Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış:..

Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış: Torba yasalarla kamu taşınmazları, Ortaçağcı gerici çocuk istismarcısı vakıf ve derneklere peşkeş çekiliyor

7 Şubat 2018’den beri gazetelerde AKP’li belediyelerin mülkiyeti hazineye ve belediyelere ait olan kamu taşınmazlarını ENSARTÜRGEVİlim Yayma Cemiyeti vb. adlar altında kurulan ve adı ne yazık ki çocuk istismarlarıyla gündeme gelen vakıf ve derneklere 49 yıllığına bedelsiz olarak hibe edilmesi ile ilgili haberlerini okuyoruz. İmtiyazlar anlamına gelen ve Anayasa ile korunan kamu taşınmazları OHAL bahanesiyle çıkarılan ve denetimden geçmeyen Torba Yasalarla sözde usule uygun hale getirilerek Ortaçağcı gerici çocuk istismarcılarına peşkeş çekiliyor.

Emekli Sandığı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören Torba Yasayla bu peşkeşin önü açıldı ne yazık ki. Ancak HKP, kimin malını kime peşkeş çekiyorsun diye soruyor her seferinde. HKP, yaptığı onlarca suç duyurularıyla sonucunun Kovuşturmaya Yer Olmadığı yönünde verilecek kararları bile bile Tarihe not düşüyor. Çünkü biliyoruz ki bu düzen böyle gitmeyecek.

Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin Maddesi kitabının 3. Cildi, sayfa 118’de Tefeci-Bezirgân Sermayenin Beytül Mal’i aşırma aracı olan Vakıfları; Osmanlıyı batıran araçlar olarak görür ve şöyle der: “Vakıf; bir zümre insanı ebediyen besleyen ve kimse tarafından zapt edilemeyen bir toprak geliridir. Bu toprağa ve gelirine padişah ve kanun dahi karışamaz.”

Ve yine Hikmet Kıvılcımlı aynı şaheserin 148. Sayfasında bugüne ışık tutuyor: “Kanun egemen sınıfın kaprisleriyle her saat başı değiştirilen oyuncaktır. Yargıçlara gelince (…) İlkel komünada yargıç toplumun bütün kandaşlarıdır. Toplumun dışında ona yabancı imişçe tepeden bakan sözde yargıç ancak sınıflı toplumun yaratığıdır. İlkel Komünada öyle bir yargıç yoktur.”

İşte HKP, on yıllar önce yolunu aydınlatan Hikmet Kıvılcımlı’nın bu öngörüleri ve uyarıları doğrultusunda halkımızı Allah ile aldatanlardan hesap soruyor, sormaya da devam edecek. Bu nedenle gördüğü ve elinin yetiştiği her kamu malı aşırıcılığına içinde bulunduğu koşulların zorluğuna ve şimdilik imkânsızlığına bakmaksızın mücadeleye devam ediyor.

Bu konu ile ilgili Kurtuluş Partili Hukukçuların yapmış olduğu suç duyuruları İskenderun ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarına verildi. Suç duyuruları aşağıdadır:

*******************

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sk. No:24/15 Kızılay/ANKARA

VEKİLLERİ :Av. Orhan ÖZER- Av. Metin BAYYAR-Av. F.Ayhan ERKAN

Av. Ali Serdar ÇINGI-Av. Tacettin ÇOLAK-Av. Sait KIRAN

Av. Ferit CÖHCE-Av. Azime Ayça OKUR-Av. Halil AĞIRGÖL

Av. Pınar AKBİNA-Av. Doğan ERKAN

Ortak adres: Sezenler Cad. No: 4/15 Sıhhiye/Ankara

S ANIKLAR :1.BİLAL ERDOĞAN- TÜRGEV YÖNETİCİSİ

2.DİĞER TÜRGEV YÖNETİCİLERİ

3.HİLMİ TÜRKMEN-ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI

SUÇUN İŞLENMESİNE OYLARIYLA KATKI VEREN AKP’Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ:

