Nakliyat-İş Sendikasından: Sarı Sendikacılığa ve Yasal Haklarının Gasp Edilmesine Karşı…

Disk/Nakliyat-İş Sendikasından;
Sarı Sendikacılığa ve Yasal Haklarının Gasp Edilmesine Karşı Mücadele Eden Rimaks Tekstil İşçilerine Sendikamız Sahip Çıkıyor

 

Rimaks Tuzla Fabrikası ekonomik gerekçelerle kapatma kararı almış ve 400 işçi 3 Mart tarihinde işten çıkartılmıştı. İşten çıkartılan işçilerin yasal olarak ödenmesi gereken kıdem ihbar tazminatları yasa ve yargı kararlarına uygun olarak hesaplanmamıştır. Bunun gerekçesi de işyerindeki Teksif’le yapılan toplu iş sözleşmesidir. Bu sözleşme maddelerinin bazıları işçilerin yasal haklarını dahi ortadan kaldıran ihanet sözleşmesidir.

            Rimaks İşçiler Gasp edilmeye çalışılan hakları için bugün Tuzla Deri Organize Sanayi içinde bulunan Rimaks Tekstilin Fabrikası önüne 500 metre geride yaklaşık 100 işçi toplandı.  Toplanan İşçiler  kortej oluşturup  “Yasal Haklarımız, Ekmeğimiz Gasp Edilemez Rimaks Tekstil İşçileri” ozaliti açarak sloganlarla yürüyüşe geçti.

Fabrika önünde 4 işçi temsilcisi işçilerin taleplerini dile getiren bir dilekçeyi vermek üzere fabrika içine girdi. Genel Müdür yardımcısı ile görüşen işçilerin talepleri olan kıdem ihbar tazminatların farkının ödeneceği, Teksif Sendikası ile yapılan 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan sözleşmeden doğan geriye dönük ücret farkı ve erzak yardımının verileceği sözü verildi.

Görüşme sırasında işçiler sloganlarla Fabrika önünde bekleyişini sürdürdü.

İşçilerin dışarıya çıkmasıyla birlikte işçiler adına, işten atılan Bayram Demirel hazırlanan basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasında yaşanılan süreç anlatıldı. Yıllarca aidat ödedikleri Teksif Sendikası işçilere karşı ihanetinin hesabını vermesi gerektiği vurgulandı.

Bayram Demirel’in yapmış olduğu basın açıklamasının ardından Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir açıklama yaptı. Rimaks Tekstil işçilerinin haklı ve onurlu bir biçimde yürüttükleri ekmek davasında yalnız olmadıklarını belirtti. Nakliyat-İş Sendikası olarak bu haklı mücadeleyi sonuna kadar sahipleneceklerini vurguladı.

Sarı Sendikacılığı da eleştiren Küçükosmanoğlu Teksif Sendikasının yaşanılan bu süreçte kendi üyesi işçilere sahip çıkmadığını ifade etti. Bu nedenle de işçilere ödenen kıdem ihbar tazminatları eksik ödenmiştir. İşçilerin eksik ödenen haklarının sorumlusu Teksif Sendikası ve yapmış olduğu Toplu İş Sözleşmesidir, dedi.

İşçiler Fabrika önünde bir araya gelerek ekmeğine yasal haklarına sahip çıkmasıyla, işverenin geri adım attığını belirtti. İşverenin işçilerin haklarının verileceği sözünü vermek zorunda kaldığının altını çizdi.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasının sonun da işçilerden; hiçbir zaman haksızlık karşısında, adaletsizlik karşısında boyun eğmeyin karşınızda kim olursa olsun bu işveren olur, sarı sendika olur mutlaka onun karşısında mücadele etmelerini istedi.

Verilen sözler yerine getirilene kadar mücadeleye devam edileceği kararlılığı vurgulanarak eyleme son verildi.

Yürüyüş sırasında “Yasal Haklarımız, Ekmeğimiz Gasp Edilemez” , “Kahrolsun Sarı Sendikacılık”, “Sendika İşveren İşbirliğine Hayır”, “Davamız Ekmek Davası” sloganları atıldı.

 

            Rimaks Tekstil’de işten atılan Bayram Demirel’in okumuş olduğu Basın Metni:

RİMAKS Tekstil İşçileri TEKSİF Sendikası İşveren İşbirliği ile Yasal Haklarının Gasp Edilmesine Karşı Mücadele Ediyor

Rimaks Tekstil A.Ş. uluslararası tekellere kot üretmektedir. Tuzla ve Bartın fabrikalarında toplam 1000 işçi çalışmaktadır. İşyerinde Türk-İş üyesi Teksif Sendikasının toplu iş sözleşmesinin süresi 31.12.2016 da bitmiş yeni toplu iş sözleşmesinin görüşmeleri devam etmektedir.

