Mehmet Köroğlu Yoldaş Ölümsüzdür;

 

Mehmet Köroğlu Yoldaş Ölümsüzdür;

 

Hiçbir egemene boyun eğmeyen, devrimci değerlerden ödün vermeyen Yoldaş’ımız

Mehmet Köroğlu’nu bedence aramızdan ayrılışının 4’üncü yılında mezarı başında andık!

Köroğlu, Bolu Beyi’ne başkaldırısıyla efsaneleşen bir destanın kahramanıdır bildiğimiz gibi. Haksızlığa ve zulme isyanın tarihsel bir sembolüdür.

Tarihteki Köroğlu’nu soyadı olarak alan bir ailenin çocuğuydu Mehmet Köroğlu Yoldaş’ımız da. Ve bu güzel tesadüfün etkisiyle, yoldaşları da ona ön adıyla değil, hep Köroğlu soyadıyla seslenirlerdi. Hatay dışındaki pek çok genç yoldaşı, ön adını bilmezdi bile. O, adıyla sanıyla Köroğlu’ydu…

Bu ismin hakkını teslim edişti Köroğlu Yoldaş’ımızın yaşamı. Tarihsel öncüsü, adaşı gibi, son nefesine kadar zulüm bayraklarına yumruk salladı. Bütün yaşamı devrimcilik üzerine kuruluydu. Halkın Kurtuluş davasına adanmış bu yaşamda, hiçbir dünyevî-maddî arayışı olmadı.

Köroğlu Yoldaş, Taş Ustasıydı. Taşa şekil veren, ruh veren bir sanatçıydı. Ve o bu ustalığıyla sadece İskenderun’da, Hatay’da, Çukurova Bölgesinde değil, Arap ülkelerinde bile tanınan, bilinen, aranan biriydi. İstese çok büyük paralar kazanabilirdi. Ama O, paraya-pula hiç önem vermedi. Maddî olanaklardan, sıcak bir yuvadan, aileden yoksun, halkımız gibi yoksul yaşadı. Olanaksızlıklarını asla dert etmedi, söylenmedi. Devrimci mücadelesine engel olmayacak şekilde yaptığı, geçim kaynağı olan, taş ustalığından kazandıklarını da hep devrimci görevlerine harcar, yoldaşlarıyla paylaşır, mahallesindeki açları bile doyururdu.

Beden sağlığı da oldukça kötüydü Köroğlu Yoldaş’ın. Amansız bir astım hastalığı vardı. Buna rağmen, hiçbir 1 Mayıs’ı kaçırmaz, soluk soluğa parti bayrağını taşırdı coşkuyla. Böylesine içten, insancıl, büyük bir yürek taşıyan yoldaşımızın devrimciliği de çeliklemiş bir iradenin yansımasıydı.

Örgütçüydü. Temas ettiği Hatay Halkından herkese mutlaka devrimci düşüncelerini taşır, en sıradan insanda da, en bilgili geçinen bölgenin aydın ve sanatçılarında da mutlaka bir iz bırakırdı. Tanışıp da sohbet etmişliği olan herkeste bir değişim-dönüşüm yaratmaya çabalardı. İskenderun sol ortamına bir kez girmiş olan herkes, onun adını mutlaka duyardı.

Parti adamıydı. Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın tezlerini, Partimizin siyasi programını ve bu çerçevedeki açılımlarını sonuna kadar savunurdu. Ancak bunu papağanca bir tekrarlamayla değil, birikimi ve kendine özgü üslubuyla, sanatçı yaratıcılığıyla, etkili ve çarpıcı bir şekilde taşırdı insanlara. Bir hatipti Köroğlu Yoldaş. Gerçek bir hatip…

İnsanların gönlüne kolayca giriverirdi. Kolayca da severdi insanları. Gerçek devrimci insan sevgisi gözlerindeki parıltıdan görülürdü.

Devrimci duyarlılığından aldığı etkiyle taşa kendine özgü biçimler verir, adeta yeniden yaratırdı taşı. Sanatçılığı da devrimciliğindeki özgünlüğüne ve yaratıcılığına, alçakgönüllüğüne etki ederdi. Devrimciliğin ve sanatçılığın güzel bir sentezini ifade ediyordu kişiliği ve yaşamı. Bu nedenle ağabeyi uluslararası ödüllü, yurtsever karikatür sanatçımız Muhittin Köroğlu’nun onu adlandırması çok yerindeydi: “Yaşayan Taş!”