4.ABDULLAH AYAZ

5.AHMET TOKKAN

6.ALİ RIZA ŞENBABAOĞLU

7.ALİ TURGUT

8.BANU ÇİÇEKLİ

9.CEMAL GÜRSEL AYCİBİN

10.CEVDET KELEŞ

11.EMEL ERSOY

12.ERDOĞAN KILIÇ

13.HAMZA CEBECİ

14.HİKMET ÖZTÜRK

15.İLYAS KARAYEL

16.KEMAL CANİKLİ

17.MİKAİL GÜRSÜL

18.MURAT YAVUZ

19.OSMAN AYDIN

20.SAADEDDİN KARACA

21.SATIHANIM TELOĞLU

22.SEDAT AKYILDIZ

23.SÜLEYMAN GEDİKOĞLU

24.UMUT EKŞİ

25.VİLDAN ÇELİK

26.YILMAZ ÇALIK

27.ZEKİ BIYIK

28.ENSAR VAKFI YÖNETİCİLERİ

 

SUÇLAR :1.GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK 257/1,2)

2.GÖREVİNDEN   KAYNAKLI KİŞİ VE KURUM

KAYIRMA (AYIRIMCILIK-TCK 122/1-A)

3.BİLEREK VE İSTEYEREK KAMU ZARARINA SEBEP

OLMAK (İRTİKAP-TCK 250/1)

4.KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ZARARINA

OLARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA NEDEN

OLMAK (TCK. 158/1-D-E)

5.NÜFUZ TİCARETİ (TCK. MD 255)

SUÇ TARİHİ :Şubat 2018

ÖĞRENME TARİHİ :07.02.2018 ve 08.02.2018

AÇIKLAMALAR :

I .OLAY

08.02.2018 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin internet sayfasından öğrenilen haber şöyledir:

“Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan İHL’nin yanındaki yurt binası, bedelsiz TÜRGEV’e verildi

“Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’e verildi.

“Açılışına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ve Erdoğan’nın annesinin ismini taşıyan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bitişiğindeki yurt binası 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın çocuklarının yönetiminde olduğu TÜRGEV’e verildi. CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden bu şekilde bir tahsisin ancak bina yapılmadan gerçekleşebileceğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

“Üsküdar Belediyesi Meclisi’nde önceki gün tartışma yaratacak bir teklif daha kabul edildi. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun maddelerine göre vergi muafiyeti olan vakıfların mülkiyeti Hazine’ye ve kamuya ait taşınmazlardan 49 yıllığına bedelsiz yararlanabileceği ifade edilen teklifte, eğitim hizmetleri ve öğrenci yurdu faaliyetlerinde bulunmak üzere belediyeye ait 1 taşınmazın 49 yıllığına TÜRGEV’e verilmesi istendi. Üsküdar Çengelköy mahallesindeki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bitişiğindeki yurt binasına ilişkin teklifin komisyon görüşünde ayrıca şöyle denildi:

““Taşınmaz üzerinde daha önce lehine üst hakkı kurulan TÜRGEV’in başvurusu doğrultusunda Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri için Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik’in geçici 1’inci maddesi uyarınca 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına dönüştürülmesi kararının alınması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür””

“CHP’den tepki

“Teklif CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Karara tepki gösteren CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden ENSAR’a bedelsiz verilen yurt binalarını anımsatarak “Belediye başkanı Hilmi Türkmen, Ensar Vakfı’nın aynı zamanda Mütevelli Heyeti’nde. Üsküdar Belediyesi elindeki taşınmazları Ensar Vakfı gibi benzeri vakıflara 49 seneliğine peşkeş çekiyor. Şimdi TÜRGEV’e veriliyor. Ayrıca irtifak hakkı denen hak bina yapılmadan arsa üzerinden verilir. Binası biten yurda irtifak hakkı verilmez” diye konuştu.”

