Newroz Piroz Be! Newroz Kutlu Olsun!

Başta Kürt Halkı olmak üzere tüm Ortadoğu Halklarının zulme ve sömürüye karşı haklı ve meşru isyanı olan Newroz kutlu olsun!

Demirci Kawa’nın bu haklı isyanı; Spartaküs’lerden Pir Sultan’lara, Pir Sultan’lardan Şeyh Bedreddin’lere, Torlak Kemal’lere,  Börklüce Mustafa’lara, Mustafa Kemal’lere, Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’lara, Denizler’e, Mahirler’e kesintisiz bir şekilde devam etti. Bugün de sömürüye ve zulme karşı bu isyan bayrağı, onların devamcısı olan HKP’lilerin ellerinde dalgalanmaya devam ediyor.

2023 yılının Newroz’unu kutladığımız bugünlerde Halkımız, Çağdaş Dehak’lar olan AB-D Emperyalist Haydutlarının yerli işbirlikçisi AKP’giller tarafından insanlık dışı yaşam koşullarına mahkûm ediliyor. Çıkar amaçlı bir suç örgütü olan AKP’giller bütün değerlerimize saldırıyor.

Ortaçağcı gericilik, AKP’giller eliyle Laik Cumhuriyet’in kazanımlarına karşı savaş açmış durumda. Mustafa Kemal’e ve Kuvayimilliyecilere her fırsatta saldırıyor. AB-D uşağı AKP’giller’in uyguladıkları ekonomik politikalarla Parababalarının sömürü ve soygun düzeni Halkımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde inim inim inletiyor. İşçi Sınıfı mücadelesi başta olmak üzere, her türlü hak arama mücadelesine acımasızca saldırıyor.

Bugünün Çağdaş Dehak’ları olan ABD-AB Emperyalistleri, ekonomik, siyasi, askeri bütün aparatlarını kullanarak dünya halklarına kan kusturmaya devam ediyor. Kanlı savaş örgütleri NATO eliyle Ortadoğu’yu kan gölüne çeviriyor, çıkarlarının gerektirdiği her yerde mazlum haklara kan kusturuyor. İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD Emperyalist Haydutları yenilgiye uğratılmadığı sürece insanlık ne yazık ki acılar çekmeye devam edecek.
Ancak Demirci Kawa’nın zulme ve sömürüye karşı yaktığı isyan ateşi yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatıyor. Elbette İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD Emperyalizmi alt edilecek ve insanlığın çektiği acılar son bulacaktır. Buna inancımız tamdır.

Baskıya, zulme, sömürüye, Emperyalist Savaşlara-İşgallere karşı direnmek, savaşmak, isyan etmek meşrudur, bir haktır. Bu, insan olmanın gereğidir. Ve Gerçek İnsanlar nerede bir haksızlık varsa, ona karşı isyan ederler. İşte bizler de bugün, AKP’giller’in emekçi halklarımıza uyguladığı zulüm politikalarına karşı, İşsizlik ve Pahalılık Cehennemine karşı, bir doğa olayı olan depremi tam bir faciaya dönüştürerek insanlarımızı göz göre göre ölüme terk etmelerine karşı Newroz coşkusuyla mücadele ediyoruz.

Burada bir gerçekliğin altını çizmeden geçmeyelim. Kaderini AB-D Emperyalistlerinin kaderine bağlamış Amerikancı Kürt Hareketi PKK ve bölgemizdeki türevleri, Newroz’u özüne uygun olarak kutlamaktan çoktan uzaklaşmış, Çağdaş Dehak’ların yanında yer almayı tercih etmişlerdir. Dünya halklarının baş düşmanı ABD-AB Emperyalizmine dümen kırmış, Suriye’de emperyalist haydutların “kara gücü” haline gelmiş, yine emperyalistlerin Ortadoğu’da akıttıkları kana ortak olmuşlardır. Demirci Kawa’nın zulme karşı yaktığı isyan ateşiyle zerre kadar ilgileri kalmamıştır.  Demirci Kawa’nın yaktığı İsyan Ateşi bugün biz Gerçek Devrimcilerin, Kurtuluş Partililerin ellerindedir. Bu İsyan Ateşi Çağdaş Dehak’lara yani AB-D Emperyalistlerine ve yerli işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadelede yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Hz. Ali ne diyordu?

“Haksızlıklar karşısında sessiz kalanlar, haklarıyla beraber onurlarını da kaybederler.”

Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı ise “Ben insanın hayvan yerine konmasına karşı çıktığım için Sosyalist oldum” diyordu.

İşte Newroz’un özü budur!

Bugünün koşullarında Newroz; ABD-AB Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlar Cephesine karşı; Türküyle, Kürdüyle, İşçi Sınıfımızla, Sivil-Asker Gençliğimizle, kadınıyla erkeğiyle, çalışan, alınteriyle geçinen, ezilen, sömürülen tüm insanlarımızla birlikte isyan etmektir!

Tüm insanlığın kardeşçe yaşadığı bir dünya için mücadele etmektir!

Dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklar karşısında sessiz kalmamaktır. İnsanın hayvan yerine konmasına karşı çıkmaktır!

Tüm insanlığın eşit, kardeşçe yaşadığı bir dünya için Newroz Kutlu Olsun!

Newroz Piroz Be!

21 Mart 2023

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email