ÖSYM’ye başvurduk: Recep Tayyip Erdoğan üniversite sınavına girdi mi?

Partimiz diploma sahtekârı olduğu Türkiye Noterler Birliğinin kararıyla sabitlenen Tayyip için 1974 yılında girdiği iddia edilen yüksekokulu “kazandığını” gösterir sınav sonuç belgesinin açığa çıkartılması talebiyle ÖSYM’ye başvurdu.

Eğer Recep Tayyip Erdoğan Üniversite Sınavına girip, bir yükseköğrenim okulunu da kazanmış ise normal bir liseden mezun olmuştur. ÖSYM arşivinde mutlaka mezun olduğu liseyi gösterir bir kayıt vardır. Dolayısıyla sınava giren ve bir yükseköğrenim okulunda okumaya hak kazanan adayın Sınav Sonuç Belgesinin kaydı da ÖSYM arşivinde bulunur.

Partimiz şimdi de bu belgelerin peşine düştü. Türkiye Noterler Birliğinin kararıyla artık diplomasızlığı kesinleşen Tayyip’in diplomasızlığı, ÖSYM’nin cevabıyla perçinlenecektir.

Bırakmayacağız diplomasızların Reisinin peşini. Her fırsatta dile getireceğiz diploma sahtekârlığını, sonuna kadar gideceğiz, korkmadan, bıkmadan, yılmadan.

Ortaçağcı Hırsızlar İmparatorluğu yıkılana, bu azılı suç örgütünün tüm üye ve yöneticileri de yargı önüne çıkarılana, Halkımıza ve Vatanımıza yapılan kötülüklerin, ihanetlerin hesabı sorulana kadar kovalamaya, bunların ipliğini pazara çıkarmaya ve teşhir etmeye devam edeceğiz.

Bizim işimizdir, zalimlerle mücadele etmek.

Bizim Devrimci görevimizdir, Halka ve Vatana karşı suç işleyenlere hesap sormak.

Bizim insanlığa karşı sorumluluğumuzdur, insanlığı ortaçağ karanlığına götürmeye çalışanları Tarihin çöplüğüne göndermek!

6 Ocak 2021

HKP Genel Merkezi

ÖSYM’ye Başvuru Dilekçemizi aynen yayımlıyoruz:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

                          Bilkent/ANKARA 

Konu: Recep Tayyip Erdoğan Sınav Sonuç Belgesi

Başkanlığınızın WEB sitesinde (https://www.osym.gov.tr/TR,8789/hakkinda.html) ÖSYM’nin bugünlere kadar geçirdiği evreler şöyle anlatılıyor:

“…1974 yılında, Üniversitelerarası Kurul, üniversiteye giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasına karar vererek 19 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÖSYM) kurmuştur. Üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri, 1981 yılına kadar bu merkez tarafından yürütülmüştür.

“1981 yılında, Merkez, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 10. ve 45. maddeleriyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu hâline dönüştürülmüştür. Devam eden süreçte 3 Mart 2011 tarih ve 6114 sayılı Kanun ile Kurum idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumuna dönüşmüş, “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi” adını almıştır.”

Başkanlığınızca, 1974 yılından bugüne merkezi sınavlara giren, bu sınavlarda başarı gösterip bir yükseköğrenim kurumunda okumaya hak kazanan bütün öğrencilerin kaydının arşivinizde bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki işbu dilekçeyi kaleme alma gerekçemiz; merkezi sınavda bir yükseköğrenim kurumuna girmeye hak kazanan öğrencilerin, özellikle Devlet Bürokrasisinde veya yönetiminde belli noktalara gelen insanların, arşivinizde tutulan kayıtlarıdır.

Herkesin malumudur ki, kamuoyunun son yıllardaki tartışma konularının en başında gelen, Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması ile ilgili tartışmalardır.

Anayasa’nın Adaylık ve Seçimi başlıklı 101. Maddesinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.” denilmektedir.

Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme geldiğinden bugüne tartışıla gelen YSK’ya ibraz ettiği diplomadır. Ortalıkta birden fazla diploma dolaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğrenim diplomasına sahip olmadığı, hatta elinde olan tek diplomanın İmam Hatip Lisesi diploması olduğu dile getirilmektedir.

Diploma skandalına ilişkin en güncel ve somut gelişme Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıdır.