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/922702/Erdogan_in_annesinin_ismini_tasiyan_iHL_nin_yanindaki_yurt_binasi__bedelsiz_TURGEV_e_verildi.html) 

07.02.2018 tarihli ABC Gazetesi isimli internet sitesi bu haberi şu ana haber altında vermiştir:

“AKP’li belediyeler TÜRGEV ve Ensar’a kıyak için yarışa girdi

“Fatih Belediyesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e Mevlanakapı’daki bir yurt binasının, Üsküdar Belediyesi’ne de Karaman’daki çocuk taciziyle gündeme gelen Ensar Vakfı’na Sultantepe ve Bulgurlu mahallelerindeki iki taşınmazın 49 yıllığına bedelsiz verilebilmesi için teklif geldi.

“TBMM Genel Kurulu’nda Emekli Sandığı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Torba Yasa düzenlemesiyle kamunun elindeki taşınmazların eğitim ve yurt faaliyetleri yürüten vakıflara verilmesinin önünün açılmasının ardından AKP’li belediyeler harekete geçti. Yasada yapılan değişikliğin ardından Üsküdar ve Fatih belediye meclislerine teklifler geldi. Üsküdar Belediyesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e Mevlanakapı’daki bir yurt binasının, Üsküdar Belediyesi’ne de Karaman’daki çocuk taciziyle gündeme gelen Ensar Vakfı’na Sultantepe ve Bulgurlu mahallelerindeki iki taşınmazın 49 yıllığına bedelsiz verilebilmesi için teklif geldi.

“49 yıllığına ve bedelsiz!

“TBMM Genel Kurulu’nda Emekli Sandığı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Torba Yasa düzenlemesinde kamunun elindeki taşınmazların eğitim ve yurt faaliyetleri yürüten vakıflara verilmesinin önü açıldı. Bunun üzerine Ensar Vakfı Üsküdar Belediyesi’ne geçen ay bir yazı yazdı. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un maddelerine göre vergi muafiyeti olan vakıfların mülkiyeti hazineye ve kamuya ait taşınmazlardan 49 yıllığına bedelsiz yararlanabileceği ifade edilen yazıda eğitim hizmetleri ve öğrenci yurdu faaliyetlerinde bulunmak üzere belediyeye ait 2 taşınmazı 49 yıllığına istedi. İlçe meclisi gündemine gelen teklifte istenen taşınmazların yerleri şöyle:

“Yine aynı gerekçe

“Üsküdar Sultantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki taşınmaz ile Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki taşınmaz.”

“Fatih Belediyesi Meclisi’ne gelen teklifle de aynı madde gerekçe gösterilerek TÜRGEV’e Mevlanakapı Mahallesi, Bala Tekkesi Sokak’taki yurt binasının 49 yıllığına bedelsiz verilmesi istendi.”(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/922006/AKP_li_belediyeler_TURGEV_ve_Ensar_a_kiyak_icin_yarisa_girdi.html)

Haber başlığında ve içeriğinde de belirtildiği üzere AKP’li belediyeler ne yazık ki iktidara yakınlığıyla bilinen bu tür vakıflara kamuya ait arazi ve binaları kamuyu zarara uğratacak şekilde 49 yıllığına bedelsiz bir şekilde ciddi imtiyazlar tanımaktadır. Müvekkil siyasi Parti, belediyelerin bu imtiyazlarının hukuka aykırılıkları ile ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunmuştur.

Bunlardan biri de Konya’daki bir yurt tahsisi ile ilgili olarak yaptığımız suç duyurusudur. Suç duyurusunda İçişleri Bakanlığının hukuksuz olarak verdiği “soruşturma izni vermeme” kararı itirazımız üzerine Danıştay 1. Dairesi’nin 16/09/2015 tarih ve 2015/218 E., 2015/1236 K. Sayılı kararıyla; “Bakanlık tarafından verilecek karara dayanak bir araştırma raporu hazırlanmadan, sadece Valilik görüşü ve ilgili yazışmalardan yola çıkılarak karar verilmesinin izin vermeye yetkili mercilerce verilecek işleme konulmama kararının objektifliğini, sıhhatini ve hukukiliğini tartışmalı hale getireceği ve 4483 sayılı Kanunun prensiplerine aykırı olacağı açıktır.”denilerek kaldırılmıştır.

