NEWROZ PİROZ BE! NEWROZ KUTLU OLSUN!

nevruzNewroz,  başta Kürt Halkı olmak üzere Ortadoğu Halklarının zalimlere karşı isyan günüdür. Zalim Dehak’a karşı Demirci Kawa önderliğinde yakılan isyan ateşi binlerce yıldır yanıyor. Ve insanlık yeryüzünü bir kardeş sofrasına dönüştürünceye kadar da yanmaya devam edecek.

Çağımızın Dehakları ABD-AB Emperyalistleri başta olmak üzere tüm emperyalist güçlere karşı dünya halkları elbette galip gelecek ve dünya herkesin özgür olduğu sosyalist bir aile olacak.

Bugün Newroz; ve ne yazık ki emperyalistler dünyayı babalarının çiftliği gibi yönetiyorlar. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok yerinde alçakça saldırılarla insanları katlediyorlar. Bir avuç dolar için dünyamızı kirletiyorlar. Bu güzelim gezegeni cehenneme çeviriyorlar. Ve kana buladıkları her yerde kendilerine kul köle olmuş yerli satılmışlar buluyorlar.

Newroz; kardeş Kürt Halkının parçalanmışlığa ve zulme isyan günüdür. Ve ne yazık ki her Newroz’da Türk ve Kürt Halkları arasındaki dostluk, sevgi ve kardeşlik bağı giderek zayıflamaktadır. Zayıflatılmaktadır. Her geçen gün iki halk arasına kin ve nefret tohumları ekilmektedir. Emperyalistler ülkemizin en önemli ve hassas sorununa el atmışlar ve kendi çıkarlarına hizmet edecek biçimde çözmüşlerdir. Türk şovenistleri bu biçimdeki çözüme hizmet emektedirler. Her iki halkın arasını açan bu Amerikancı çözüm halklara özgürlük getirmeyeceği gibi, bir halklar boğazlaşmasının yolunu açacaktır.

Bugün Newroz!; Bugün çağdaş Dehaklar ABD-AB Emperyalistleri ve yerli satılmışlar cephesine karşı, Kürt ve Türk Halkının çıkarlarını savunan devrimciler de var. Demirci Kawa’nın yaktığı isyan ateşi yüreğimizin devrimci ateşi ile birleştiğinde başta Türk ve Kürt Halkları olmak üzere tüm Ortadoğu Halkları için özgürlük rüzgârları esecektir. O zaman Ortadoğu hür ve mutlu insanların yaşadığı bir coğrafya olacaktır. Biz bu inancı Demirci Kawa’dan, Şeyh Bedrettin’den, Marks-Engels-Lenin’den, Türkiye Devriminin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’dan alıyoruz. Onun için umutluyuz. Bu sömürü ve soygun düzeni böyle devam etmeyecek.

Bugün Newroz! Newroz Zulme isyandır, Newroz ateşi insanlık yeryüzünü bir kardeş sofrasına dönüştürünceye kadar da yanmaya devam edecek. 21.03.2015

NEWROZ PİROZ BE!
NEWROZ KUTLU OLSUN!                                                                 HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Print Friendly, PDF & Email