Nakliyat-İş’ten Basın Açıklaması:

 

Nakliyat-İş’ten Basın Açıklaması:

Ankara 4. İş Mahkemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hukuksuzluğuna son vermiştir

sendikamızın sözleşme yapma yetkisi devam etmektedir

 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bilindiği gibi başta Konfederasyonumuz DİSK olmak üzere bazı sendikaların itirazlarına, karşı çıkmalarına karşın, işveren örgütlerinin, yandaş sarı sendikaların istekleri doğrultusunda yürürlüğe girmiştir. Çıkartılan Yasa, kazanılmış hakları da ortadan kaldıran 12 Eylül Yasalarının devamı, uluslararası sözleşmelere, ILO’nun normlarına da uymayan ve mücadeleci İşçi Sınıfı sendikacılığının tasfiyesi amacı ile yapılan yasal düzenlemedir.

26 Ocak 2013 tarihinde 6356 Sayılı Yasanın 41. Maddesine göre yayımlanan işkolu istatistiklerinde, sendikamızın, üç işkolunun birleştirilmesi ile oluşan “Taşımacılık” işkolunda % 1 barajını aşamadığı açıklanmıştı. Yeni örgütlendiğimiz işyerleri için yaptığımız toplu iş sözleşmesi yetkisi başvurularımıza da Çalışma Bakanlığı bunu gerekçe göstererek yetki vermiyordu.

Bu hukuksuzluğa itiraz ettik. Çünkü ortada, yirmi yıldan beri kazanılmış sözleşme hakkını ortadan kaldıran, birleşen işkolu olma özelliğini göz ardı eden, uluslararası sözleşmeleri yok sayan, işverenlerin bildirimlerinin esas alındığı, gerçeği yansıtmayan, Çalışma Bakanlığının kayıtlarına göre yapılan bir değerlendirme vardı.

Ankara 4. İş Mahkemesi, 26 Şubat 2013 tarihinde vermiş olduğu kararla, Çalışma Bakanlığının yapmış olduğu hukuksuzluğa son vermiştir.

Mahkeme “6356 Sayılı Kanunun 41/6. maddesi gereğince itiraz edilmekle kesinleşmeyen istatistikle ilgili aynı maddenin 5. bendi gereğince kesinleşen önceki istatistikler esas alınacağından, davacı tarafından talep edilen tedbir isteminin reddine” karar vermiştir.

Bu karara göre, 26 Ocak’ta açıklanan istatistikler, sendikamızın itirazı ile yargılama sonuna kadar bir hüküm doğurmamaktadır.

Sendikamızın yetki başvurularında, en son açıklanan ve itiraz olmadığı için kesinleşen 2009 Temmuz ayı istatistiklerinin esas alınması gerekir.

Bu karara göre sendikamızın yeni 6356 Sayılı Yasaya göre de sözleşme yapma yetkisi devam etmektedir.

Sendikamız, Çalışma Bakanlığına mahkeme kararını iletmiş ve yetki başvurularımızın mahkeme kararına göre değerlendirilmesi gereğini belirtmiştir.

Sendikamız, özellikle başta Yurtiçi Kargo olmak üzere diğer kargo-lojistik taşıma işletmelerinde örgütlenmeye devam etmektedir. 04.03.2013

 

DİSK/NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email