Nakliyat-iş hukuksuzluğa, sendikasızlaştırma politikalarına karşı Ankara’da yürüdü

ali rıza küçükosmanoğlu_Nakliyat-iş hukuksuzluğa, sendikasızlaştırma politikalarına karşı Ankara’da yürüdü

Hatırlanacağı gibi DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir ve Siirt Belediyelerinin taşeron işyerlerinde örgütlenmiş fakat Çalışma Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden bu işyerleri iş kolundan alınmış ve Nakliyat-İş’in örgütlediği 2200 işçi bir anda Nakliyat-İş üyesi olmaktan çıkarılmıştı. Nakliyat-İş’in sınıf temelli sendikal mücadele geleneğini çok iyi bilen Bakanlık benzer işleri yapan taşeronlarda Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma İş Sendikası’na yetki vermekte hiçbir sakınca görmedi, doğal olarak. Çünkü bir tarafta yandaş sendika, diğer tarafta onlarca işgal, grev ve direnişe imza atmış Disk/Nakliyat-İş Sendikası. Elbette yandaşı seçecekti Bakanlık.

Tamamıyla Nakliyat-İş’in önünü kesmeyi amaçlayan bu uygulamaya karşı elbette ki Nakliyat-İş de tepkisiz kalamazdı. Bakanlığın bile bile uyguladığı bu çifte standarda, Anayasaya ve mevcut yasalara aykırı uygulamaya karşı harekete geçen Nakliyat-İş Sendikası Ankara’da kitlesel bir yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Nakliyat-İş üyesi yüzlerce işçi önce TRT Arı Stüdyolarında toplandı, daha sonra ise Çalışma Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti. “2200 Taşeron İşçisinin Toplu İş Sözleşme Hakkı Gasp Edilemez-Taşeron Cehennemine Son” yazılı pankartın arkasında yürüyen işçiler Ankara sokaklarını attıkları sloganlarla çınlattılar.

Çalışma Bakanlığı önünde Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Küçükosmanoğlu bu haksız uygulamaya asla müsaade etmeyeceklerini, bunun için gereken tüm mücadele yöntemlerini kullanacaklarını ifade etti. Ayrıca Çankaya Belediyesi Taşeronu Norm Altaş’tan ve Kadıköy Altaş Yapı işyerinden birer işçi de konuşma yaparak Çalışma Bakanlığının bu tavrının kabul edilemez olduğunu, haklarını alıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini, sendikalarından ve haklarından vazgeçmeyeceklerini belirttiler.

Konuşmaların  bitmesinin ardından Çalışma Bakanlığı’nın önünde oturma eylemi yapıldı. Sık sık “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Taşeron İşçisi Köle Değildir”, “Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. Otuz dakikalık oturma eyleminin ardından eylem sonlandırıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak eyleme bizler de geniş biçimde destek verdik, Çalışma Bakanlığının bu sendika düşmanı uygulamasına karşı kendi sloganlarımızı haykırdık. Partimizle birlikte Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yöneticileri de eyleme destek verdiler.

HKP olarak şunu çok iyi biliyoruz ki Çalışma Bakanlığının bu yasadışı ve keyfi uygulaması tamamıyla Türkiye’de gerçek anlamda devrimci sendikacılık yapan Nakliyat-İş Sendikası’nın yoluna taş koymaya yöneliktir. Parababaları bu tür aşağılık yöntemlerle işçilerin devrimci sendikal mücadeleye katılmasını engellemeye çalışmaktadır.  Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bunu başaramayacaklar. Eninde sonunda İşçi Sınıfımızın birleşik, örgütlü gücü, Parababalarının bu kokuşmuş düzenini ortadan kaldıracaktır. Zafer eninde sonunda direnen işçilerin, emekçilerin olacaktır. 25.06.2015

Ankara’dan Kurtuluş Partili İşçiler

***

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun Konuşma Metni

SENDİKAMIZDA ÖRGÜTLENEN 2200 TAŞERON İŞÇİSİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN HUKUKSUZ, KEYFİ BİR ŞEKİLDE ENGELLENMEK İSTENİYOR, İZİN  VERMEYECEĞİZ

