Partimiz Tayyip’in “Diplomasının” Peşini Bırakmıyor

CHP’li İBB “özel hayat” dedi, diplomayı paylaşmadı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu başvurumuzu aynı gerekçeyle reddetti, İdare Mahkemesi ehliyet yönünden açmış olduğumuz iptal davasını reddetti. Partimiz, Ankara 9’uncu İdare Mahkemesinin bu kararını Bölge İdare Mahkemesine taşıdı.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz masayı devirecek asıl soru olan “Diploma nerede?” sorusunu ısrarla sormaya ve olmayan diplomanın ısrarla peşine düşmeye devam ediyoruz. Biz soruyoruz ama sorduğumuz bütün kurumlar “özel hayatın gizliliği, kişisel veri” gibi uydurma bahanelerin arkasına sığınarak “diploma”yı ne Partimizle ne de kamuoyu  ile paylaşıyorlar.

Korkuyorlar!

İşbirliği yapıyorlar!

Diploması olmayan birinin ülkeyi yönetmesine göz yumuyorlar!

Aynı kişiye “Cumhurbaşkanı” diyerek suç işliyorlar!

Biz ise bu meselenin üzerine korkusuzca, yılmadan, usanmadan gitmeye devam ediyoruz.

En son Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasını açıklaması için CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesine 18.05.2021 tarihinde başvuru yapmıştık. Talebimiz, bu konunun kişisel verilerin paylaşılması kapsamında olduğu değerlendirmesi yapılarak 07.05.2021 tarihinde reddedildi. Bunun üzerine üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvuru yaptık ancak bu başvuru da yine aynı gerekçe ve oy birliği ile reddedildi.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 04.08.2021 Tarih ve 2021/975 Karar Sayılı işleminin iptali için dava açtık. Bu dava da; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 04/08/2021 Tarih ve 2021/975 Karar Sayılı işlemine karşı açılan iptal davası, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2021/1950 Esas, 2021/1841 Karar sayılı dosyasında görülmüş ve “her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmaması” gerekçesiyle “ehliyet yönünden” reddedilmiştir.

Bugün ise Ankara 9. İdare Mahkemesinin bu kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurduk.

Başvurumuz sonrası Partimiz MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina Karaman Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***

Değerli Halkımız;

Halkın Kurtuluş Partisi sözde muhalefet partilerinin aksine masayı devirecek olan asıl soru “Diploma nerede?” sorusunu ısrarla, bıkmadan, yılmadan sormaya devam ediyor.

En son İstanbul Büyükşehir Belediyesine yaptığımız başvuru diploma meselesinin kişisel veri kapsamında ve özel hayatın gizliliği kapsamında olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Bu karara karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yaptığımız başvuru yine reddedildi. Bununla ilgili Ankara 9’uncu İdare Mahkemesinde açtığımız iptal davası ise Halkın Kurtuluş Partisi’nin meşru, güncel bir menfaatinin ihlal olmadığı ve ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

İşte bugün bu kararı da istinafa götürdük. İstinaf dilekçemizde Türkiye’nin 81 ilinde 550 milletvekili adayıyla, 2 genel seçim, 1 yerel seçime katılmış bir partinin ve 85 bin oy almış bir partinin güncel, meşru bir menfaatinin ihlal olduğunu ve tüm Türkiye’yi temsil ettiğini belirttik.

Biz CHP’den ve diğer muhalefet partilerinden bu soruyu sormalarını zaten beklemiyoruz. Çünkü onlar, acaba ABD’li efendileri AKP’giller’i iktidardan gönderirler de bizi iktidar yaparlar mı, beklentisi içindedirler.

Bu nedenle biz korkmuyoruz. Bu meselenin peşini bırakmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Eninde sonunda AKP’giller iktidardan gidecekler ve yargılanacaklar. Buna inancımız tamdır.

30 Kasım 2021

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email