Ayrıca, şüphelilerin Konya’daki vurgunlarına ilişkin şikâyetimiz üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından tahsis işleminin yeniden değerlendirilmesi Konya Valiliği ve Belediyesinden istenmiş, bunun üzerine Konya Valiliğinin 18/08/2014 tarih, 97229992/667.02-10737 sayılı yazısı ile Konya Belediye Başkanlığının 15/08/2014 tarih, 91498529-903.99-1019/21933 sayılı yazısı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Belediye Başkanlığının yazısında aynen şöyle denilmektedir:

“İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 14/03/2014 tarih ve 5695 sayılı yazısı ile Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 16/08/2013 tarih, 102776 sayılı görüşü dikkate alınarak TAHSİS İŞLEMİNİN yeniden değerlendirilmesi istenilmiştir.

“(…),

“Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait iken Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) tahsis edilen, 6360 sayılı yasa ile belediyemize devredilen öğrenci yurdu binası ile ilgili gerekli fiyat araştırması yapılarak, yer teslim tarihi olan 19.09.2013 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/08/2014 tarih ve 933 nolu kararı ile aylık 5.000 TL (Beşbin) ECR-İ MİSİL BEDELİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞ VE KONUYLA İLGİLİ GEREKLİ YASAL ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR.”

Görüldüğü gibi, Konya Valiliği ve Konya Belediyesi, işbu şikâyetimize konu İskenderun Belediyesi ile aynı içerikteki bedelsiz tahsislerin usul ve yasaya uymadığını kabul etmiş ve aylık 5.000 TL. Ecrimisil alınmasına karar verildiğini tarafımıza bildirmiştir.

SUÇ NİTELEMESİ

Yukarıda açıklanan eylemlerle ilgili olarak şüphelilerin;

  1. TCK 257/1,2’de düzenlenen Görevi kötüye kullandıkları iddiamızla ilgili olarak:

Memuriyet görevini ifa eden şüpheliler, görev gereklerine aykırı davranarak bir kimsenin yani TÜRGEV ve ENSAR VAKFININ (yasa, gerçek veya tüzel kişi ayırımı yapmamıştır) yararına işlem yaparak haksız bir menfaat sağlamıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası m.71/1’de tanımlandığı üzere kamu kaynağında artışa engel ve eksilmeye neden olarak kamu zararına sebep olmuştur. Bu kamu zararı kastla işlenmiş olmakla yasada ve gerekçede belirtilen görevi kötüye kullanma suçu unsurları oluşmuş bulunmaktadır.

 2. TCK 122/1-a ve b’de düzenlenen Ayrımcılık suçunu işledikleri iddiamızla ilgili olarak;

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Ancak şüphelilerden Belediye Başkanı ve imtiyaza oy veren Belediye Meclis Üyeleri siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle ayrımcılık suçunu işlemişlerdir. TÜRGEV, Ensar Vakfı ve benzer nitelikteki dernek ve vakıflara imtiyazlar tanınırken; siyasi iktidara siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi nedenlerle karşı olan vakıf ve derneklere edindiği haklar verilmemekte hatta kazanılmış hakları ellerinden alınmaktadır. Yine “b” bendinde düzenlendiği üzere sözü edilen imtiyazlarla kişilerin kamuya arz edilmiş belli hizmetten yararlanması engellenmektedir.

3.TCK 250/1’de düzenlenen İrtikap suçunu işledikleri iddiamız bakımından;

Belediye Başkanı olan ve oylamada imtiyaza evet oyu vermiş Belediye Meclis Üyeleri, Memur sıfatıyla görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak, kendi görev alanındaki sözkonusu peşkeş niteliğindeki imtiyazları gerçekleştirmiştir. Ve bunu bile isteye yapmıştır.

4.TCK 158/1/a, d ve e’de düzenlenen Nitelikli dolandırıcılık iddiamız bakımından;

Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, vakıf tüzel kişiliğinin araç olarak kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak suçu işledikleri sabittir.

