Parti Avukatımız Ayhan Erkan’a “Diploma Nerede?” sorusu nedeniyle “Cumhurbaşkanı”na hakaretten dava açıldı!

Parti Avukatımız Ayhan Erkan’a, Türkiye siyasetinde masayı devirecek soru olan “Diploma Nerede?” sorusu nedeni ile dava açıldı!

Partimiz, geçtiğimiz yıl merkezi olarak tüm il ve ilçe örgütlerine “Diploma Nerede?” pankartı asmış, İstanbul ve İzmir Polisi bu pankarttan çok rahatsız olmuştu. İstanbul’da bir gece ansızın pankartı vinç ile indirmişler, İzmir’de ise İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak Yoldaşımıza gözaltı uygulayarak ima yolu ile “Cumhurbaşkanı”na hakaret suçlamasından ifadesini almışlardı. Ancak daha sonra yoldaşımız hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmişti.

İstanbul’da ise pankartın hukuk dışı bir şekilde indirilmesine karşı İstanbul İl Yöneticimiz Av. Doğan Zafer Çıngı ve Av. Fettah Ayhan Erkan, Parti binamızda Emniyetin pankartı indirmesini protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirmişlerdi. İşte bu basın açıklamasında Av. Fettah Ayhan Erkan şunları dile getirmişti:

“Savcının çıkarttığı talimatta diyor ki parti büyüklerine hakaret içeren pankartların sökülmesi… “Parti büyükleri” diye bir mevki, makam yok. Bunu diyen savcı, Türkiye’de olmayan bir makama yönelik bir suç olduğunu iddia ederek pankartlarımızın, bir hırsız gibi gece vakti saat 23.00’te indirilmesini istiyor.

“Cumhuriyeti ilgilendiren onlarca suçlar nelerdir, sayalım:

“Cumhurun başındaki kişinin diploması nerde?

“Evet, Anayasadaki şartlara uymadan cumhurun başına çıkmıştır, bunu araştırmak savcının görevi değil midir?

“20 tane adamız Ege’de, 3 tanesi Büyükada’dan büyük 2 tane kayalığımız, AKP İktidarı döneminde Yunanistan’a peşkeş çekilmiştir.

“Bunları soruşturmak savcının görevi değil midir?

“Onlarca yolsuzluk… Milyarlarca dolar, tonlarca altın devlet kasasından, bunlar nereye gitti?

“Şimdi soralım: Bunlar Cumhuriyet Savcısı mı?

“Bizim yıllardan beri dediğimiz gibi artık yargı AKP’nin hukuk bürolarına dönmüştür. Bunlar Cumhuriyet Savcısı değil Tayyip’in Savcısıdır.

İşte bu konuşmada geçen “Cumhurun başındaki kişinin diploması nerde? Evet, Anayasadaki şartlara uymadan cumhurun başına çıkmıştır, bunu araştırmak savcının görevi değil midir?” cümlesi nedeni ile Av. Ayhan Erkan Yoldaş’ımıza “Cumhurbaşkanı”na hakaretten dava açıldı.

Davanın ilk duruşması 20.12.2022 tarihinde İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Av. Ayhan Erkan Yoldaş’ımız ve Parti Avukatlarımız katıldılar. Parti avukatlarımız duruşmanın başında, sorguya geçilmeden Cumhurbaşkanına hakareti düzenleyen TCK m.299’un Anayasaya aykırı olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirterek yazılı dilekçe ile Mahkemeden bu konunun Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep ettiler. Mahkeme bu talebi reddetti ve sorguya geçildi.

Duruşmada Ayhan Erkan Yoldaş’ımız Recep Tayyip Erdoğan’a ait bir üniversite diplomasının olmadığını belgeleri ile ortaya koydu ve olmayan bir Cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluşmayacağını anlattı. Asıl halkımıza hakaret edenin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kendi sözlerinden örneklerle anlattı. Hal böyle iken “Diploma Nerede, demenin neresi hakarettir?”, diye Mahkemeye soran Ayhan Erkan Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasını kabul etmedi ve “Cumhurbaşkanına hakaret dosyaları dünya rekoru kırmıştır. Amacı nedir? İnsanları korkutmaktır. Ancak bir süre sonra olay tersine döner, artık vatandaşı da bu şekilde korkutamaz” sözleriyle savunmasını bitirdi.

Parti Avukatlarımız özetle Halkın Kurtuluş Partisi’nin Türkiye’nin 81 ilinde 550 milletvekili adayı ile seçimlere katılmış bir parti olduğunu ve bu pankartın tüm il örgütlerine asıldığını, bu konuda Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının olup olmadığının ortaya çıkartılması için HKP’nin verdiği hukuki mücadeleyi anlatmışlar, asıl hukuksuzluğun “Diploma Nerede?” pankartının hiçbir tebligat yapılmadan, gece yarısı indirilmesi olduğunu belirtmişlerdir.

En son çıkan AİHM Şorli/Türkiye kararını Mahkemeye sunarak TCK 299’uncu maddenin kaldırılması gerektiğini, yine AİHM’in düşünce ve ifade özgürlüğüne dair kararlarını, Türkiye Mahkemelerinin emsal kararlarını sunarak müvekkillerinin derhal beraatını istemişlerdir.

Savunmaların ardından duruşma savcısı, Av. Ayhan Erkan’ın cezalandırılması yönünde mütalaa vermiştir. Avukatlarımız mütalaaya karşı yazılı savunma vermek için süre istemişlerdir. Duruşma 2 Mart 2023’e ertelenmiştir.

Gerek Av. Ayhan Erkan Yoldaş’ımız gerekse Parti Avukatlarımız Mahkemedeki duruşları ile yargılanan değil yargılayan olmuşlardır. Hem Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasızlığını ve ortada meşru bir cumhurbaşkanı olmadığını belgeleri ile ortaya koymuşlar hem de TCK’deki “Cumhurbaşkanına hakaret” maddesinin halk üzerindeki baskısını anlatarak bu maddenin neden kaldırılması gerektiğini tüm yönleri ile açıklamışlardır.

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut’a ve Yoldaşlarımıza açılan bu davalar bizleri asla durduramamıştır ve durduramayacaktır. Israrla “Diploma Nerede?” sorusunu sormaya devam edeceğiz! Eninde sonunda tepeden tırnağa suça batmış AKP’giller tüm hukuksuzluklarının, yolsuzluklarının, vurgunlarının hesabını verecekler ve kendi mahkemelerinde yargılanacaklardır.

Halkız, Haklıyız Yeneceğiz!

20.12.2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email