Rimaks, Tuzla fabrikasını ekonomik gerekçelerle kapatma kararı almış ve 400 işçiyi 3 Mart tarihinde işten çıkartmıştır. İstihdam arttıracak söylemleri arasında 400 işçi bir anda işsizlik cehennemine atılmıştır. OHAL, işçilerin emekçilerin demokratik hak arama, eylemlerine sefalet ücreti olan asgari ücretle ilgili basın açıklamasına izin vermezken, OHAL kanuna göre OHAL Valisinin toplu işçi çıkarmaya izin vermeme hakkı olmasına karşın söz konusu sermayedarların patronların çıkarı olduğunda akan sular durmaktadır.

400 Rimaks işçisi işimizden, ekmeğimizden olduğumuz gibi yasal haklarımızda gasp edilmeye çalışılmaktadır.

Kıdem ve ihbar tazminatlarımız yasa ve yargı kararlarına uygun olarak hesaplanmamıştır. Bunun gerekçesi de işyerindeki Teksif’le yapılan toplu iş sözleşmesidir. Bu sözleşme maddelerinin bazıları yasal haklarımızı dahi ortadan kaldıran ihanet sözleşmesidir.

Yeni imzalanacak sözleşme beklenmeden bizlerin işten çıkarılması da ekmeğimizle, haklarımızla oynanmasına bir başka örnektir. Buna izin vermeyeceğiz.

Toplu iş sözleşmesi ile işçilere yasal olarak verilen haklar ile işyerlerindeki mevcut haklara ilave kazanımla elde etmek amaçlanır.

Rimaks’da Teksif’le yapılan sözleşmede yemek parası, ramazanda  oruç tutulan işçi için 4.00 TL, dışarıdan yemek yeme durumunda 1,65 TL kıdem tazminatı hesabında ise yemek parası 0,49 TL olarak belirlenmiştir.

Yine geçen dönem sözleşmede altışar aylık zam oranları TUİK’in enflasyon oranına ilave +1 puan olarak, ancak her koşulda bu oran %5’i aşamayacağı belirtilmiştir. Yani altı aylık enflasyon %10’da olsa zam oranı %5 olacaktır. Kaldı ki altışar aylık %5 zam oranı yıllık ortalaması %7,5’dir. 2016’nın TÜİK yıllık enflasyon oranı %8,88’dir.

Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında bazı sosyal yardımlar (giyim vb) dikkate alınmamış, bazıları da eksik hesaplanmıştır. 15 Martta ödenmesi gereken erzak yardımı hiç ödenmemiştir.

Yukarıda da görüldüğü gibi toplu iş sözleşmesindeki bazı maddeler yasal haklarımızı mevcut haklarımızı ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerdir. Örneğin kıdem tazminatı hesabında ki yemek parası bedeli 0,59 TL (iki yılın zamları ile bu rakam olmuştur) sözleşme olmasa belki bu kakam 5-6 TL’den aşağı olmayacaktır. Sözleşmeyle böyle belirlenmesi sözleşme ve iş hukuku açısından da kabul edilemez. Bu düzenleme aynı zamanda yasal haklarımızın da gasp edilmesine gerekçe olmaktadır.

Bir diğer önemli sorun da 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni toplu iş sözleşmesinin görüşmeleri devam etmektedir. Sözleşmenin imzalanması beklenmedin 400 işçi işten çıkartılmıştır. Bizlerin Ocaktan itibaren sözleşme farkları (ücret, sosyal haklar, fazla mesai ücreti) ile yeni sözleşme üzerinden yapılması gereken kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

Taleplerimiz

  • Eksik hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatları farkları ödensin
  • 15 Martta ödenmesi gereken erzak yardımı ödensin
  • Yeni imzalanacak toplu iş sözleşmesine göre
  1. Ocaktan itibaren ortaya çıkacak ücret ve sosyal haklar (ikramiye vb) ile fazla mesai farkları
  2. Yeni sözleşmeye göre ortaya çıkacak kıdem ve ihbar tazminatı farklarının ödenmesi için işveren bizlere yazılı (protokol olabilir) ve sendika taahhütte bulunsun

Üyesi bulunduğumuz, yıllarca aidat ödediğimiz Teksif sendikası bizlere karşı bu ihanetin hesabını vermelidir.

Rimaks işçileri olarak bizlerin yasal haklarını gasp etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, mücadelemiz her alanda devam edecektir. 17.03.2017

 

Yaşasın Rimaks İşçilerinin İşverenlere ve Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelesi!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

İşten Atılan Rimaks Tekstil A.Ş. İşçileri

 

Print Friendly, PDF & Email