5.TCK 255’de düzenlenen nüfuz ticareti suçu iddiamız bakımından;

Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunulmuş ve özel bir kuruma haksız menfaat sağlanmıştır. Böylece nüfuz ticareti suçunu işledikleri sabittir.

Şüpheliler, siyasi iktidarla uyumları sayesinde hakka, hukuka, hakkaniyete ve yasaya en küçük bir saygı duymadan, paravan vakıfları aracılığıyla kamu mallarına sahip olmaktadırlar. Bu durumun önüne geçilmek zorunluluğu vardır. Şüpheli vakıf, devlet başkanının çocuklarının mütevelli heyetinde olduğu bir vakıf olmakla sahip olduğu nüfuzun etkisiyle neredeyse tüm kamu mallarının satıldığı bir devlet politikasının izlendiği bir dönemde imtiyazlar elde etmekte, kamu mallarına sahip olmaktadır.

Müvekkil siyasi parti ve üyeleri Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı ve Kamucu niteliğiyle bilinmekte, tanınmakta ve siyasi faaliyet yürütmektedir. Bu nedenle “Tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olan kamu mallarının, devlet başkanının çocuklarına peşkeş çekilmesine seyirci kalamaz. Halkına olan sorumluluğu nedeniyle işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur. Kuvvetli suç şüphesinin varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle soruşturma makamlarının, sadece İskenderun’da değil ülkenin birçok yerinde benzer suçları işledikleri ve işlemeye devam ettiklerinden şüphelilerin fiillerinin ZİNCİRLEME SUÇ kapsamında olduğunu belirtir, soruşturma sonucu ulaşılacak diğer deliller ışığında, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülerek ve haberde adları geçen Belediye Meclis üyelerinin de tanık olarak ifadelerinin alınması suretiyle sanıklar hakkında gerekli kamu davasının açılmasını, yasal hakları kullanabilmemiz bakımından sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 19.02.2018

MÜŞTEKİ HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri

Av. F. Ayhan ERKAN Av. Ali Serdar ÇINGI

Av. Pınar AKBİNA

EKİ:

Vekaletname.

***

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MARİFETİYLE

İSKENDERUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sk. No:24/15 Kızılay/ANKARA

VEKİLLERİ :Av. Orhan ÖZER- Av. Metin BAYYAR-Av. F.Ayhan ERKAN

Av. Ali Serdar ÇINGI-Av. Tacettin ÇOLAK-Av. Sait KIRAN

Av. Ferit CÖHCE-Av. Azime Ayça OKUR-Av. Halil AĞIRGÖL

Av. Pınar AKBİNA-Av. Doğan ERKAN

Ortak adres: Sezenler Cad. No: 4/15 Sıhhiye/Ankara

S ANIKLAR :1.SEYFİ DİNGİL İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI

SUÇUN İŞLENMESİNE OYLARIYLA KATKI VEREN AKP’Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ:

2.ABİT EROL
3.Ahmet SARI
4.Bülent ÖZER
5.
Emin DÖNMEZ
6.
Erdal BÖNCEOĞLU
7.
Fatma KORÇAK
8.
Halit AKINCI
9.
Hıdır GÜNEŞ
10.
İlhan Osman MESÇİ
11.
Kemal TEKBAŞ
12.
Levent DUMAN
13.
Mehmet BAŞLAK
14.
Mehmet Reşat ÇAĞLAR
15.
Musa BAYIRLI
16.
Musa SARRAÇOĞLU
17.
Reşat BAYAZIT
18.BİLAL ERDOĞAN- TÜRGEV YÖNETİCİSİ
19.
DİĞER TÜRGEV YÖNETİCİLERİ

SUÇLAR :1.GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK 257/1,2)

2.GÖREVİNDEN   KAYNAKLI KİŞİ VE KURUM

KAYIRMA (AYIRIMCILIK-TCK 122/1-A)

