp, sosyalizmin zafere ulaştırılacağının sözü verilerek sonlandırıldı.

                                                                       Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email