Ölmez Mustafa Kemal, öldüremezler!

Çünkü “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”, diyerek mücadeleye boylu boyunca dalan bir önderin,

Halkının Kurtuluşuna kendini vakfeden bir Yurtseverin,

Vatanını Emperyalist Yedi Düvelin işgalinden ve Yerli İşbirlikçileri Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Ali Kemal’lerin, Sait Molla’ların, Nemrut Mustafa Paşa’ların zulmünden kurtarmak için Cesaret Vatanını hiçbir zaman kaybetmeyen bir korkusuz Yiğidin,

Onurlarından başka her şeyini vatanının ve halkının kurtuluşu için feda eden onurlu bir liderin,

Sonunu düşünmeyen bir kahramanın,

Mazlum Halklara umut ve örnek olan bir askeri dehanın,

Kendinden sonraki nesillere onurluca taşıyacakları bir bayrak bırakan, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, diyen bir Savaşçının,

Emperyalist Yedi Düvelin gemilerini İstanbul Sahillerinde görünce “Geldikleri gibi giderler”, diyen bir kararlılık, inanç abidesinin,

Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğ tutacak yüreğe sahip olan Mustafa Kemal’in kaybı sadece bedencedir.

O nedenledir ki Mustafa Kemal’ler, Birinci Kuvayimilliyeciler, Laik Cumhuriyet’in yaratıcısı kahramanlar ölmezler. O Devrimciler Mazlum Halkların gönüllerinde ve mücadelelerinde yaşamaya devam ederler.

Mustafa Kemal’i ve her biri yiğitlik timsali Birinci Kuvayimilliyecileri öldürmek için uğraşan insan soyunun en büyük düşmanı AB-D Emperyalistleri diyorlar ki;

“Kemalizm miadını doldurdu, artık piyasacı-küreselleşmeci İslam’ın ana belirleyici olduğu Osmanlı benzeri Yeni Türkiye’nin zamanı geldi”,

“Yeni dünya düzeni ile birlikte Atatürkçülük ölmüştür. Ulus devletler dönemi bitmiştir. Türkiye, Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli ve çok ırklı bir yapıyı benimsemelidir.”

Yerli İşbirlikçileri AKP’giller ne diyor, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal hakkında?

“İki Ayyaş”,

“Bizim yolumuzu kapatan inek ise ölü, kimse adını da ağza alamıyor… İneği yolumuzdan evvelallah sizlerin yardımıyla, artık nasıl olursa, nasıl denk gelirse kaldıracağız”,

“Keşke Yunan Galip Gelseydi”,

“İstanbul’un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet… Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki…”

İşte bu aşağılık sözlerle istedikleri kadar höykürsünler, ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar, ne kadar kendilerini paralarlarsa paralasınlar, Halkımız ve Dünyanın Mazlum Halkları, Kuvayimilliye Komutanlarından Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri, İkinci Kurtuluş Savaşçıları, Mustafa Kemal’in unutulmasına izin vermediler. Asla izin vermeyecekler.

AB-D Emperyalist çakallarının ve yerli satılmışların alayı Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanıdır. Çünkü bu hainler güruhu politikalarını bu düşmanlık üzerine inşa ediyorlar. Çünkü bu ABD devşirmesi yerli hainlere Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal Düşmanlığı öğretiliyor.

Bu hainler güruhunu 100 yıl öncesinden suçüstü yakalayıp kulaklarından tutarak en net şekilde Kuvayimilliye Kahramanı Sütçü İmam teşhir ediyor:

Her kim ki Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayimilliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapar, bilin ki onların damarlarında kafir kanı akar!”

Ve Mustafa Kemal 84 yıldır anılıyorsa,

Onun gerçek devamcıları, damarlarında Vatansever Kuvayimilliyeci Atalarının kanı akan İkinci Kuvayimilliyeciler; “Mustafa Kemal Ölümsüzdür” sloganını haykırıyorsa, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünü bayrak yapıyorlarsa,

İkinci Kurtuluş Savaşçıları; Emperyalist Yedi Düvelin mazlum bir halkın kararlılığı karşısında yenileceklerini, bu kararlılık karşısında tutunamayacaklarını, bu topraklarda barınamayacaklarını gösteren “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler” sözünü mücadelelerinde devam ettiriyorlarsa, aynı inancı taşıyorlarsa,

Düşündüğü gibi yaşamak için mücadele eden Gerçek Vatanseverler; Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımızın bıraktığı yerden insan soyunun en büyük düşmanları AB-D Emperyalistlerine ve onların yerli işbirlikçilerine karşı mücadeleyi kararlıca devam ettiriyorlarsa,

Korku, bıkkınlık, yılgınlık, kararsızlık nedir bilmeden, bilimin yol göstericiliğinde AB-D Emperyalistlerine ve Yerli Satılmışlara karşı mücadele ediyorlarsa;

Şehitlerimizin kemikleri sızlamasın, onlar ebedi istirahatgâhlarında rahat uyusunlar.

Onlar unutulmayacak.

Onların unutulmasına, unutturulmasına izin verilmeyecek.

Şan olsun Mustafa Kemal’e!

Şan Olsun Birinci Kuvayimilliyecilere!

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

10 Kasım 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email