Partimiz, Tayyip Erdoğan’ın Diploma Sahtekârlığını unutturmadı…

Partimiz, Tayyip Erdoğan’ın Diploma Sahtekârlığını unutturmadı, unutturmayacak: Tayyipgiller’in kolluk kuvvetlerinin tüm engelleme girişimlerine rağmen konuyla ilgili bir suç duyurusu, bir basın açıklaması daha yaptık.

Tayyip Erdoğan’ın Lise Diploması için Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde

Eyüp Lisesine sorduğumuz sorulara cevap verilmemesi üzerine Okul Müdürü ve

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduk

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 14 Ocak 2021 tarihinde Tayyip Erdoğan’ın Lise diplomasının var olup olmadığıyla birlikte konuyla ilgili can alıcı soruları, fark derslerini vererek mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesine Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde sormuştuk.

Türkiye’deki yegâne gerçek muhalefet partisi olan Partimizin bu soruları sormasındaki amaç; hem kamuoyundaki bu konuya yönelik soru işaretlerini sonuçlandırmak hem de başından beri takipçisi olduğumuz bu süreci açıklığa kavuşturmak istememizdir.

Ancak Eyüp Lisesine giderek 14 Ocak tarihinde Okul Müdürüne elden teslim ettiğimiz, söz konusu soruları içeren dilekçemize, süresi içinde herhangi bir cevap gelmemiştir.

Bilgi Edinme Kanununca sorduğumuz sorulara 15 gün içinde veya belgeler ellerinde değilse en geç 30 gün içinde temin edilip cevap verilmesi gerekmekteydi.

Buna rağmen üç ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen Eyüp Lisesinden, sorduğumuz sorulara ilişkin herhangi bir cevap gelmemiştir.

Bunun üzerine Halkın Kurtuluş Partisi olarak dilekçemizi işleme koymayan veya hasıraltı etmeye çalışan Eyüp Lisesi Müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkında TCK m. 257/1-2 maddesince “görevi kötüye kullanmak” suçundan suç suyurusunda bulunduk.

Suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştireceğimiz sırada AKP’giller’in kolluk kuvvetleri açıklamamıza engel olmaya çalıştılar. 15 Nisan tarihli bir Valilik kararını gerekçe gösteren polisler, hiçbir şekilde açıklama yaptırmayacaklarını söylediler. Valilik kararının gerekçesinin pandemi olduğunu dile getiren kolluk kuvvetleriyle uzun süre kararlı bir tartışma yürüttük.

Pandeminin, AKP’giller’e karşı yapılan bütün eylemleri, özellikle de Türkiye’de gerçek muhalefeti tek başına yürüten Partimizin faaliyetlerini engellemek için bir bahane olarak kullanıldığını, oysa “Lebaleb” kongrelerde pandemi tehlikesinin hiçe sayılarak binlerce kişinin kapalı salonlarda bir araya getirildiğini, bunun da virüsün yayılmasında ne kadar etkili olduğunu dile getirdik. Yapılanın AKP lehine açık bir çifte standart olduğunu, mevcut yasalarla güvence altına alınmış olan basın açıklaması hakkımızın iradi olarak gasp edilmek istendiğini vurguladık.

Sonuç olarak bu kanunsuzluğa boyun eğmedik ve kararlı duruşumuzla basın açıklamamızı gerçekleştirdik.

Halkın Kurtuluş Partisi adına basın açıklamasını gerçekleştiren HKP Yöneticisi Ayla Şahbaz şunları belirtti:

***

Bugün burada Halkın Kurtuluş Partisi olarak Eyüp Lisesi Müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurumuzun konusu 14 Ocak 2021 tarihinde Eyüp Lisesine elden teslim ettiğimiz, içinde Tayyip Erdoğan’ın Lise Diplomasına dair sorularımızın olduğu dilekçemizin bugüne kadar işleme konulmaması, sümen altı edilmeye çalışılmasıdır.

Bilindiği üzere Eyüp Lisesi kamuoyunda Tayyip Erdoğan’ın fark derslerini vererek mezun olduğu Lise olarak bilinmektedir. Biz de Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesine Bilgi Edinme Kanununca şu soruları sorduk:

1- Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

2- O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

3- Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

4- Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

5- Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?

Eyüp Lisesine dilekçeyle sorduğumuz sorulara Bilgi Edinme Kanununca 15 gün içinde, ancak belgeleri başka bir yerden temin etmeleri gerekiyorsa en geç 30 gün içinde temin ederek cevap vermeleri gerekiyordu.

Ancak dilekçemizi vereli 90 günü geçmiş olmasına rağmen ne okul yönetiminden ne de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bize cevap gelmemiştir. Bu yapılan açıkça kanunsuzluktur. Hukuku hiçe saymaktır.

Mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesinin nasıl bir arşivi vardır ki, mezun olduğu iddia edilen bir öğrencisi hakkındaki mezun olduğuna dair belgeyi 90 gündür sunamamaktadır?

Yoksa zaten hiç öyle bir belge yok mudur?

Bu cevapsızlığın, bu sessizliğin altında acaba lise diploması olmaması mı yatmaktadır?

Her ne kadar bu cevapsızlık yüzünden lise diplomasının var olup olmadığı konusu tam olarak açığa çıkamasa da Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve er geç tüm gerçekleri ortaya çıkaracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

***

Hem diplomasız şekilde Devletin en üst makamını işgal eden AKP’giller’in Reisini, hem de Devletin koltuklarını diplomasız ve liyakat gözetilmeden işgal eden AKP’giller’in tamamını ve bu suça yardımcı olanları yargı önüne çıkarıp, çelik bilezikle tanıştırıncaya kadar dek mücadelemiz sürecektir.

Mücadelemiz sadece AKP’giller’in Reisinin diploma sahtekârlığıyla sınırlı değildir. AKP’giller’in işlediği binbir türlü suçların; vatan satıcılıklarının, kamu malı hırsızlıklarının, AB-D Emperyalist Haydutlarına ettikleri taşeronluklarının hesabını bir bir soracağız! Bunu yapmaktan bizleri hiçbir güç alıkoyamaz!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

19 Nisan 2021

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email