Nakliyat-İş, MEDLOG’taki işçi kıyımına, sendika düşmanlığına karşı mücadeleye devam ediyor

dscf3364YAŞASIN MSC/MEDLOG LOJİSTİK DİRENİŞİ!

Nakliyat-İş, Dünyanın ikinci büyük konteyner operatörü olan MSC (Mediterranean Shipping Company)’nin konteyner taşımacılığını yapan MEDLOG Lojistik'te örgütlenerek yetki için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurusunu yapmıştı.

Ancak örgütlenmeden haberdar olan işveren saldırıya geçti ve değişik ilerden sendikaya üye olmuş işçileri tehditlerle, iftiralarla sendikadan istifa ettirmeye çalıştı. İstifa etmeyen, sendikasına, ekmeğine sahip çıkan üyeleri ise işten çıkardı. Ülke genelinde 116 Nakliyat-İş üyesi, MEDLOG işvereni tarafından işten çıkartıldı.

Nakliyat-İş, işverenin bu işçi-sendika tutumunu, anayasaya ve yasalarla aykırı bu hukuksuzluğunu bir haftadır örgütlü bulunduğu her ilde basın açıklamaları ile dile getirdi, teşhir etti. MSC firmasının İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde, Gebze’de, Gemlik’te, Mersin’de bulunan depolarının önünde atılan üyelerle birlikte eylemler yaptı.

Bu gün de İzmir ve İstanbul’daki depoların önünde atılan işçiler ve aileleri ile birlikte basın açıklaması yapıldı. İşverenin bu yasa tanımaz tavrı bir kez daha protesto edildi. Üyeleri tam da okulların açılacağı zaman ve Kurban Bayramı arifesinde işten çıkartarak işsizlik cehennemine atan işverenlerin işçi-sendika düşmanı yüzleri bir kez daha teşhir edildi.

İstanbul’da yapılan basın açıklamasına işten atılan üyeler, yöneticiler ve işyeri temsilcileri katıldı.

Basın açıklaması Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı. Küçükosmanoğlu MEDLOG’daki örgütlenme sürecini ve şu an gelinen yetki aşamasını anlatarak asıl amacın atılan üyelerin tamamının işlerine geri dönmesi ve işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalamak olduğunu belirti. Konuşmasında  işverenin buna tahammül edemediğini ve kanunsuz lokavt uygulayarak üyeleri işten attığını, bunun anayasaya aykırı olduğunu ve suç olduğunu, bu nedenle de sendika olarak MEDLOG yöneticileri hakkında her ilde suç duyurusunda bulunularak davalar açıldığını belirtti. Küçükosmanoğlu MSC/MEDLOG Lojistik işverenini bir kez daha uluslararası ve ulusal sözleşmelerle, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan örgütlenme, sendikaya üye olma hakkına saygı göstermeye davet etti. Basın açıklaması atılan sloganlarla sona erdi.

İzmir’de yapılan basın açıklamasını ise Nakliyat-İş Ege Bölge Temsilcisi Zeki Olkun yaptı. Basın açıklamasına atılan üyelerin eşleri ve çocukları da katılarak destek oldular. Halkapınar’da toplanan işçiler alkışlar ve sloganlarla işten atılmaları protesto etmek için Alsancak’ta bulunan MSC/MEDLOG Lojistik  Müdürlüğü’ne yürüyüş yaptılar. İşyerinin önünde yapılan basın açıklamasında  Zeki Olkun işverenin bir an önce bu haksız ve yasa dışı tutumundan vazgeçmesini ve işçilerin sendikalaşma haklarına saygı göstermesini istedi. İzmir’deki örgütlenme sürecini anlatarak diğer illerde olduğu gibi İzmir’deki üyelerin de işten atıldığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Tüm illerde olduğu gibi İzmir’de de atılan işçiler geri alınıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti. Sendika Avukatı Tacettin Çolak da, işverenin bu kanunsuz lokavt ve  hukuksuzluklarına ilişkin davalar açıldığını belirtti. Basın açıklamasında  ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) tarafından gönderilen dayanışma mesajı da okundu.  Açıklama sonrası işçiler işyeri önünde bir süre oturma eylemi yaptılar. Atılan sloganlar eşliğinde eylem sona erdi. 09.09.2016

dscf3333 dscf3360

Okunan Bildiri:

MSC/Medlog Lojistikte İşçi Kıyımına Son
Atılan İşçiler Geri Alınsın

Dünyanın ikinci büyük konteyner operatörü olan MSC (Mediterranean Shipping Company) 1970 yılında İsviçre Cenevre’de kurulmuştur. Dünya çapında 6 kıtada 490 ofis de 54,000 çalışanı vardır.

MSC’nin Türkiye’de lider durumda olan konteyner taşımacılığını yapan MEDLOG Lojistik 2011 yılında kurulmuştur. MEDLOG Lojistik, İstanbul, Gebze/Kocaeli, Gemlik/Bursa, Mersin, İskenderun, İzmir ve Samsun’da faaliyet göstermekte 600 çalışanı bulunmaktadır.

Çalışanların büyük çoğunluğunun şoför olduğu firmada şoförlerin aylık ücreti asgari ücretin neti olan 1.300.00 TL’dir. Şoförlere ayrıca günlük 20-35,00 TL arası yol ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için harcırah verilmektedir. Günlük harcırahlar da iki yıldan beri her hangi bir artış yapılmamıştır.