İdeallerinde ve kavgasında taş gibi sert ve sarsılmaz, son nefesine kadar sürdürdüğü mücadelesiyle de ölümsüz!

Başkanı olduğu İskenderun İlçe Örgütü’nün açılışında: “Bu hayatımın en mutlu anı, bu bayrağı dalgalandırırken ölüme yürümek istiyorum” demişti. Öyle de oldu. 24 Temmuz 2009’da bedence aramızdan ayrıldı Köroğlu Yoldaş.

Kürdüyle, Türküyle, Arapıyla, Ermenisiyle, Alevisi, Sünnisiyle her kesimden İskenderun emekçisi, gözü yaşlı genç yoldaşları, İsmet Demir Ağabeyiyle birlikte 40 yıl önce İSDEMİR’de kazanılmış işçiler, bir ömür birlikte mücadele yürüttükleri bölgenin önderi yoldaşlarının hüznüyle kaldırmıştık Köroğlu Yoldaş’ın cenazesini.

Bedence aramızdan ayrılışının dördüncü yıldönümünde bir kez daha andık Köroğlu Yoldaş’ımızı.

Anma etkinliğimiz öncesinde Parti binamız Köroğlu Yoldaş’ımızı anlatan panolar, resimler, afiş ve pankartlar hazırlanarak donatıldı.

Köroğlu’nun Yoldaşları, tanıyanları ve sevenleriyle önce Mezarbaşı Anması’nı gerçekleştirdik. Köroğlu Yoldaş’ımızın çocukluktan yoldaşlığa kadar hep yanı başında olmuş, mücadele hayatında en yakın dostu, Köroğlu Yoldaş’tan bayrağı devralan bugünkü İskenderun İlçe Başkanımız Ali Görülmez Yoldaş’ımız söz aldı.

Ali Yoldaş’ımız konuşmasında şunları söyledi:

Hiçbir zaman kendinden ve devrimciliğinden ödün vermedi, hiçbir zaman için egemenlere boyun eğmedi. Her zaman için yol gösterici, özverili, insanları seven hümanist yönleriyle ön plana çıktı. Mutlaka her insanın az buçuk tökezlediği yarım yamalak yürüdüğü olabilmiştir. Ama Köroğlu Yoldaş’ımız hasta olmasına rağmen, astımına rağmen, açlığına rağmen hiçbir zaman için devrim mücadelesinden, sosyalizmden, insanlığın kurtuluşu olan sosyalizme varmanın mücadelesinden vazgeçmemiştir. Nice gençler, nice insanlar dönmüştür, dönekleşmiştir. Para karşılığı maddi ve manevi her türlü döneklik olmuştur. Herkes arabalarla gezmiştir ama Köroğlu Yoldaş’ımız her zaman “kendi emeğimin olmadığı hiçbir şeyi kabul etmem” demiştir.

Yani fazla anlatacak bir şey yok: yıllarca açlığı, sefaleti beraber yaşadık, güzel günleri de beraber yaşadık, neşeli günleri de beraber yaşadık. Espriliydi, güzeldi, hoştu. Çok disiplinliydi. Devrimci mücadelesinde disiplinden hiçbir zaman taviz vermezdi. Bu konuda söyleyeceğimiz fazla bir şeyimiz yok. Ruhu şad olsun!

Köroğlu Yoldaş Ölümsüzdür!

Bu duygulu ve coşkulu Mezarbaşı Konuşmasından sonra Mezarbaşı Anmamızı sonlandırdık.

And olsun ki, Köroğlu Yoldaş’ın adına ve şanına uygun mücadelesi, yoldaşları tarafından zafere ulaştırılacaktır!

Köroğlu Yoldaş’ın yaşam destanı milyonlara aktarılacak, anısı ve eserleri kitlelerin saygınlığıyla onun ölümsüzlüğünü daha da yüceltecektir!

 

Köroğlu Yoldaş Ölümsüzdür!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

 

İskenderun’dan Kurtuluş Partililer

Print Friendly, PDF & Email