MUĞLA GEZİ DİRENİŞÇİLERİ YARGILANDI

 


MUĞLA GEZİ DİRENİŞÇİLERİ YARGILANDI

İçinde Muğla’daki yoldaşlarımızın da bulunduğu 36 Gezi Direnişçisi Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandılar.

Bilindiği gibi İstanbul’da 27 Mayıs’ta başlayan Gezi Direnişi dalga dalya yayılarak tüm yurdu kaplamıştı. Bunlardan birisi de Muğla idi. 31 Mayıs’ı 1 Haziran’a bağlayan gece Muğla’daki devrimci, demokrat, ilerici, sosyalist aydınlar, gençler de İstanbul Gezi Direnişçilerine destek için alanlara çıkmıştı. İstanbul’a destek sloganlarıyla Muğla Valiliği önüne kadar yürümüşler ve ardından da AKP Muğla İl Binasına gitmek istemişlerdi. Fakat polis hemen her yerde olduğu gibi, burada da TOMA’larla, Gaz Bombalarıyla insanlara saldırmış ve dağıtmıştı.

Ardından da yine hemen her yerde yaptığı gibi polis,  direnişe katılan gençleri yıldırmak için haklarında düzmece tutanaklar düzenleyerek davalar açılmasını sağlamıştı.

Aralarında Partili Yoldaşlarımızın da bulunduğu bu davalardan bir tanesinin duruşması da 18 Aralık 2013 günü Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı. Polisin düzmece tutanaklarıyla hazırlanan iddianamede yoldaşlarımızla birlikte 12 kişi, “kitleyi yönlendiren ve dağılmamak için direnen şahıslar” olarak gösteriliyordu. Dahası eylemden sonra polis tarafından düzenlene fezleke iddianameye dönüştürülmüş ve 36 kişi mahkemenin önüne çıkartılmıştı.

Mahkemede direnişçileri Muğla Barosundan görevlendirilen CMK avukatları, birkaç aile avukatı ile birlikte Partimizin Merkez Komite Üyesi ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak ve Ankara İl Sekreterimiz Av. Doğan Erkan savundu.

Partili avukatlarımız duruşmada polis tutanaklarını ve iddianameyi yerden yere vurarak, Gezi Direnişi’nin ve O’na destek eylemlerinin meşruiyetinin çeşitli yönleriyle anlattılar. Özellikle yargılamaya yasal dayanak yapılan 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasının 12 Eylül Faşizminin ürünü faşist bir yasa olduğunu, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanın, protesto hakkının Uluslararası Sözleşmeler ve Anayasa ile yurttaşlara tanınan demokratik bir hak olduğunu dolayısıyla bu faşist yasanın da Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdüler.

Yargılanan gençlerin hepsi eyleme protesto haklarının kullanmak ve Gezi Direnişçilerine destek olmak için katıldıklarını beyan ettiler. Duruşmada, eylem sonrasında polis tarafından 5-10 dakika boyunca darp edildiğini söyleyen genç bir işçinin; “12 Eylül’de 53 gün işkencede kalan babamın üzerindeki kazağı giydim geldim. Umarım benim çocuğum da bu kazağı giymek zorunda kalmaz.”şeklindeki sözü de duruşmaya ayrı bir anlam kattı.

Mahkemece avukatlarımızın Anayasaya aykırılık iddiaları incelemeye alındı ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşma 3 Mart 2013 tarihine bırakıldı.

Duruşmadan sonra Partili Avukatlarımız tarafından Muğla Adliyesi önünde bir Basın Açıklaması yapıldı. Yerel Basının ilgi gösterdiği Basın Açıklamasına yargılanan gençler ve aileleri katıldı. 18.12.2013


Muğla’dan Kurtuluş Partililer

Print Friendly, PDF & Email