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Ortaklığında 655, İzmir Karşıyaka Belediyesi taşeronu Altaş Yapı Sanayi Ve Temizlik Hizmetleri Ticaret  A. Ş işyerinde 330, Kadıköy Belediyesi taşeronu Altaş Yapı Sanayi Ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A. Ş. işyerinde 652, Eskişehir Belediyesi taşeronu Mehmet Selimoğulları Dermar Ortaklığı işyerinde 452 ve İlyas Çağıran işyerinde 26, Siirt Belediyesi taşeronu Çelikler Tem. İnş. Yem. Bil. Gıda. Pet. Ürün San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde 43 ve Şişli Belediyesi Taşeronları Ekspres Turizm Nakliye İnşaat Ve Gıda Dış Ticaret Limited Şti. işyerinde 28, ICS Turz. Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. işyerinde 70  olmak üzere toplam 2200 işçinin çalıştığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına göre “Taşımacılık” iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerinde sendikamız geçtiğimiz 5 aylık süre içerisinde örgütlenmiştir. İşyerlerinde çalışan işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye olmuşlar ve 6356 Sayılı Yasaya göre Çalışma Bakanlığına yetki başvurusu yapılmıştır.

Hangi işyerinin hangi iş kolunda olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından Ocak/Temmuz aylarında yayımlanan istatistiklerde açıklanmaktadır.

İşçilerde e-devlet şifresi ile Çalışma Bakanlığının denetiminde bulunan elektronik ortam üzerinden hangi iş kolunda çalışıyor ise üye olmak istediği sendikaya üye olmaktadır. Bu sürece sendikaların her hangi dahili olması 6356 sayılı yasaya göre müdahalesi söz konusu değildir.

6356 Sayılı Yasa ile ilgili iş kolları yönetmeliğinde iş kolu değişikliğinin nasıl olacağı, prosedürü belirtilmiştir. Buna göre toplu iş sözleşmesi süreci başlayan işyerlerinde iş kolu değişiklikleri gelecek dönem toplu iş sözleşmeleri için geçerli olur. Başlayan toplu iş sözleşmesi sürecini etkilemez.

6645 Sayılı Yasanın Resmi Gazetede yayımlanması sonrası tüm işyerlerinde 6356 Sayılı Yasaya göre yetki başvuruları yapılmıştır. Bakanlık altı işgünü içerisinde yanıt vermesi gerekirken bir ay sonra ancak bazı işyerleri için sonuç bildirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Anayasa, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile iş kolları yönetmeliğini keyfi bir biçimde çiğnemektedir.

Bakanlık vermiş olduğu yanıtla bu işyerlerinin “Genel Hizmetler” iş kolunda olduğu gerekçesi ile olumsuz tespit göndermiştir. Bu iş kolu değişikliği bir anda nasıl olmuştur? Ortada bir müfettiş incelemesi var mıdır? Hangi hukuki, yasal kriterlere göre bu  yapılmıştır? Keyfi bir şekilde elektronik ortamda mı yapıldı? Nasıl bir hukuk yasa tanımazlık keyfilik. Kaldı ki yasalara göre bir an iş kolu değişikliğini kabul edelim. Bu durum yine yasalara göre örgütlenmiş toplu iş sözleşmesi prosedürü başlamış işyerleri için geçerli olamaz. Ancak gelecek dönem toplu iş sözleşmeleri için geçerli olur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikasına benzer işyerleri olan aşağıda ki taşeronlara toplu iş sözleşmesi yetkileri verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi alt işvereni Belka A.Ş.’ye bağlı EGO 1-2-3-4-5 Bölge

Fen İşlerine bağlı Çevre Korumu İşyerleri,

Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı alt işveren BUGSAŞ AŞ’ye bağlı Metro, Ankaray ve AŞTİ işyerlerinde

Afyonkarahisar Belediyesin’ e bağlı alt işverenler olan Hazar Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.

Orsis Müh. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı

Öz-Görkem Sosyal Hiz. Yakındoğu Temizlik

Amasya Belediyesi alt işvereni Elmakent Toplu Ulaşım A.Ş. işyeri.

Bakanlığın bu çifte standardı Anayasanın eşitlik ilkesine hukuku mevcut yasalara aykırıdır. Bakanlık hukuka, yasalara, yönetmeliklere göre davranmak zorundadır. Bakanlık kamu adına öznel sendika tercihlerine siyasi yaklaşımlara göre karar veremez.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını hukuka, yasalara, yönetmeliklere uygun davranmaya çağırıyoruz.

Sendikamız, örgütlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu yasa, hak, hukuk tanımaz keyfiliğine karşı hukuki, meşru tüm mücadele yöntemleri ile mücadele edecektir. 25.06.2015

Taşeron Cehennemine Son!

2200 İşçinin Sözleşme Hakkı Engellenemez!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın Sendikamıza Üye İşçilerin Örgütlü Mücadelesi!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Yaşasın Nakliyat-İş Yaşasın DİSK!

Print Friendly, PDF & Email