Bu karara göre; İstanbul 15. Noterliğinin imzaya yetkili kâtibi Emine Seven; Hasan Tükenmez isimli bir kişi tarafından kendisine ibraz edilen Tayyip Erdoğan’a ait ve fakat aslı olmayan bir diploma fotokopisine, “Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğunu ve (2) örnek verildiğini onaylarım.” şeklinde şerh vermiştir.

Bu işlem, 1512 sayılı Noterlik Yasasının 94 ve 95’inci maddelerinde öngörülen kurallara açıkça aykırı olmasına karşın, İstanbul 15. Noteri, katip Emine hakkında bir işlem yapmadığından Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmıştır.

Kaldı ki, T. Erdoğan adına, diploma aslı olmadan noterde onay işlemi yaptıran Hasan Tükenmez de T. Erdoğan’ın özel kalem müdürünün şoförüdür. Ona da bu durum sorulunca; “Başbakanlık’ta çalışırken kaza geçirdim, geçmişe ilişkin birçok şeyi hatırlamıyorum, diplomanın noterde onaylatılmasıyla ilgili süreci de hiç hatırlamıyorum” demektedir.

Kısaca Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemden düşmeyen diplomasına ilişkin 04.06.2016 tarihinde, “Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin tartışmalara yönelik açıklama yaptı.

“Üniversitenin sitesinden yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans düzeyinde ‘dört yıl’ eğitim veren ‘Ticarî Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğu sabittir” denildi. Açıklamada ayrıca, “31.03.2011 tarihinde “duplikata” talebinde bulunulması üzerine, kendilerine daha önce verilmiş olan diplomanın duplikatası, 01.04.2011 tarihinde düzenlenerek teslim edilmiştir” ifadesi yer aldı. Marmara Üniversitesi’nden yapılan uzun açıklamada ‘duplikata’nın tarifi de bulunuyor. Dublikata, “diploma olarak kullanılmak üzere hak sahibinin çalınma, kayıp vb. nedenlerle talep ve beyanı üzerine ikinci ve son kez düzenlenen ve diploma yerine geçen resmî bir belgedir” şeklinde açıklandı.

“Cumhurbaşkanı olabilme şartları arasında 4 yıllık üniversite mezunu olmanın bulunması  gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘ın 1981 yılında  mezun olduğu Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu’nun  1982 yılında Ticari ve İdari Bilimler Fakültesine dönüşmesi ve daha sonra da Marmara Üniversitesi’ne bağlanması nedeni le diploma tartışması başlamıştı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

“Rektör Mehmet Emin Arat imzalı açıklamaya “Kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılan ve tarihî belgelerle sabit gerçeklerle hiç bir ilgisi bulunmayan mesnetsiz iddialar” sözleriyle başlansa da, 4 sayfalık ayrıntılı metinde üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar yaşadığı tüm değişimler uzun uzun anlatıldı.

“Rektör Mehmet Emin Arat imzalı açıklamadan ilgili bölüm şöyle:

“1. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1974 yılında yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavı’nda verilen resmî sınav sonuç belgesi (ÜSSSB) itibariyle, “İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi”ne bağlı ve dört yıllık eğitim veren “Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu”na kaydolma hakkı kazanmış ve aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile resmen kayıt yaptırmıştır.”

(https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdoganin-diplomasi-hakkinda-aciklama-138824h.htm)

Başkanlığınızın bu tartışmalara son verebileceğinizi düşünüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerarası Seçme Sınavına girmeye hak kazanmışsa mutlaka normal bir liseden mezun olduğunu bildirmiştir. Eğer söylendiği gibi İmam Hatip Lisesinden mezun olmuşsa, o dönemin koşullarında Üniversitelerarası Seçme Sınavına kabul edilir ama o zamanki adıyla Yüksek İslam Enstitüsü dışında başka bir bölüme girmesi mümkün değildir. O dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığınıza bildirilen mezun olduğu lisenin adının, girmiş ise Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldığı puanın, almış olduğu puan ile girmiş olduğu okulun Kamuoyunda paylaşılması, kurumunuzun saygınlığı açısından önem kazanacaktır.

Dolayısıyla, Başkanlığınızca gereğinin yapılarak sonucundan tarafımıza bilgi verilmesini, Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1974 yılında yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavı’nda verilen resmî sınav sonuç belgesinin (ÜSSSB) bir örneğinin arşivinizden çıkarılarak tarafımıza ulaştırılmasını talep ederiz.

Saygılarımızla. 04.01.2021

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
Vekilleri

Av. Metin Bayyar     Av. Sait KIRAN     Av. Ayça OKUR    Av. Doğan Erkan

Print Friendly, PDF & Email