Mustafa Kemal, Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet’e düşmanlaştırılmış, beyinleri hasara uğratılmış gençlerimiz sistematik bir emperyalist planın ürünüdür

Gün geçmiyor ki Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’e ve onun kurduğu Laik Cumhuriyet’e yeni saldırılar olmasın. Haberler neredeyse her gün bu tür olaylarla dolu. Aslında şaşılacak bir durum yok ortada. Bile isteye yaratılan sonuçlar bunlar.

Yıllardır AKP’giller aracılığıyla çocuklarımızın, gençlerimizin beyinleri hasara uğratılıyor, topluma Muaviye-Yezid İslam’ı dayatılıyor. Çocukluklarından itibaren bu anlayışla yetişen gençler sorgulamaktan uzaklaşıyor, şeyhleri, şıhları ne derse ona biat eden, inanan kişiler olarak yetişiyor. Gençlerimiz böylelikle çağın gerisinde kalıyor, çağdaş dünyayı algılayamıyor. Aldıkları eğitimle çağdaş unsurların hepsine hınçla saldırıyorlar. Bu saldırılarla meşgul olan hasarlı insanlar hırsızlıkları, soygunları, talanları ve ihanetleri maalesef göremiyorlar.

Bu tür gençlerin sayısını arttırmak, insanları “Allah’la aldatmak” için de eğitimi dini eğitime dönüştürmek istiyorlar. Milli Eğitimin görevlerini Ensar’lara TÜGVA’lara, TÜRGEV’lere, İHH’lere, Ortaçağcı sapkın Muaviye-Yezid Dincilerine devretmek istiyorlar. “Dindar ve Kindar Nesil” dedikleri nesilleri buralarda yetiştirmek istiyorlar.

En son İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki A. E. S’nin ders kitabından koparttığı Mustafa Kemal’in fotoğrafına yaptığı çirkin saygısızlık, “Dindar ve Kindar Nesil” yaratmak için uygulanan sistemin en güzel örneğidir. Mustafa Kemal’e hakaret olayı İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ilk vukuatı değildir. Okul daha önce de Mustafa Kemal’e hakaretle gündeme gelmiştir.

ABD-AB Emperyalistlerinin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı makamını gasp eden Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ve eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun da okuduğu okulun Ayasofya’da düzenlediği icazet töreninde, dönemin “Reisülkurra vekili” Mustafa Demirkan, Erdoğan ve Şentop’un karşısında “Böyle mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma”  sözleriyle Mustafa Kemal’e hakaret etmişti.

Söz konusu lisenin, okul aile birliğinin asil üyeleri arasında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, iktidara yakın Albayrak Grubu’ndan Mesut Albayrak’ın; yedek üyeleri arasında ise Deniz Feneri Derneği davasından hüküm giyen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın bulunması da dikkat çekicidir. (https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/o-okulun-toreninde-ogrencilere-ataturku-kotulemislerdi-kindar-nesil-boyle-yetisti-2121954)

Görüldüğü gibi Mustafa Kemal şahsında Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet’e yönelik bu hakaretler, Türkiye’nin Ortaçağ karanlığına götürülme sürecinde sistematik olarak devam etmektedir. Bu sistemi yaratanlar, kamuoyunda çığ gibi gelişen tepkiden dolayı Mustafa Kemal’e hakaret eden 17 yaşındaki A. E. S’yi tutukladılar. Fakat çok iyi biliyoruz ki asıl suçlular, Mustafa Kemal’e hakaret edenlerin arkasında saklanmakta ve gençleri zihinsel hasara uğratmaya devam ederek yeni kurbanlar yaratmaktadırlar.

Bu gençlerimiz aslen AKP iktidarının, onu projelendirerek iktidara taşıyan ve 20 küsur yıldır iktidarda tutan ABD ve AB Emperyalistlerinin kurbanıdır. Bu gençlerimiz “Laiklik tehlikededir diyemem”, diyen Sorosçu-TESEV’ci Kemal’lerin; kısacası iktidarıyla muhalefetiyle Amerikan uşaklarının kurbanıdır.

Biz HKP Gençliği olarak AKP’giller’e, muhalefet görünümlü işbirlikçilere ve bunların ağababası olan ABD Emperyalistlerine ve onların insanlarımızı içine çekmeye çalıştıkları Ortaçağ karanlığına karşı mücadeleye devam edeceğiz.

Yaşasın Demokratik, Laik, Bilimsel Eğitim Mücadelemiz!

23 Eylül 2023

Kurtuluş Partisi Gençliği

Print Friendly, PDF & Email