MEDLOG Lojistik işvereni 4857 Sayılı İş Kanunun ve ilgili yönetmelikler de ki düzenlemelere uymamakta, işçiler uzun çalışma saatleri ile çalışmakta, fazla mesai ücretleri ödenmemekte angarya olarak yasadışı çalıştırılmaktadır.

İşçilerin büyük çoğunluğu Anayasal haklarını kullanarak Sendikamızda örgütlenmişler, üye olmuşlardır. Sendikamız işkolumuzda bulunan bu işyerinde çok kısa zamanda yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlayarak 06.09.2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti için başvurusunu yapmıştır.

Sendikamızın örgütlenmesinden haberdar olan işverenler işçi-sendika düşmanlığı yaparak saldırıya geçmişlerdir. Çalışmak için işyerine giden sendikamız üyelerinin bir kısmı iş başı yaptırılmayarak bekletilerek kanunsuz bir şekilde lokavt yapılmıştır.

İşverenin işçi-sendika düşmanlığı sonucunda yapmış olduğu kanunsuz lokavt kabul edilemez. Bu aynı zamanda yasalara aykırıdır ve suçtur. İşverenin bu hak-hukuk tanımaz tavrını bulunduğumuz her ilde protesto ederek teşhir edeceğiz.

Şu ana kadar İzmir’den 32, İstanbul/Esenyurt’dan 30, Gebze’den 16, Mersin’den 26, İskenderun’dan 3 ve Bursa/Gemlik’den 25 üyemiz asılsız gerekçeler bahane edilerek sendikaya üye oldukları için toplamda 132 üyemiz işten atılmıştır. İşten atılan bütün üyelerimizin bulundukları İllerde direniş başlatılmıştır.

İşten çıkartmalar hiç bir gerekçe gösterilmeden ve hiç bir yazılı belge verilmeden bazı üyelerimize işyerine kapatıyoruz, bazı üyelerimize de sendikayı kastederek “ aramıza dışarıdan birilerini sokmaya gerek varmıydı” diyerek sözlü olarak sendikal faaliyetten dolayı işten çıkarttıklarını açıkça belirtmişlerdir.

Sendikaya üye olmak Anayasal bir haktır. MSC/MEDLOG Lojistik işverenini, Uluslararası ve Ulusal sözleşmelerle Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan örgütlenme, sendikaya üye olma hakkına saygı göstermeye çağırıyoruz.

Sendikamızın üye olduğu ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) MSC’nin merkezi üzerinden gerekli dayanışmayı göstermektedir.

            Sendikamız üyesi atılan işçilerin geri alınması için mücadelemiz devam edecektir.  09.09.2016

 

  • Atılan İşçiler Geri Alınsın!
  • Yaşasın MSC/MEDLOG Lojistik Örgütlenmemiz ve Mücadelemiz!
  • Yaşasın MSC/MEDLOG Lojistik Direnişimiz!
  • Kanunsuz Lokavt Kabul Edilemez!
  • Direne Direne Kazanacağız!

         Sendika Hakkımız Engellenemez
                                                                                                 Nakliyat-İş Sendikası
                                                                                                     Genel Merkezi

 

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’ndan (ITF) gelen mesaj;

Bu dayanışma mesajını 5 Eylül’deki eyleminiz için ITF’den gönderiyorum.

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu, tüm global şirketlerin ve onların alt bayilerinin, ILO anlaşmaları çerçevesinde garantiye alınmış olan uluslararası iş standartlarına saygı göstermesi ve işçilerin sendikalarıyla sosyal diyalog kurmasını teşvik etmesi gerekliliğine sıkı sıkıya inanmaktadır.  

Dünyanın neresinde olursa olsun her işçi, koşullarını garantiye almak ve toplu iş sözleşmesi yoluyla daha da iyileştirmek için sendikal bir örgüte katılma hakkına sahiptir. ITF, sendika karşıtı eylemlere işçi haklarının ihlal edilmesine tolerans göstermemektedir.
 
MSC’nin Türkiye’deki lojistik yatırım şirketi olan MEDLOG Lojistik Gemicilik Turizm AŞ’yi, ITF üyesi Nakliyat-İş’in bir parçası olmaya karar veren MEDLOG işçilerine yönelik olarak yapılan tüm ayrımcılıklara son vermeye çağırıyoruz. Geçen hafta haksız biçimde işten atılan tüm işçiler acilen ve koşulsuz biçimde tekrar işe alınmalıdırlar. Nakliyat-İş’e sempati besleyen işçilere yönelik olumsuz davranışlar ve yıldırma politikaları hiçbir şekilde kabul edilemez.  

Biz de MEDLOG’un kardeş şirketi olan MSC ile iletişime geçeceğiz ve bu sorunun çözümü için aktif bir şekilde sürece dâhil olmalarını talep edeceğiz.  

ITF, sizlere bugünkü eyleminizde başarılar dilemektedir ve Nakliyat-İş ve MEDLOG işçileriyle dayanışma dileklerini ifade etmektedir.

Kardeşler!
Sizler yalnız değilsiniz. Örgütlenme mücadelenizde ITF’in global ailesi arkanızdadır.

Dayanışma duygularıyla!
Mac Urat
ITF Taşımacılık İşkolu Sekreteri

Print Friendly, PDF & Email