3.BİLEREK VE İSTEYEREK KAMU ZARARINA SEBEP

OLMAK (İRTİKAP-TCK 250/1)

4.KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ZARARINA

OLARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA NEDEN

OLMAK (TCK. 158/1-D-E)

5.NÜFUZ TİCARETİ (TCK. MD 255)

SUÇ TARİHİ :Şubat 2018

ÖĞRENME TARİHİ :07.02.2018

AÇIKLAMALAR 

I .OLAY

07.02.2018 tarihli ABC Gazetesi isimli internet sayfasından öğrenilen haber şöyledir:

“İskenderun’da belediyeye ait alan 49 yıl süreyle, bedelsiz olarak TÜRGEV’e tahsis edildi.

“İskenderun’da, AKP’li Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplanan belediye meclisi mülkiyeti belediyeye ait 5 bin 353 metrekarelik bir arsanın öğrenci yurdu yapılması amacıyla 49 yıl süreyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verdi.” (http://www.abcgazetesi.com/turgeve-bir-kiyak-daha-78107h.htm)

Aynı haber 07.02.2018 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ise şöyle verilmiştir:

“İskenderun Belediye Başkanı AKP’li Seyfi Dingil başkanlığında toplanan belediye meclisi, mülkiyeti belediyeye ait 5 bin 353 metrekarelik bir arsanın öğrenci yurdu yapılması amacıyla 49 yıl süreyle Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verdi. Belediye Meclisini CHP ve MHP’li üyeleri “hayır” oyu kullanırken, AKP’li meclis üyeleri ve geçen yıl CHP’den ihraç edilen bağımsız meclis üyesi Fatma Korçak “evet” oyu kullandı. 15 hayır oyuna karşı, 16 oyla arsa 49 yıllığına bedelsiz olarak TÜRGEV’e tahsis edildi.(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/921327/TURGEV_e_yeni_kiyak.html) 

ABC Gazetesi isimli internet sitesi bu haberi şu ana haber altında vermiştir:

“AKP’li belediyeler TÜRGEV ve Ensar’a kıyak için yarışa girdi

“Fatih Belediyesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e Mevlanakapı’daki bir yurt binasının, Üsküdar Belediyesi’ne de Karaman’daki çocuk taciziyle gündeme gelen Ensar Vakfı’na Sultantepe ve Bulgurlu mahallelerindeki iki taşınmazın 49 yıllığına bedelsiz verilebilmesi için teklif geldi.

“TBMM Genel Kurulu’nda Emekli Sandığı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Torba Yasa düzenlemesiyle kamunun elindeki taşınmazların eğitim ve yurt faaliyetleri yürüten vakıflara verilmesinin önünün açılmasının ardından AKP’li belediyeler harekete geçti. Yasada yapılan değişikliğin ardından Üsküdar ve Fatih belediye meclislerine teklifler geldi. Üsküdar Belediyesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e Mevlanakapı’daki bir yurt binasının, Üsküdar Belediyesi’ne de Karaman’daki çocuk taciziyle gündeme gelen Ensar Vakfı’na Sultantepe ve Bulgurlu mahallelerindeki iki taşınmazın 49 yıllığına bedelsiz verilebilmesi için teklif geldi.

“49 yıllığına ve bedelsiz!

“TBMM Genel Kurulu’nda Emekli Sandığı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Torba Yasa düzenlemesinde kamunun elindeki taşınmazların eğitim ve yurt faaliyetleri yürüten vakıflara verilmesinin önü açıldı. Bunun üzerine Ensar Vakfı Üsküdar Belediyesi’ne geçen ay bir yazı yazdı. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un maddelerine göre vergi muafiyeti olan vakıfların mülkiyeti hazineye ve kamuya ait taşınmazlardan 49 yıllığına bedelsiz yararlanabileceği ifade edilen yazıda eğitim hizmetleri ve öğrenci yurdu faaliyetlerinde bulunmak üzere belediyeye ait 2 taşınmazı 49 yıllığına istedi. İlçe meclisi gündemine gelen teklifte istenen taşınmazların yerleri şöyle:

“Yine aynı gerekçe

“Üsküdar Sultantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki taşınmaz ile Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki taşınmaz.”

