Partimiz, Milli Eğitim Bakanlığının laiklik karşıtı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin İptali için Danıştay’da dava açtı

Danıştay’da açılan davada öncelikle Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurulması, yapılacak yargılama sonrasında da İptali talep edildi.

AKP’giller’in Laiklik karşıtı bu faaliyetleri ne yazık ki ilk değil. İktidarda kaldıkları süre boyunca da son olmayacak. Ancak Kurtuluş Partisi de Kurtuluş Partili Hukukçular da aldıkları tüm tehditlere rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler.

Bu konuda Halkın Kurtuluş Partisi Avukatlarından Ayça Okur’un açıklaması aşağıdadır. Aynen yayınlıyoruz:

Değerli Halkımız,

Feryat ediyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Laiklik gidiyor. Ortaçağın karanlık dehlizlerine geri döndürülmek isteniyoruz. Adım adım işliyor BOP. Bu vatan, Afganistanlaştırılmaya, İranlaştırılmaya doğru götürülüyor AB-D Emperyalistleri ve yerli uşakları AKP’giller tarafından.

Okullarda Milli Eğitim Kanunu 15. maddesinde açıkça; kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır, yazmasına rağmen çocuklarımızın Bursa’da olduğu gibi bir müdür imzası ile yan yana oturtulması yasaklanıyor.

Bunun bir adım ötesi, kızlarımızın okula gidememesidir. Erkek çocuklarımızın cemaat, tarikat yurtlarına mecbur bırakılmasıdır. Orada, bırakalım pedagojik formasyonu kendisi de zamanında badelenmiş, tacize, tecavüze, şiddete uğramış insan müsveddelerinden aynı tavrı görmesine sebep olmaktadır.

Daha bugün izlemedik mi Süleymancıların yurdunda sözde öğretmenin ergenliğin başındaki çocuklarımıza şiddetini. Tüm bunları artık yasal hale getiriyorlar,

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Yönetmelikte yaptıkları; Anayasa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Kanuna aykırı düzenlemelerle çocuklarımızı, gençlerimizi Ortaçağcı zihniyete sahip sözde öğretmenlerle, eğitim müfredatlarıyla bir nesli karartmayı, vatanı yok etmeyi, Laik, Demokratik, Bilimsel, Ortaçağın Ümmetçisi değil Modern çağın Ulusçusu bir ülkeyi yok etmeyi planlıyorlar. Anadolu’da sıkışmış Faşist bir Din Devleti kurmayı hedefliyorlar.

İşte bugünkü hukuk mücadelemiz tüm bunları hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili.

11 Mart 2022’de yürürlüğe giren yeni yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açtık.

Ne değiştirdi bu yönetmelik?

Söyleyelim:

Artık öğretmenlere cemaatler hizmet içi eğitim verecek. Öğretmen eksiğinin olduğu durumlarda pedagojik formasyonu olmayanlar öğretmen olarak atanacak ve hizmeti sırasında bu eğitimi cemaat, tarikat mensupları verecek. Atanacak öğretmenin hedefi kanunlara, anayasaya uygun olarak düzenlenmiş yürürlükten kaldırılan eski yönetmelikte “Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak ve uygulamada birlik kazandırmak, Türk milli eğitim politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak” iken artık bu hedef yeni yönetmelikle ortadan kaldırılmış oldu. Bir sonraki yönetmeliğin hedefini varın siz düşünün…

Halkın Kurutuluş Partisi, kız çocukların okullardan çekilip çocuk gelin yapılmasına, okulların Peşaver medreselerine dönüştürülmesine, modern çağın insanı yetiştirmek için atanması gereken öğretmenlerin yerini mollara, şeyhlere, şıhlara bırakmayı amaçlayan bu ve benzeri her türlü laiklik karşıtı faaliyetin önünde dimdik durmaktadır. Tehlikeyi gördüğü yıllardan beri verdiği mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve er Geç Modern Gericiliği de Ortaçağcı Gericiliği de ortadan kaldıracak. Emin olun!

26.03.2022

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email