ON’ların canlarını ortaya koyarak verdiği mücadele, İkinci Kurtuluş Savaşçıları tarafından sürdürülüyor!

Kızıldere Şehitleri ölümsüzdür!

Bundan 52 sene önce, 30 Mart 1972’de İkinci Kurtuluş Savaşçıları Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp adlı On Yiğit Devrimci, 12 Mart Faşizminin NATO’cu Generalleri tarafından katledildiler. Aradan geçen 52 yılda; İkinci Kurtuluş Savaşçılarının ve hayatını insanlığın kurtuluş mücadelesine adayan tüm devrimcilerin öldürülemeyeceği; fikirlerinin, mücadelelerinin halkların kurtuluş davasında her an yaşayacağı gerçekliği bir kez daha kanıtlandı.

Komünist şairimiz Nazım Hikmet’in de şiirinde belirttiği gibi “Ölenler dövüşerek öldüler.” Bir an olsun gözlerini bile kırpmadan kendileri gibi halkın çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Yoldaşlarının, Parababaları düzeninin faşist cellatları tarafından idam edilmelerini önlemek için gerçekleştirdikleri eylemde can verdi ON’lar.

ON yiğit devrim savaşçısı… Yüreği vatan aşkıyla, halk aşkıyla, devrim aşkıyla çarpan on fidan…

Ancak, yine devrimci şairimizin belirttiği gibi “Vakit yok onların matemini tutmaya!”

İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak bizler, karanlığa hapsedilmeye çalışılan ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu gördükçe matem tutmamız değil, mücadele etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.

İşte bu noktada ON’ların yürütmüş olduğu mücadele, bizlere cesaret ve bilinç vermeye bugün de devam etmektedir. Çünkü ON’ların yürekleri; ABD ve AB Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçi hainlerin Yeni Sevr dayatmasına yani günümüzde cisimlenmiş hali olan Büyük Ortadoğu Projesi’ne karşı, “Tam Bağımsız Türkiye” şiarıyla atıyordu.

ON’ların Parolası “Ya İstiklal Ya ölüm!”, hedefleri “İstiklal-i Tam Türkiye”, sloganları “Hoşt Amerika, Puşt Amerika”, marşları “Al Silahı Vur Beline Emperyalizme Karşı” idi. ON’lar; Dünya Halklarına kan kusturan, mazlum ülkeleri sömürgeleştiren, oralarda satın aldığı alçaklar eliyle faşist darbeler tezgâhlayan, Kahraman Gerilla Che’nin deyimiyle insan soyunun en büyük düşmanı ABD-AB Emperyalistlerine sonuna kadar karşıydılar. Son nefeslerine dek Antiemperyalisttiler…

ON’lar; Dünya Halklarının baş düşmanı ABD’nin 6’ıncı Filosunun önünde secdeye duran, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza ve onun Önderi Mustafa Kemal’e kin kusan Ortaçağcı, AB-D Emperyalistlerinin Yeşil Kuşak Projesi’nin ürünleri Muaviye-Yezid İslamcılarına, yani günümüzdeki adıyla CIA-Pentagon İslamcılarına karşı Laikliğin, Mustafa Kemal’in ve Kuvayimilliye’nin yılmaz savunucularıydılar. Yani Antifeodaldiler…

ON’lar, en kritik momentlerde hep kader birliği etmiş Türk ve Kürt Halklarının bin yıllık kardeşliğini savunuyorlardı. ON’lar bu kardeşliği Türk ve Kürt Halklarına, Kızıldere’de Amerikancı Faşist Generallere karşı Türk ve Kürt Devrimcileri olarak omuz omuza çarpışarak kanıtladılar. Yani Antişovenisttiler…

Olnar, insanı yük hayvanı yerine koyan düzenin Parababaları düzeni olduğunu çok iyi biliyorlardı. ON’ların Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’dan esinlenerek kendilerine görev addettikleri İkinci Kurtuluş Savaşı, işte bu Parababaları düzenine ve onları yine ortak çıkarlarda buluştukları için destekleyen ABD-AB emperyalistlerine karşı Kurtuluş Partisi Gençliği tarafından verilmektedir.

ON’ların taviz vermeden ilke olarak benimsedikleri Antiemperyalist, Antifeodal, Antişovenist İkinci Kurtuluş Savaşı mücadelesi günümüzde Kurtuluş Partisi Gençliği’nin eylemlerinde dile getirdiği “Katil ABD, Ortadoğu’dan ve Ülkemizden Defol!”, “Şeriat Ortaçağ’dır“, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganlarında dile getirilmekte, hiçbir kelime oyununa başvurmadan ON’ların kararlılığı ve cesareti ışığında açıkça gösterilmektedir.

Bugün Kızıldere Şehitlerini savunmak Antiemperyalist, Antişovenist ve Antifeodal olmaktır. Ortaçağcılığa karşı durmaktır. Ülkemizin Faşist Din Devletine dönüştürülmesine karşı olmaktır.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bir kez daha haykırıyoruz:

Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ve Denizler’in, Mahirler’in uğruna hayatlarını adadığı insanca yaşama davasını zafere ulaştıracağız. Tüm dünyayı ve ülkemizi kan gölüne çeviren, BOP’u yani Yeni Sevr planlarını uygulamaya sokan, kardeş halkları birbirine düşürmeye çalışan ABD ve AB Emperyalistlerini ve onların yerli işbirlikçilerini ülkemizden bir daha geri gelmemek üzere göndereceğiz.

Antiemperyalist, Antişovenist, Antifeodal İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştırıp, Devrimci Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Ve Sosyalizmi zafere ulaştıracağız.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Kızıldere’nin, Mahirlerin, Denizlerin Hesabını soracağız!

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Kardeşliği!

Yaşasın Sosyalizm!

30 Mart 2024

Kurtuluş Partisi Gençliği

Print Friendly, PDF & Email