“Fatih Belediyesi Meclisi’ne gelen teklifle de aynı madde gerekçe gösterilerek TÜRGEV’e Mevlanakapı Mahallesi, Bala Tekkesi Sokak’taki yurt binasının 49 yıllığına bedelsiz verilmesi istendi.”(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/922006/AKP_li_belediyeler_TURGEV_ve_Ensar_a_kiyak_icin_yarisa_girdi.html)

Haber başlığında ve içeriğinde de belirtildiği üzere AKP’li belediyeler ne yazık ki iktidara yakınlığıyla bilinen bu tür vakıflara kamuya ait arazi ve binaları kamuyu zarara uğratacak şekilde 49 yıllığına bedelsiz bir şekilde ciddi imtiyazlar tanımaktadır. Müvekkil siyasi Parti, belediyelerin bu imtiyazlarının hukuka aykırılıkları ile ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunmuştur.

Bunlardan biri de Konya’daki bir yurt tahsisi ile ilgili olarak yaptığımız suç duyurusudur. Suç duyurusunda İçişleri Bakanlığının hukuksuz olarak verdiği “soruşturma izni vermeme” kararı itirazımız üzerine Danıştay 1. Dairesi’nin 16/09/2015 tarih ve 2015/218 E., 2015/1236 K. Sayılı kararıyla; “Bakanlık tarafından verilecek karara dayanak bir araştırma raporu hazırlanmadan, sadece Valilik görüşü ve ilgili yazışmalardan yola çıkılarak karar verilmesinin izin vermeye yetkili mercilerce verilecek işleme konulmama kararının objektifliğini, sıhhatini ve hukukiliğini tartışmalı hale getireceği ve 4483 sayılı Kanunun prensiplerine aykırı olacağı açıktır.”denilerek kaldırılmıştır.

Ayrıca, şüphelilerin Konya’daki vurgunlarına ilişkin şikâyetimiz üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından tahsis işleminin yeniden değerlendirilmesi Konya Valiliği ve Belediyesinden istenmiş, bunun üzerine Konya Valiliğinin 18/08/2014 tarih, 97229992/667.02-10737 sayılı yazısı ile Konya Belediye Başkanlığının 15/08/2014 tarih, 91498529-903.99-1019/21933 sayılı yazısı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Belediye Başkanlığının yazısında aynen şöyle denilmektedir:

“İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 14/03/2014 tarih ve 5695 sayılı yazısı ile Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 16/08/2013 tarih, 102776 sayılı görüşü dikkate alınarak TAHSİS İŞLEMİNİN yeniden değerlendirilmesi istenilmiştir.

“(…),

“Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait iken Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) tahsis edilen, 6360 sayılı yasa ile belediyemize devredilen öğrenci yurdu binası ile ilgili gerekli fiyat araştırması yapılarak, yer teslim tarihi olan 19.09.2013 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/08/2014 tarih ve 933 nolu kararı ile aylık 5.000 TL (Beşbin) ECR-İ MİSİL BEDELİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞ VE KONUYLA İLGİLİ GEREKLİ YASAL ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR.”

Görüldüğü gibi, Konya Valiliği ve Konya Belediyesi, işbu şikâyetimize konu İskenderun Belediyesi ile aynı içerikteki bedelsiz tahsislerin usul ve yasaya uymadığını kabul etmiş ve aylık 5.000 TL. Ecrimisil alınmasına karar verildiğini tarafımıza bildirmiştir.

SUÇ NİTELEMESİ

Yukarıda açıklanan eylemlerle ilgili olarak şüphelilerin;

  1. TCK 257/1,2’de düzenlenen Görevi kötüye kullandıkları iddiamızla ilgili olarak:

Memuriyet görevini ifa eden şüpheliler, görev gereklerine aykırı davranarak bir kimsenin yani TÜRGEV’in (yasa, gerçek veya tüzel kişi ayırımı yapmamıştır) yararına işlem yaparak haksız bir menfaat sağlamıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası m.71/1’de tanımlandığı üzere kamu kaynağında artışa engel ve eksilmeye neden olarak kamu zararına sebep olmuştur. Bu kamu zararı kastla işlenmiş olmakla yasada ve gerekçede belirtilen görevi kötüye kullanma suçu unsurları oluşmuş bulunmaktadır.

