Mustafa Arıkan Yoldaşı Sonsuzluğa Uğurladık.

Bugün Aydın İli, Nazilli İlçesi toprağı Halkın Kurtuluş davasının yiğit bir evladını bağrına aldı, Mustafa Arıkan yoldaşı sonsuzluğa uğurladık.

Torunlarını Parti’ye emanet edecek kadar işçi sınıfının bilinciyle donanmış, partili, örgütlü mücadelenin önemini kavramış işçi emeklisi Mustafa Arıkan Yoldaş’ımızı geldiği yere toprağa verdik.

Oğlu Volkan yoldaşımıza son nasihati örgütlü mücadeleden kopmamasını ve partili mücadeleyi örgütleyerek Halkın Kurtuluş davasını sonsuzluğa kadar götürmesini tembih eden, Partili mücadelenin bilincinde olan bir yoldaşımızdı.

12 Eylül Faşizminin zindanlarında işkenceli sorgular, yılları bulan kötü, sağlıksız cezaevi koşulları sosyalizm inancından zerrece geri adım attıramadı Mustafa Arıkan yoldaşımıza.

Yaşam arkadaşını toprağa verdikten üç ay sonra kendi vücudu da isyan etti.

Hastaneye yatırdığımızda; safra kesesi, pankreası, karaciğeri iflas etmişti. EÜ Hastanesinde iki ay yaşam mücadelesi verdi. Ancak çok geçti artık onun için.

Bir mucize olmasını bekledik, kendi de durumunun bilincindeydi. 

Bedence ölümü materyalistçe karşıladı yoldaşımız.

Ekim Devriminin 103’üncü yılında bedence aramızdan ayrıldı.

Anısı ve mücadelesi Halkın Kurtuluş Davamızda yaşatacağız.

Mustafa Arıkan Yoldaş Ölümsüzdür!

Print Friendly, PDF & Email