Nakliyat-İş’ten: PTT’de Taşeron Cehennemine Son Taşeronda Çalışanlar Ayrımsız Kadroya Alınsın

12342294_956146061146654_800710229682782630_n15.000 Taşeron işçisi, yıllardan beri, PTT’nin asıl işi olan posta, koli, kargo, ayrım dağıtım hizmetlerinde çalışmaktadır.

PTT taşeronlarındaki alt-üst işveren ilişkisi muvazaalıdır. 4857 Sayılı İş Kanununa göre asıl iş taşerona devredilemez, devredilme durumunda muvazaa olur. Ve taşeronda çalışan işçi kardeşlerimiz baştan itibaren PTT’nin asıl-kadrolu işçisi sayılır. Sendikamızın açmış olduğu davalarda yerel iş mahkemesi ve Yargıtay, PTT’de taşeron çalışmanın muvazaa olduğuna karar vermiştir. Bununla ilgili gerekli hukuki girişimler Sendikamız tarafından yapılmaktadır.

6552 Sayılı Yasa ile hükümet programında açıklandığı çerçevede PTT’de çalışan tüm taşeron işçilerin kadroya alınması gerekir.

Konu ilgili olarak bugün saat 14.00’da Sendikamız tarafından Sirkeci PTT Başmüdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu ortada bir hukuksuzluğun olduğunu dile getirerek, başından beri PTT’de muvazaa olduğunu bu sebeple de taşeron işçilerine ayrımsız olarak kadro verilmesi gerektiğini vurguladı.

6356 Sayılı yasa ile birlikte PTT’lerde örgütlenme çalışması yürütüldüğünü, bu süreçte Adana-Mersin, İstanbul ve Trakya bölgelerinde, toplu iş sözleşmesi yetkisi için, çoğunluklar sağlanarak Çalışma Bakanlığından cevap beklendiğini belirtti.

PTT’ler de Nakliyat-İş Sendikasının örgütlenmeye başlamasıyla birlikte ücretsiz paso hakkının kazanılması, işçilerden keyfi ücret kesintilerinin engellenmesi, ücretlerin zamanında ödenmesi, geriye dönük ödenmeyen ücretlerin alınması gibi kazanımlar sağlandığını ifade etti

Ayrıca, PTT’de örgütlü olan kendine “İşçi sendikasıyım” diyen sendikalara da seslenen Küçükosmanoğlu, yıllardan beri bu Sendikaların PTT’lerde taşerona yönelik bir çalışmalarının olmadığını, işçileri oyaladığını, hiçbir soruna sahip çıkmadıklarını belirterek burada sarı sendikacılık yaptıklarının altını çizdi.

Küçükosmanoğlu; Nakliyat-İş Sendikası olarak PTT’lerde bir taraftan örgütlenme sürerken, bir taraftan da Taşeron İşçilerin kadro hakkı için mücadele edileceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Anadolu ve Avrupa Yakasında PTT Taşeron İşçilerinin katıldığı eyleme, örgütlü olduğumuz Topkapı Ambarlardan işyeri temsilcilerimiz coşkulu ve kitlesel katılım sağladı. Ayrıca eyleme Türk Haber-Sen Avrupa Yakası Şube Başkanı destek verdi.

Eylemde; “PTT’de Taşeron Cehennemine Son”, “Taşeronda Çalışan İşçiler Ayrımsız Kadroya Alınsın” pankartımız açıldı. “Taşeron İşçisiyim Kadro Hakkımı İstiyorum”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Taşeron İşçileri Köle Değildir” dövizleri taşındı.

Print Friendly, PDF & Email