  1. TCK 122/1-a ve b’de düzenlenen Ayrımcılık suçunu işledikleri iddiamızla ilgili olarak;

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Ancak şüphelilerden Belediye Başkanı ve imtiyaza oy veren Belediye Meclis Üyeleri siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle ayrımcılık suçunu işlemişlerdir. TÜRGEV, Ensar Vakfı ve benzer nitelikteki dernek ve vakıflara imtiyazlar tanınırken; siyasi iktidara siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi nedenlerle karşı olan vakıf ve derneklere edindiği haklar verilmemekte hatta kazanılmış hakları ellerinden alınmaktadır. Yine “b” bendinde düzenlendiği üzere sözü edilen imtiyazlarla kişilerin kamuya arz edilmiş belli hizmetten yararlanması engellenmektedir.

  1. TCK 250/1’de düzenlenen İrtikap suçunu işledikleri iddiamız bakımından;

Belediye Başkanı olan ve oylamada imtiyaza evet oyu vermiş Belediye Meclis Üyeleri, Memur sıfatıyla görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak, kendi görev alanındaki sözkonusu peşkeş niteliğindeki imtiyazları gerçekleştirmiştir. Ve bunu bile isteye yapmıştır.

  1. TCK 158/1/a, d ve e’de düzenlenen Nitelikli dolandırıcılık iddiamız bakımından;

Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, vakıf tüzel kişiliğinin araç olarak kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak suçu işledikleri sabittir.

5.TCK 255’de düzenlenen nüfuz ticareti suçu iddiamız bakımından;

Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunulmuş ve özel bir kuruma haksız menfaat sağlanmıştır. Böylece nüfuz ticareti suçunu işledikleri sabittir.

Şüpheliler, siyasi iktidarla uyumları sayesinde hakka, hukuka, hakkaniyete ve yasaya en küçük bir saygı duymadan, paravan vakıfları aracılığıyla kamu mallarına sahip olmaktadırlar. Bu durumun önüne geçilmek zorunluluğu vardır. Şüpheli vakıf, devlet başkanının çocuklarının mütevelli heyetinde olduğu bir vakıf olmakla sahip olduğu nüfuzun etkisiyle neredeyse tüm kamu mallarının satıldığı bir devlet politikasının izlendiği bir dönemde imtiyazlar elde etmekte, kamu mallarına sahip olmaktadır.

Müvekkil siyasi parti ve üyeleri Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı ve Kamucu niteliğiyle bilinmekte, tanınmakta ve siyasi faaliyet yürütmektedir. Bu nedenle “Tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olan kamu mallarının, devlet başkanının çocuklarına peşkeş çekilmesine seyirci kalamaz. Halkına olan sorumluluğu nedeniyle işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur. Kuvvetli suç şüphesinin varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle soruşturma makamlarının, sadece İskenderun’da değil ülkenin birçok yerinde benzer suçları işledikleri ve işlemeye devam ettiklerinden şüphelilerin fiillerinin ZİNCİRLEME SUÇ kapsamında olduğunu belirtir, soruşturma sonucu ulaşılacak diğer deliller ışığında, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülerek ve haberde adları geçen Belediye Meclis üyelerinin de tanık olarak ifadelerinin alınması suretiyle sanıklar hakkında gerekli kamu davasının açılmasını, yasal hakları kullanabilmemiz bakımından sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 19.02.2018

MÜŞTEKİ HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri

Av. Metin Bayyar Av. Sait Kıran

Av. Azime Ayça Okur          Av. Doğan Erkan

EKİ:

Vekaletname.

Print Friendly, PDF & Email