Ortaçağcı Faşist Din Devleti özlemcisi AKP’giller’in Ankara Adliyesi içinde Kur’an Kursu açmasını yargıya taşıdık

Sınıf karakterleri gereği akılları ve ruhları her zaman Ortaçağ’ın karanlık dehlizlerinde olan AKP’giller, bayır aşağı yuvarlandıkça çareyi Ortaçağcılığa daha sıkı sarılmakta, halkımızın dini duygularını istismar ederek soygun ve zulüm düzenlerini sürdürmekte arıyor.

AKP’giller, yargıyı adalet dağıtan bir mekanizma olması gerekirken tüm muhalif kesimlere karşı bir operasyon silahı haline getirmekle yetinmeyip şimdi de Adliyelerin içine Kur’an Kursları açmaya başladı. Bu kapsamda Ankara Adliyesi İdari İşler Sorumluları tarafından Adliye binasının içinde bir Kur’an Kursu açıldı, bu Ortaçağcı uygulama SMS yoluyla Hakimlere, Savcılara ve Adliye Personellerine duyuruldu.

Ülkemizde Laikliğin en tutarlı savunucusu olan Partimiz, Anayasanın Laiklik ilkesine alenen aykırılık teşkil eden bu Ortaçağcı uygulamaya sessiz kalmayarak bu işe imza atan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç Duyurusu sonrası bir açıklama yapan HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan şu ifadelere yer verdi:

***

Maalesef Türkiye Cumhuriyeti AKP İktidarı tarafından adım adım Din Devletine doğru götürülüyor. Bunun son uygulamalarından biri, Adalet dağıtmakla görevli, yargı hizmeti icra etmesi gereken Ankara Adliyesi içerisinde, İdari İşler Sorumluları tarafından bir Kuran Kursu açılması ve bunun bir de SMS yoluyla Hâkim, Savcı ve adliye personeline duyurulması olmuştur.

Anayasamızın başlangıç kısmında çok açık hüküm var; “Kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı” şeklinde. Yine buna benzer Anayasamızda çok açık düzenlemeler de var, hiçbir kurum kısmen dahi devlet işleri ve hiçbir Anayasal kurum kısmen dahi din olgusuna dayandırılamayacağına ilişkin.

Yine Kemal Gözler Hoca der ki, “Laik Devlette Devletin asla dini olmaz.” Ama buna rağmen işte şerri hükümlerin öğretilmesi, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ve din eğitiminin verildiği bir adliye binasını düşünebiliyor bu iktidar.

Bu nedenle biz bugün buna karşı bir suç duyurusunda bulunduk. Çünkü bu Yargısal erkin kötüye kullanımıdır. Hâkim, Savcı ve personelin, dolayısıyla bunların çocuklarının bu kursa katılanlar ve katılmayanlar diye bir kamplaşma yaratacaktır bu uygulama. Başka bir dinsel inanca mensup olabilecek Hâkim, Savcı, personellere bunların çocukları bakımından bir ayrım yapmış olacak.

Yine o adliyeden Laik bir adalet hizmeti bekleyen yurttaşlar bakımından da bir ötekileştirme de yaşatmış olacak. Bütün bunlar kabul edilemez. Biz AKP’nin projelerini ve gidişatını görüyoruz, Faşist bir din devletine doğru ülkeyi götürdüklerini görüyoruz ama buna izin vermeyeceğiz.

İşte buna izin vermemek için de bugün aslında Ankara Adliyesine, Ankara Adliyesi olması gerektiğini de hatırlatmak üzere bir suç duyurusu Halkın Kurtuluş Partisi olarak yapmış bulunmaktayız. Laikliği korumaya devam edeceğiz.

***

Partimiz, AKP’giller’in vurgunlarının, soygunlarının, kamu malı hırsızlıklarının nasıl peşini bırakmıyorsa, aynı şekilde Laikliğe yönelik saldırılarının da peşini bırakmayacak, Laikliği sonuna kadar savunmaya devam edecektir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Haziran 2022

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email