NEWROZ ÇAĞDAŞ DEHAKLARA KARŞI ORTADOĞU HALKLARININ İSYANIDIR

NEWROZ ÇAĞDAŞ DEHAKLARA KARŞI ORTADOĞU HALKLARININ İSYANIDIR!

Bu yıl Newroz isyanla geldi. Bugün Arap Halklarının isyanı Arap ülkelerindeki ABD uşağı Dehak’ları indirmektedir. İsyan ateşi Arap Halklarını sarmıştır. Binlerce yıl önce Kürt halkının başına bela olan zalim Dehak nasıl alt edildiyse, bugün de başta Ortadoğu Halkları olmak üzere, dünya halklarının başdüşmanı kanlı zalım AB-D de alt edilecektir. Diyen Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü; İzmir Yamanlar mahallesindeki İPSD önünden saat: 19,30’da Newroz ateşi yakarak 2011 Newrozunu andı. “Newroz piroz be”, “Biji Bratiya Gelan”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Newroz Kawa’nın Dehak’ın değil”Katil ABD Libyadan Defol “ sloganlarımızla, halaylarımızla, marşlarımızla Newrozu kutladık.

HKP Bayraklı İlçe Başkanı ve İPSD İzmir Şb.Bşk  Yusuf Gençer tarafından Genel Merkezin aşağıdaki bildirisi okundu:


NEWROZ PİROZ BE!

NEWROZ İSYANIN BAYRAMIDIR

Çağlar önce Demirci KAWA’nın yaktığı isyan ateşi Halklara zulmeden Zalim Dehaklara karşı giderek büyüyor. Demirci KAWA nasıl halkı örgütleyerek Zalim Dehak’ı ve onun zulüm düzenini ortadan kaldırarak halkını özgürlüğe kavuşturduysa bugün de mazlum halklar örgütlenip başkaldırarak çağdaş Dehakların zulmüne son verecektir.

Kendi ülkesinde esir Kürt Halkı da her NEWROZ’dan bilenerek çıkmaktadır.

Ortadoğu Halklarına kan kusturan AB-D Emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi zalim Dehak’ın günümüzdeki temsilcileridir. Dün Gazze’de cami bombalayarak Filistin Halkına karşı vahşetini gösteren İsrail, AB-D Emperyalizminin Ortadoğu’da Arap Ulusunun bağrına sapladığı kamadır.

Bugün Arap Halklarının isyanı Arap ülkelerindeki AB-D uşağı Dehakları iktidarlardan alaşağı etmektedir. İsyan ateşi Arap Halklarını sarmıştır. ABD Emperyalizmi Irak’ı, Afganistan’ı kan gölüne çevirdiği gibi bugün de Libya’yı bombalamakta Arap Halkını katletmektedir. Arap Petrollerine göz diken AB-D ve yandaşları “demokrasi ve özgürlük” edebiyatıyla katliam yapmaktadırlar. Arap petrollerine kan karışmıştır. Bugün isyan eden Arap Halkları bu gerçeği görmeli ve AB-D işgaline karşı birleşmelidir. Bugün DEHAK, demokrat maskeli OBAMA ve diğer emperyalist liderlerdir; Sarkozyler, Berlusconiler ve benzerleridir.

Barzani, Talabani yönetimleri Irak’ta ABD işgaline göz yumarak Kürt Halkına sözde “özgürlük”, kazandırmıştır. Bu büyük bir yalan, büyük bir aldatmacadır. Çünkü gerçek özgürlük, halkların kendi iradesiyle emperyalizme karşı vereceği mücadeleyle kazanılır. Kazanılan sözde “özgürlük ve demokrasi”, ABD Emperyalizminin Irak’ı kan gölüne çevirmesine göz yumulmasına karşılık Barzani, Talabani yönetimine verilen rüşvettir. Onurlu Kürt Halkı buna göz yummamalı ve ABD Emperyalizmine karşı mücadele yürütmelidir.

Bugün Tayyipgiller de Kürt Halkının sorunlarına çözeceklerini söylemekte, “açılım” demagojisiyle Kürt ve tabiî aynı zamanda Türk Halkını kandırmak istemektedirler. Onların bulacağı çözüm de ABD uşağı Barzani ve Talabani’nin çözümünden farklı olmayacaktır. Onların da çözüm diye halklarımıza dayatacakları Amerikancı çözümdür. Çünkü Tayyip AB-D projesi olan ve batıda Fas’tan başlayıp doğuda Pakistan’da sonlanan, toplam 25 Müslüman ülkenin sınırlarını yeniden çizen, ülkeleri bölerek küçük devletçikler haline getiren Büyük Ortadoğu Projesi’nin, kısa adıyla BOP’un eşbaşkanıdır. Bu projenin amacı, Ortadoğu’da halkların kardeşçe birleşerek eşit haklara sahip oldukları güçlü devletlerde bir araya gelmelerini engellemek, onları küçük parçalar, mümkünse site devletlerine kadar küçülterek bölmek ve bu sayede sömürgeleştirmektir. Projenin ve ona eşbaşkanlık eden Tayyip’in amacı işte budur. Bu projenin Türkiye’ye yönelik amacı ise ülkemizin en az üç parçaya bölünmesi, yani Yeni Sevr’in hayata geçirilmesidir.

Türkiye Halkları da dahil tüm İslam ülkelerini kana boğarak bölüp parçalamaktan ibaret olan bu projeyi mutlaka boşa çıkarmamız, emperyalistlerin iştahlarını kursaklarında bırakmamız gerekir.

Kürt Halkı bağımsızlığı ve özgürlüğü sembolize eden NEWROZ geleneğini yaşatmaktadır, yaşatacaktır. Emperyalizme bağlılık bu gelenekle uyuşamaz. O yüzden önemli olan Kürt Halkının mücadelesinin, AB-D Emperyalizmine karşı koyabilecek, topraklarında Ortaçağcı İrticaya izin vermeyecek; eşitlik temelinde özgür, demokratik bir ülke yaratma mücadelesi olmasıdır. Türk Halkı ve Kürt Halkı kardeş halklardır. Tarihten gelen bu kardeşliği daha ileriye götürecek olanaklara sahiptirler.

Önyargısız, devrimci kararlılıkta bir araya gelerek NEWROZ ateşini yakacak, günümüzün Zalim Dehaklarını topraklarından kovacaklardır. İşte o zaman Demirci KAWA’nın devrimci geleneğini sürdüren onurlu bir yaşama Türk ve Kürt Halkları kavuşacaklardır.

Biz devrimciler bu konuda enternasyonalist anlayışımızla görevlerimizi yerine getirme kararlılığındayız. Halkların kardeşliği sözünü yaşama geçirme mücadelesinde birlikte sömürü ve zulme karşı açtığımız bayrağı zafere ulaşana kadar yere düşürmeyeceğiz. Demirci KAWA’ya sözümüz budur. Halkların gönüllü birliğiyle Demokratik Halk İktidarında eşit ve özgür bir aile olarak yaşayacağız. Bunu başaracağız. AB-D Emperyalizmi karşısında Türk ve Kürt Halkları birlikte yıkılmaz bir kale oluşturacak ve diğer mazlum halklara örnek olacaklardır.

Bu çözüm, Türklerin ve Kürtlerin eşitçe, özgürce ve kardeşçe yer aldığı Demokratik Halk İktidarıdır. 21.03.2011

Biji Newroz!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

 

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email