Real Market İşçileri Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine…

REAL MARKET İŞÇİLERİNDEN:

BASINA VE KAMUOYUNA

Real Market İşçileri Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Direniyor, Mücadele Ediyor

Pazar Günü Adana’daMetro Market Önündeyiz.

Tüm Metro,Beğendik Mağazaları Mücadele Alanımızdır

 

Real Market işçileri günlerdir haklarını almak için direniyor, mücadele ediyor. Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. Beğendik Grubuna devredilmeden önce Metro Gross Marketlerine aitti. Real Market işçilerinin tüm haklarından Beğendik ile birlikte 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesine göre Metro Market de sorumludur. Bu nedenle de Metro Gross Market haklarımızın ödenmesinden sorumludur.

Günlerdir Real Market işçileri olarakhileli iflasa, haklarımızın gasp edilmesine, sarı sendikacılığa karşı İstanbul’da Kozyatağı ve Güneşli,Ankara, Kocaeli, Gebze, Konya ve Kayseri’de Metro, Beğendik Mağazaları önünde kitlesel eylemler gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca İstanbul’da Kozyatağı ve Güneşli  Metro Mağazalarının önünde bekleyerek “İşçi Haklarını Gasp Edenlerle, Hileli İflasa Ortak Olma Metro ve Beğendik’ ten Alış-Veriş Yapma Real Market İşçileri” yazan stickerları mağazaların bulunduğu yerleşim alanlarına yapıştırarak bölge halkını desteğe ve bu marketlerden alış veriş yapmamaya çağırıyoruz. Bu hafta sonu Ankara’da da Metro Marketlerin önünde eylem yapacağız.

Pazar günüde işsiz kalan Real Market işçileriolarak Adana’da Metro Marketin önündeolacağız. Burada kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.

Adana’da ki basın açıklamamıza DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal’da katılacaktır.

Kitlesel olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm basın emekçileri, halk örgütleri davetlidir. 07.10.2017

 

Yaşasın, Hileli İflasa, Haklarımızın Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelemiz !

İşçiyiz, Haklıyız,Kazanacağız !

Basın Açıklamasının Yapılacağı;

 

Yer                 :Metro GrossMarket Önü

Adres            :Yeşiloba Mah.  Turhan Cemal Beriker Bulvarı  Seyhan/Adana

Tarih             :08.10.2017 Pazar

Saat              :14:00

 

 

 

REAL MARKET İŞÇİLERİ 

Print Friendly, PDF & Email