Medeni Kanunun kabulünün 97’nci yıl dönümünde Medeni Kanuna fetva yolu ile müdahale! Kadınlarımızı ve çocuklarımızı Ortaçağcı Gericiliğe teslim etmeyeceğiz!

İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan “Türk Medeni Kanunu” 17 Şubat 1926’da TBMM’de kabul edildi ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konuldu. Medeni Kanun Laik Cumhuriyet’in en büyük kazanımlarından biridir. Bu kanun ile dinsel hukuk uygulamalarına son verilmiş; aşağıdaki haklar ve yaptırımlar getirilmiştir:

Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.

Evlilikte resmi nikáh zorunluluğu getirildi.

Erkekler için tek eşle evlilik esası getirildi.

Kadınlara, istedikleri mesleği seçme hakkı tanındı.

Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi.

Ve Türk Medeni Kanunu’nun doğal sonucu olarak, kadınlara siyasal alanda haklar tanındı:

1930’da belediye seçimlerine katılma hakkı.

1933’de muhtarlık seçimlerine katılma hakkı.

1934’de milletvekili seçme ve seçilme hakkı.

Müslüman, gayrimüslim ayrımına son verilerek, ülkedeki tüm yurttaşlar dinlerine ve mezheplerine bakılmaksızın Medeni Kanuna tabi kılındı.

İşte bugün, Medeni Kanunun kabulünün 97’nci yılı. Aynı zamanda da Kahramanmaraş merkezli depremlerin 12’nci günü.

Parababalarının kâr ve rant üzerine inşa ettiği bu cehennemcil ortamda on binlerce insanımızı ve sayısız hayvan dostlarımızı kurban verdik. Hele çocuklarımız…Binlercesi ya öldü ya da ailesiz, kimsesiz kaldı.  Anne ve babasını kaybeden, depremde kimsesiz kalan bu masumlara ne olacaktı?  Kimlerin eline düşecekti bu yavrular? Vicdanlı insanlarımız, bu çocukların geleceği ile ilgili ciddi kaygılar duymaya ve onlara insan ellerini uzatma girişimlerine başladılar. Çünkü bu depremle birlikte Ortaçağcı gerici AKP’giller iktidarının halk düşmanlığı bir kez daha somutlandı.  AKP’giller’in güdümündeki tüm devlet kurumlarının çöküşü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Onların  güdümündeki devlet  kurumlarına güvenlerini yitiren vicdanlı insanlarımız, bu kimsesiz kalan çocukları  koruma, evlat edinme, kol kanat germe çabası içine girdiler. AKP’gillerin yönetimindeki ülkemizde çocuklarımız, Ortaçağcı gericiliğin hoyrat ellerinde çok acılar yaşamıştı ve hâlâ da yaşamaya devam ediyorlardı; katlediliyorlar, örümcek ağı gibi çocuklarımızı saran tarikat ve dernek yurtlarında/evlerinde taciz ve tecavüze maruz kalıyorlar, en temel hakları olan beslenme, eğitim ve sağlık hakkından mahrum bırakılıyorlardı.

E-devlet üzerinden depremzede yavrularımıza koruyucu aile olmak için 300 bin başvurunun yapıldığı şu günlerde, Ortaçağcı gerici, halk düşmanı, kadın düşmanı, çocuk düşmanı AKP’giller’in Din İşleri Yüksek Kurulundan “Depremzede çocukların  evlat edinilmesi” ne yönelik kan dondurucu bir fetva geldi. Bu fetvada İslam’da evlat edinme müessesesinin bulunmadığı, bu nedenle evlat edinilen çocuğun, evlatlık alan kişinin soyuna kaydedilmesinin caiz olmadığı belirtilirken, evlatlık ile evlat edinen arasında evlenme engelinin de bulunmadığı aktarıldı.

Bu fetva bizleri hiç de şaşırtmadı. Çünkü Genel Başkanımız Nurullah Efe Ankut’un ortaya koyduğu gibi:

“1950 sonrası aleni olarak çalışmalarına izin verilen ve 1924-1925 Devrim Kanunlarıyla yasaklanmış bulunan tarikat ve cemaatlerin Türkiye’nin her tarafını pıtrak gibi sardığı, onlarla etle tırnak gibi kaynaşmış olan siyasilerin ve Antika-Modern Parababalarının Türkiye’yi CIA yönetiminde 1400 yıl öncesinin karanlıklarına doğru, Ortaçağ’a doğru günbegün sürükleyip götürmekte olduğu günlerden geçiyoruz.” AKP’giller ülkemizi hızla Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ne götürüyor!

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak; 12 gündür Antika-Modern Parababaları düzeninin kâr hırsının enkazı altında acılarına acılar eklenen, çığlıkları ve bedenleri yıkıntılar altında yitip giden çilekeş Halkımızın yanında olmak, acılarını hafifletmek için deprem bölgesini gece gündüz demeden karış karış dolaştık. Ve bir kez daha yemin ettik:

Ant olsun ki İnsan hayatını hiçe sayan bu insanlık dışı düzenden ve onun bekçilerinden hesap soracağız! Halkımıza; özellikle de en büyük felaketleri yaşayan kadınlarımıza ve çocuklarımıza insanca yaşayacakları bir gelecek kuracağız.  (17.02.2023)

                                                                       Kurtuluş Partili Kadınlar

Print Friendly, PDF & Email